Projekty / Projects

International research projects

  1. Projekt w ramach Programu HORYZONT 2020 H2020-MSCA-RISE-2015-KNOCKY. Projekt pt.:Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines. (2015-2019), Kierownik Dr hab. inż. Stanisław Szwaja prof. PCz
  2. FP7 UE Project, MyPlanet Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Call: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN, (2008-2011) (Partner stowarzyszony), Koordynator krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
  3. FP6 UE Project, TIMECOP A.E. Toward Innovative Methods for combustion prediction in aero-engines, AST5–CT–2006–030828 (2006-2010), Koordynator Krajowy dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski
  4. Program COST w ramach akcji COST Action P20 LES AID Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (2006-2010) Vice Przewodniczący akcji dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski

National research projects

  1. Projekt badawczy NCN Pasywne sterowanie przepływami typu struga z wykorzystaniem niestabilności globalnej (2017-2020), nr umowy 2016/21/B/ST8/00414, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
  2. Projekt badawczy NCN Modelowanie numeryczne i analiza zjawiska zapłonu iskrowego i samozapłonu w turbulentnych przepływach dwufazowych. (2016-2019), nr umowy 2015/17/B/ST8/03217, Kierownik: Dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz
  3. Projekt badawczy NCN Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych. (2015-2018), nr umowy 2014/15/B/ST8/04762, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
  4. Projekt badawczy NCN pt.: Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych, Kierownik dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz.
  5. Projekt badawczy NCN pt.: Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania (11.07.2013÷10.07.2016), Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04