International research projects

 1. Projekt w ramach Programu HORYZONT 2020 H2020-MSCA-RISE-2015-KNOCKY. Projekt pt.:Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines. (2015-2019), Kierownik Dr hab. inż. Stanisław Szwaja prof. PCz
 2. FP7 UE Project, MyPlanet Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Call: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN, (2008-2011) (Partner stowarzyszony), Koordynator krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 3. FP6 UE Project, TIMECOP A.E. Toward Innovative Methods for combustion prediction in aero-engines, AST5–CT–2006–030828 (2006-2010), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 4. Program COST w ramach akcji COST Action P20 LES AID Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (2006-2010) Vice Przewodniczący akcji dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 5. Polish – Flemish bilateral project with Vrije Uversiteit Brussels Belgia Modelling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure (2006-2009), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 6. Polish – Flemish bilateral projectwith Ghent university, Turbulence and transition modelling methods in turbomachinery applications, (2006-2008), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 7. Projekt LEEP-NAP The Local Energy and Environmental Planning Network – Austria-Poland (2006-2007) Koordynator Dr inż. M. Podolski
 8. FP6 UE Project,” WALLTURB - A European Synergy for the assessment of wall turbulence. No. AST4-CT-2005-516008, (2005-2009), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 9. Program COST ACTION C20 „Urban Knowledge Arena” Developing a European Arena for Cross-Boundary Cooperation in Production of Knowledge and Know-How on Complex Urban Problems, (2005-2009), Uczestnik dr inż R. Gnatowska
 10. Program COST ACTION E48 Limits of paper recycling (2005-2009), Uczestnik dr inż. D. Asendrych
 11. FP6 UE Project - FAR-Wake - Fundamental Research of Aircraft Wake Phenomena AST4-CT-2005-012238 (2005-2008), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 12. Projekt POLONIUM decyzja KBN nr 5694/R04/R05, Optymalizacja technologii oczyszczania masy papierniczej w przetwórstwie makulatury Projekt w ramach dwustronnej współpracy naukowej z CTP Grenoble objęty polsko-francuską Umową Międzyrządową o Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej, (2005-2006), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 13. FP6 UE Project - INTELLECT D.M. (Integrated lean low emission combustor design methodology) AST3-CT-2003-502961 (2004-2008), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
 14. ÖKOPROFIT International – Private-Public-Partnership-Networks for a sustainable Development of Policies and Society, INTERREG IIIC 2E0041I-B ÖKOPROFIT International, (2004-2006), Kierownik dr hab. inż. prof. PCz. Alicja Jarża
 15. Polish-Czech Republic bilateral project, KONTAKT- Modelling of unsteady complex flows, (2002-2009), Koordynator Krajowy, dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 16. FP5 UE Project, ”Unsteady Transitional Flows in Axial Turbomachineries” – UTAT (niestacjonarne przepływy przejściowe w maszynach przepływowych, No. GRD1-2001-00628, (2002-2005), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz Witold Elsner
 17. FP5 UE Project „MOLECULES” (Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations), MOLECULES/G4RD-CT-2000-00402 (2002-2004), Koordynator Krajowy prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 18. Projekt POLONIUM Nr 4357/R02, Numeryczna (LES) oraz eksperymentalna analiza przepływu w strugach przeciwprądowych w celu optymalizacji procesu spalania, Umowa międzyrządowa LEGI Grenoble (2002-2003), Kierownik prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 19. FP5 Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Applications of Computational Fluid Dynamics” (QNET-CFD) QNET-CFD No.GTC1-CT99-10030, , (2000-2004), Koordynator Krajowy prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 20. FP5 UE Project “TRANSPRETURB Thematic Network on Transition, Implementation and Further Application of refined Transition Prediction Methods For Turbomachinery and Other Aerodynamics Flows”, no. ERBICT20 CT98-0005, (1998-2001), Koordynator Krajowy prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 21. The Development of a new degree programme in Energy Engineering TEMPUS – PHARE S_JEP-12255-97, Koordynator Krajowy prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 22. Program COST w ramach Akcji F1 Complex Three-Dimensional Viscous Flows: Prediction, Modelling, Manipulation, Control, Experiment, (1995-1999), Koordynator Krajowy prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04