atyliszczak

Pracownik

Dr hab. inż., Prof. PCz
Artur
Tyliszczak
Kierownik Zakładu Numerycznej Mechaniki Płynów
Room number: 
243
Adres: 
Al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa
Telefon: 
+48 34 3250505
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/atyliszczak
Godziny konsultacji: 
18-20 (wtorek, czwartek)

CV

Data urodzenia: 29.08.1971 r.

Miejsce urodzenia: Krosno Odrzańskie

Wykształcenie:

 • Dr hab., spec. Mechanika, monografia habilitacyjna "Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego metodą symulacji wielkich wirów (LES) w połączeniu z modelem warunkowych momentów statystycznych (CMC)", Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, 2014r.
 • Dr inż., spec. Mechanika, "Local preconditioning methods for compressible fluid flows", Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Częstochowska / von Karman Institute for Fluid Dynamics, Aeronautics and Aerospace Department, 2002r.
 • Mgr inż. mechanik, "Analiza zjawiska niestabilności absolutnej w kołowej strudze nieizotermicznej", Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, 1997r.

Praca zawodowa:

 • kierownik Zakładu Numerycznej Mechaniki Płynów, 2007-2010, 2012-
 • adiunkt, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 2002-2007
 • doktorant, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1996-2002

Staże naukowe:

 • Twente University, Holland, 2017r.
 • Cambridge University, United Kingdom, 2010r.-2011r, 2016r.
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 2006r., 2008r.
 • Cambridge University, United Kingdom, 2004r., 2008r.
 • Twente University, Holland, 2007r.
 • Imperial College, Great Britain, 2003r.
 • von Karman Institute, Belgium, 2000r.-2001r., 2002r.
 • Cork University, Ireland, 2000r.
 • Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 1999r.

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Członek Polskiego Instytutu Spalania
 • Członek stowarzyszony Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademi NaukCzłonek stowarzyszony Komitetu Mechaniki Płynów Polskiej Akademi Nauk
 • Członek ERCOFTAC
 • Członek Steering Commitee of SIG 28 (ERCOFTAC)
 • Członek EUROMECH
 • American Society of Thermal and Fluids Engineers

Tematyka badawcza

CFD i metody dyskretyzacji wysokiego rzędu, metoda immersed boundary
modelowanie przepływów turbulentnych z reakcjami chemicznymi

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 1. Bogusławski A., Wawrzak K., Tyliszczak A.: A new insight into understanding the Crow and Champagne preferred mode - a numerical study, Journal of Fluid Mechanics, in press, 2019.
 2. Szymanek E., Tyliszczak A.: Modelling of Heat Transfer and Fluid Flow through a Granular Material and External Wall Barrier, Technische Mechanik, 39(1):85-96, 2019.
 3. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: Modelling of Spark Ignition in Turbulent Reacting Droplet-laden Temporally Evolving Jet using LES, Technische Mechanik, 39(1):149-161, 2019.
 4. Kuban L., Stempka J., Tyliszczak A.: A 3D-CFD study of a γ-type Stirling engine. Energy, 169:142-159, 2019.
 5. Tyliszczak A.: Parametric study of multi-armed jets, International Journal of Heat and Fluid Flow, 73:82-00, 2018.
 6. Tyliszczak A., Księżyk M.: Large eddy simulations of wall-bounded flows using a simplified immersed boundary method and high-order compact schemes, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 87:358–381, 2018.
 7. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Implicit LES study of spark parameters impact on ignition in a temporally evolving mixing layer between H2/N2mixture and air, International Journal of Hydrogen Energy, 42:9815-9828, 2018.
 8. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: LES study of turbulent intensity impact on spark ignition in two-phase flows. Archives of Mechanics, 70:551-567, 2018.
 9. Szymanek E., Tyliszczak A.: Experimental and numerical research on heat and air flow through a granular material, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012043, 2018.
 10. Saczek M., Wawrzak K., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Hybrid MPI/Open-MP acceleration approach for high-order schemes for CFD, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012031, 2018..
 11. Stempka J., Tyliszczak A.: Numerical analysis of an impact of spray characteristics and co-flow temperature on a flame lift-off height, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012039, 2018.
 12. Boguslawski A., Tyliszczak A., Rosiak A., Wawrzak K.: Numerical simulations of free jets, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 27:1056-1063, 2017.
 13. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Numerical study of a turbulent hydrogen flame in oxy-combustion regimes. Archives of Mechanics, 69(2):157-175, 2017.
 14. Księżyk M.,Tyliszczak A.: LES - IB analysis of a flow in channel with an adverse pressure gradient. Journal of Physics: Conference Series, 760(1), 012012, 2016.
 15. Rosiak A., Tyliszczak A.: Impact of numerical method on auto-ignition in a temporally evolving mixing layer at various initial conditions. Journal of Physics: Conference Series, 760(1), 012027, 2016.
 16. Tyliszczak A., Boguslawski A., Nowak D.: Numerical simulations of combustion process in a gas turbine with a single and multi-point fuel injection system, Applied Energy, 174:153-165, 2016.
 17. Rosiak A., Tyliszczak A.: LES-CMC simulations of a turbulent hydrogen jet in oxy-combustion regimes, International Journal of Hydrogen Energy, 41:9705-9717, 2016.
 18. Tyliszczak A.: High-order compact difference algorithm on half-staggered meshes for low Mach number flows, Computers and Fluids, 127:131–145, 2016.
 19. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of absolutely unstable round hot jet. Physics of Fluids, 28 (025108), 2016.
 20. Tyliszczak A.: Multi-armed jets: A subset of the blooming jets. Physics of Fluids, 27 (041703), 2015.
 21. Tyliszczak A.: LES-CMC study of an excited hydrogen jet. Combustion and Flame, 162:3864–3883, 2015.
 22. Tyliszczak A., Geurts B.J.: Controlled mixing enhancement in turbulent rectangular jets responding to periodically forced inflow conditions. Journal of Turbulence, Vol. 16, no 8, pp. 742-771, 2015.
 23. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: LES Predictions of Self-Sustained Oscillations in Homogeneous Density Round Free Jet, Flow, Turbulence and Combustion, 95:437–459, 2015.
 24. Marek M., Tyliszczak A., Boguslawski A.: Large eddy simulation of incompressible free round jet with discontinuous Galerkin method, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 79:164–182, 2015.
 25. Tyliszczak A.: A high-order compact difference algorithm for half-staggered grids for laminar and turbulent incompressible flows, Journal of Computational Physics, 276:438-467, 2014.
 26. Tyliszczak A., Geurts B.J.: Parametric analysis of excited round jets - numerical study, Flow, Turbulence and Combustion, 93:221-247, 2014.
 27. Tyliszczak A.: Projection method for high-order compact schemes for low Mach number flows in enclosures. International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 24, issue 5; pp.1141-1174, 2014.
 28. Tyliszczak A., Cavaliere D.E., Mastorakos E., LES/CMC of Blow-off in a Liquid Fueled Swirl Burner. Flow, Turbulence and Combustion, 92:237-267, 2014.
 29. Księżyk M., Tyliszczak A.: Immersed boundary method combined with a high order compact scheme on half-staggered meshes. Journal of Physics: Conference Series, 530, 012066, 2014.
 30. Tyliszczak A.: Assessment of conditional scalar dissipation models in LES-CMC simulation of auto-ignition of hydrogen jet. Archives of Mechanics, Vol. 65, no 2, pp. 97-129, 2013.
 31. Boguslawski A. Tyliszczak A., Asendrych D., Drobniak S.: Self-sustained oscillations in a homogeneous-density round jet. Journal of Turbulence, Vol. 14, no 4, pp. 25-52, 2013.
 32. Tyliszczak A.: LES-CMC and LES-Flamelet simulation of non-premixed methane flame (Sandia F). Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 51, no 4, pp. 859-871, 2013.
 33. Tyliszczak A., Deconinck H.: Application of time preconditioning and high-order compact discretization method for low Mach number flows. International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 72, pp. 650-670, 2013.
 34. Tyliszczak A., Mastorakos E.: LES/CMC predictions of spark ignition probability in a liquid fuelled swirl combustor, AIAA Paper 2013–0427, 2013.
 35. Kuban K., Laval J-P., Elsner W., Tyliszczak A., Marquillie M.: LES modeling of Converging Diverging Turbulent Channel Flow. Journal of Turbulence, Vol. 13, 2012.
 36. Aniszewski W., Bogusławski A., Marek M., Tyliszczak A.: A new approach to sub-grid surface tension for LES of two-phase flows. Journal of Computational Physics, Vol. 231, pp. 7368–7397, 2012.
 37. Jones W. P., Tyliszczak A.: Large Eddy Simulation of spark ignition in a gas turbine combustor. Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 85, pp. 711–734, 2010.
 38. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Some remarks on modelling and simulation of turbulence. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46, no 2, pp. 243–256, 2008.
 39. Tyliszczak A.: Influence of the compact explicit filtering method on the perturbation growth in temporal shear-layer flow. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 41, no 1, pp. 19–32, 2003.
 40. Kuban Ł., Elsner W., Tyliszczak A.: LES of Converging-Diverging Channel Flow with Separation. TASK Quarterly, Vol. 14, pp. 283–295, 2010.
 41. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 9, 459–460, 2009.
 42. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S.: Turbulencja of losowości do determinizmu. Modelowanie inżynierskie. Tom 36, s. 41–48, 2008.
 43. Tyliszczak A.: Efficient implementation of a compact-pseudospectral method for turbulence modeling. TASK Quarterly Vol. 10, no 2, pp.125–138, 2006.
 44. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES. Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1–4, 2006.
 45. Tyliszczak A.: Analysis of the influence of the subgrid models on combustion modeling using conserved scalar approach, Turbulence, Vol. 11, pp. 109–115, 2005.
 46. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Pseudospectral Approximation Compared with Control Volume Formulation and Finite Differences – Some Test Cases. TASK Quarterly, Vol. 4, pp. 193–202, 2000.

Monografie i skrypty

 1. Tyliszczak A., Kuban L.: Impact of droplet size distribution on auto-ignition time and flame stabilization distance in temporally and spatially evolving mixing layers, Turbulence, Heat and Mass Transfer 9, pp. 505-508, Begell House Inc., 2018.
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A. , Wawrzak K.: Numerical Predictions of Absolutely Unstable Round Hot Jet, Direct and Large-Eddy Simulation X, pp. 529-535, Springer, 2018.
 3. Tyliszczak A., Ksiezyk M., Geurts J.B.: LES-IB Study of Mixing Enhancement by Polygonal Orifices and Wavy Walls, Direct and Large-Eddy Simulation X, pp. 367-372, Springer, 2018.
 4. Księżyk M., Tyliszczak A.: LES of a Converging–Diverging Channel Performed with the Immersed Boundary Method and a High-Order Compact Discretization, Progress in Wall Turbulence 2, pp. 191-200, 2016.
 5. Tyliszczak A. Modelowanie spalania dyfuzyjnego metodą symulacji wielkich wirow (LES) w połączeniu z modelem warunkowych momentów statystycznych (CMC), seria Monografie nr 249, Politechnika Częstochowska, 2012.
 6. Bogusławski A., Tyliszczak A.: Introduction to Computational Fluid Dynamics. Politechnika Częstochowska, 2010.
 7. Tyliszczak A., Bogusławski B.: Analysis of the subgrid models in the flow between rotating discs. Quality and Reliability of Large Eddy Simulations II, Eds. M.W. Salvetti, B. Geurts, J. Meyers, P. Sagaut, pp. 101-110, SPRINGER, 2011.
 8. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: LES of Turbulent Channel Flow with Pressure Gradient Corresponding to Turbomachinery Conditions. Progress in Wall Turbulence: Understanding and Modeling, pp. 331-338, SPRINGER Science, 2011.
 9.  Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobnak S.: Quality of LES predictions of isothermal and hot round jet. Quality and Reliability of Large Eddy Simulations, Eds. B. J. Geurts, J. Meyers, P. Sagaut, ERCOFTAC Series, Vol.12, pp. 259-270, 2008.
 10.  Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES of variable density bifurcating jets. Complex Effects in Large Eddy Simulations, LNCSE Vol. 56, pp. 273-288, SPRINGER, 2007.
 11.  Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES of the jet in low Mach variable density conditions, in Proceedings of Direct and Large Eddy Simulation - 6, Eds. E. Lamballais, R. Friedrich, B.J. Geurts, pp. 575-581, SPRINGER, 2006.

 

Materiały konferencyjne

Publikacje w materiałach konferencji zagranicznych i międzynarodowych w Polsce:

 1. Tyliszczak A. Invited plenary lecture: Jet and flames – modulation and control (prezentacja), 11th Direct and Large Eddy Simulations, Pisa, 2017.
 2. Tyliszczak A., Geurts B.J.: Impact of inlet conditions on spatio-temporal evolution of natural and excited square jets (artykuł, prezentacja), 12thInternational ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Montpellier, 2018.
 3. Szymanek E., Marek M. and Tyliszczak A.: LES-IB study of a flow and heat transfer in granular layers (artykuł, prezentacja i prezentacja posteru), 12thInternational ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Montpellier, 2018.
 4. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A., Sączek M.: LES study of global instability in annular jets (artykuł, prezentacja), 12thInternational ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Montpellier, 2018.
 5. Tyliszczak A. and Geurts B.J.: Passive control of a diffusion flame by polygonal orifices (abstrakt, prezentacja), 5th Internationnal conference on Turbulence and Interactions, Martinique, 2018.
 6. Szymanek E., Marek M., Tyliszczak A. and Geurts B.J:Mixing enhancement and flow control inside granular layers, (abstrakt, prezentacja posteru), 5th Internationnal conference on Turbulence and Interactions, Martinique, 2018.
 7. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K.: Absolute instability of an annular jet - linear stability theory, (abstrakt, prezentacja), XXIII Fluid Mechanics Conference, Zawiercie, 2018.
 8. Szymanek E., Tyliszczak A.: Experimental and numerical research on heat and air flow through a granular material (abstrakt, prezentacja), 23rd Fluid Mechanics Conference, Zawiercie, 2018.
 9. Sączek M., Wawrzak K., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Hybrid MPI/Open-MP acceleration approach for high-order schemes for CFD (abstrakt, prezentacja), 23rd Fluid Mechanics Conference, Zawiercie, 2018.
 10. Stempka J., Tyliszczak A.: Numerical analysis of an impact of spray characteristics and co-flow temperature on a flame lift-off height (abstrakt, prezentacja), 23rd Fluid Mechanics Conference, Zawiercie, 2018.
 11. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: Modelling of the spark ignition in turbulent reacting droplet-laden jet using LES (artykuł, prezentacja), 17th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, 2018.
 12. Szymanek E., Tyliszczak A.: Modelling of heat transfer through the external wall barrier (artykuł, prezentacja), 17th International Conference on Fluid Flow Technologies, Budapest, 2018.
 13. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Implicit LES study of spark ignition in a temporally evolving mixing layer (abstrakt, prezentacja posteru), 37th International Symposium on Combustion, Dublin, 2018.
 14. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: Influence of evaporation models on a lift-off height of a spray jet flame, 10thInternational Conference on Computational Fluid Dynamics (artykuł, prezentacja), Barcelona, 2018.
 15. Tyliszczak A., Kuban L.: Impact of droplet size distribution on auto-ignition time and flame stabilization distance in temporally and spatially evolving mixing layers, Turbulence, Heat and Mass Transfer 9 (artykuł, prezentacja),  Rio de Janeiro, 2018.
 16. Bogusławski A., Tyliszczak A.: LES predictions of self-sustained oscillations in round free jets (abstrakt, prezentacja), 2nd International Conference onFluid Dynamics & Aerodynamics, Rome, 2017.
 17. Księżyk M., Tyliszczak A., Geurts B.: LES-IB analysis of an isothermal flow in a wavy pipes (abstrakt, prezentacja), 16th European Turbulence Conference, Stockholm, 2017.
 18. Kuban L., Stempka J., Wawrzak A., Tyliszczak A.: DNS and ILES study of ethanol spray forced ignition in a time evolving mixing layer (artykuł, prezentacja posteru), 10th Mediteranean Combustion Symposium, Naples, 2017.
 19. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Implicit LES study of hydrogen forced ignition in a temporally evolving mixing layer (artykuł, prezentacja), 10th Mediteranean Combustion Symposium, Naples, 2017.
 20. Wawrzak A., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Impact of a mathematical and numerical model on prediction of auto-ignition in a mixing layer (abstrakt, prezentacja),23rdInternational Symposium on Combustion Processes, Rynia, 2017.
 21. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: Impact of evaporation model in Large Eddy Simulation of auto-ignition in a two-phase flow (abstrakt, prezentacja), 23rdInternational Symposium on Combustion Processes, Rynia, 2017.
 22. Tyliszczak A.: Parametric study of multi-armed jets (artykuł, prezentacja posteru), 10th International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Chicago, 2017.
 23. Bogusławski A., Wawrzak K., Tyliszczak A., Numerical predictions of global oscillations in round jets (artykuł, prezentacja), 7th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/ Simulation/Optimization, Athens, 2017.
 24. Boguslawski A., Wawrzak K., Tyliszczak A.: Numerical simulations of an externally forced round jet – a new view on the preferred mode nature (prezentacja), 11th Direct and Large Eddy Simulations, Pisa, 2017.
 25. Wawrzak A., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Implicit LES study of hydrogen auto-ignition in temporally evolving mixing layer (artykuł, prezentacja posteru), 8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, 2017.
 26. Stempka J., Kuban L., Bogusławski A., Tyliszczak A.: DNS and ILES study of ethanol spray auto-ignition a time-evolving mixing layer (artykuł, prezentacja posteru),8th European Combustion Meeting, Dubrovnik, 2017
 27. Tyliszczak A., Wawrzak A., Bogusławski A.: Implicit Large Eddy Simulations of Auto-Ignition in a Temporally Evolving Mixing Layer (abstrakt, prezentacja),16th International Conference on Numerical Combustion (NC17), Orlando (Florida), 2017. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., Self-sustained global modes in homogeneous and variable density round jets (abstrakt, prezentacja), XII Konferencja "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki", Białystok-Supraśl, 2017.
 28. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: Numerical analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet. ETMM-11, Palermo, 2016.
 29. Rosiak A., Boguslawski A., Tyliszczak A.: Impact of numerical method on auto-ignition in a temporally evolving mixing layer. 7th IC-SCCE, Athens, 2016.
 30. Księżyk A., Tyliszczak A., Geurts B.J.: Numerical study of flow and heat exchange in a pipe with partially wavy wall, ETMM-11, Palermo, 2016.
 31. Tyliszczak A., Księżyk M., Elsner W.: LES-IB computations of flows with large temperature and density variations, ICCFD-9, Istanbul, 2016.
 32. Rosiak A., Tyliszczak A., Boguslawski A.: LES-CMC of oxy-combustion of hydrogen jet, CMFF, Budapest, 2015.
 33. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K.: Numerical predictions of absolutely unstable round hot jet, D-LES 10, Limassol (Cyprus), 2015.
 34. Tyliszczak A., Rosiak A., Boguslawski A.: LES-CMC of oxy-combustion of hydrogen jet, THMT-8, Sarajevo, 2015.
 35. Tyliszczak A., Rosiak A., Bogusławski A.: Modelling of oxy-combustion of hydrogen jet, MCS-9, Rhodes, 2015.
 36. Tyliszczak A., Rosiak A., Bogusławski A.: LES-CMC simulations of hydrogen jet subjected to flapping forcing, MCS-9, Rhodes, 2015.
 37. Tyliszczak A., Ksiezyk M., Geurts B.J.: LES-IB study of mixing enhancement by polygonal orifices and wavy walls, D-LES 10, Limassol (Cyprus), 2015.
 38. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A.: LES predictions of self-sustained oscillations in homogenous density round free jet, Proceedings of 10th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, 2014.
 39. Bogusławski A., Tyliszczak A.: LES predictions of absolutely unstable round low-density jet, Proceedings of 10th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, 2014.
 40. Tyliszczak A., Geurts B.J.: DNS and LES of excited rectangular jets. Proceedings of Turbulence and Shear Flow Phenomena 8, Poitiers, 2013.

 41. Tyliszczak A., Mastorakos E.: LES/CMC of blow-off in a liquid fueled swirl burner. Proceedings of Turbulence, Heat and Mass Transfer 7, Palermo, 2012.

 42. Tyliszczak A., Marek M., Bogusławski A.: Comparison of the high-order compact difference and Discontinuous Galerkin methods in computations of the incompressible flow. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Fluid Dynamics, St Petersburg, 2010.

 43. Kuban Ł, Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES modeling of methane ignition using Eulerian Stochastic Field approach. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 8 Conference, Marseille, 2010.

 44. Marek M., Tyliszczak A.: Modeling of interaction of single droplet with turbulent flow. Proceedings of Turbulence, Heat and Mass Transfer 6, Roma, 2009.

 45. Elsner W., Tyliszczak A.: Subgrid scale modelling of wall-bounded turbulent chennel flow. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.

 46. Marek M., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelling of liquid jest break-up with Level Set and Ghost Fluid method. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.

 47. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES predictions of isothermal and hot round jet. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.

 48. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Numerical and experimental study of stability of isothermal and hot round jet. Proceedings of XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide 2008.

 49. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Numerical analysis of the excited jets using Large Eddy Simulations – parametric study. Proceedings of 11th EUROMECH European Turbulence Conference, SPRINGER Proceedings in Physics 117, Porto 2007.

 50. Tyliszczak A., Kuban Ł.: Modelling of liquid sprays in excited jet using Large Eddy Simulation. Proceedings of Turbulent Shear flow Phenomena 5 Conference, Munchen 2007.

 51. Tyliszczak A., Kuban Ł., Bogusławski A.: Modeling of liquid spray in excited jet using Large Eddy Simulation. Proceedings of Advanced School on Lagrangian Techniques in Muliphase Flows, Trieste, 2007.

 52. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Preliminary results of CMC/unsteady flamelet modelling of sandia flame. Workshop proceedings on LES, Transition Modelling and Turbulent Combustion, Ghent,  2007.

 53. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Parametric study of the jet in variable density conditions. Proceedings of Symposium on Complex Effects in Large Eddy Simulations, Limassol, 2005.

 54. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES of low Mach number variable density jets. Proceedings of 10thEUROMECH European Turbulence Conference, Trondhaim, 2004.

 55. Bogusławski A., Kubacki S., Tyliszczak A.: Dirichlet/Dirichlet domain decomposition parallel spectral method for computing Navier-Stokes equations, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003.

 56. Tyliszczak A., Drobniak S., Boguslawski A.: Disturbances development in low Mach number flows with high temperature gradients, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003.

 
Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych w Polsce:

 1. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient. Proceedings of GAMM 2009 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Gdansk, 2009.
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A.: Large Eddy Simulation of Absolutely Unstable Axi-symmetric Variable Density Jet. Proceedings of GAMM 2009 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Gdansk, 2009.
 3. Bijak J., Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Active jet control in non-isothermal conditions. Proceedings of Computer Methods in Mechanics, Częstochowa, 2005.
 4. Bijak-Bartosik E., Bogusławski A., Drobniak S., Elsner W., Tyliszczak A.: Przegląd prac z zakresu aero- i termodynamiki turbin prowadzonych w Instytucie Maszyn Cieplnych w ramach projektów UE. Proceedings of XIII Summer School of Fluid Mechanics and Thermodynamics "Recent Development in Design and Computation of the Gas Turbine and Heat Transfer Problems", pp. 7-22, Olsztyn, 2003.
 5. Jowsa J., Merder T., Warzecha M., Cwudziński A., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Wpływ warunków brzegowych na rozkład temperatury stali w kadzi pośredniej. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005.
 6. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Cwudziński A., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w kadzi pośredniej urządzenia COS. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005.
 7. Warzecha M., Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Tyliszczak A.: The Modelling of Fluid Flow in Gas Stirred Ladles. Materiały XIII Konferencji PAN Metalurgia 2002, Krynica, 2002.

 

Publikacje w materiałach konferencji krajowych:

 1. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Stan rozwoju metod numerycznych w badaniach procesów spalania w maszynach i urządzeniach energetycznych. Materiały konferencji: Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych Red. T. Chmielniak, M. Strozik, Gliwice, 2009.
 2. Tyliszczak A.: Symulacja strugi nieizotermicznej metodą LES. Materiały XVI Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Waplewo, 2004.
 3. Tyliszczak A., Drobniak S., Bogusławski A.: Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES. Materiały konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2003.
 4. Tyliszczak A., Deconinck H.: Zastosowanie metod preconditioningu w połączeniu z metodami różnic kompaktowych do rozwiązywania przepływów ściśliwych, Materiały XV Krajowa Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów 2002.
 5. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Turbulencja, ujęcie statystyczne i deterministyczne. Materiały XV Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Augustów 2002.
 6. Tyliszczak A., Barbante P.: Zastosowanie metod preconditioningu do obliczania przepływów ściśliwych, Materiały XIV Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Łódź, 2000.

 

Inne publikacje: streszczenia, prezentacje i postery:

 1. Tyliszczak A., Mastorakos E., Effect of a forcing on auto-ignition time and a flame lift-off height. European Fluid Mechanics Conference, Copenhagen, 2014.
 2. Tyliszczak A., Geurts B.J.: DNS/LES of round and rectangular jets. European Fluid Mechanics Conference, Roma, 2012.
 3. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Inflow Conditions for Large Eddy Simulation of the Jet Flows. XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznań, 2010.
 4. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Large Eddy Simulation of the Excited Diffusion Flames. XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznań, 2010.
 5. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Modelowanie struktur koherentnych swobodnej strugi kołowej metodą symulacji wielkich wirów (LES-Large Eddy Simulation). XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 6. Aniszewski W., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie niestabilności Rayleigha za pomocą metody Volume-of-Fluid z wykorzystaniem solvera wysokiego rzędu. XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 7. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Analiza poprawności modelowania podsiatkowego w przepływach międzytarczowych. XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 8. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S.: LES Modeling of Coherent Structures in the Round Isothermal and Heated Jets. Workshop on LES in Science and Technology, Poznań, 2008.
 9. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie strug bifurkujących metodą LES. XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Wrocław, 2006.
 10. Tyliszczak A.: Modelowanie strugi rozpylonej cieczy metodą Large Eddy Simulation. Warsztaty: Modelowanieprzepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska, 2006.
 11. Tyliszczak A., Jones W.P., Mastorakos E., Bogusławski A.: Influence of the scalar dissipation rate on CMC/LES combustion modeling. Presented in poster session and in Conference Proceedings of Quality Assessment of Unsteady Methods for Turbulent Combustion Prediction and Validation, Darmstadt, 2005.
 12. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Analiza turbulentnego transportu ciepła w strudze swobodnej metodą LES. XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005.
 13. Tyliszczak A., Jones W.P.: Analiza wpływu modelu podsiatkowego i kinetyki chemicznej na poprawność modelowania spalania metoda LES. XIX Zjazd Termodynamików , Gdańsk-Sopot, 2005.
 14. Tyliszczak A., Jones W.P., Bogusławski A., Drobniak S.: Influence of the subgrid model on combustion modeling. Presented in poster session and in Proceedings of International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, 2004.
 15. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES of low Mach number variable density jets. Presented in poster session and in Proceedings of 10th EUROMECH European Turbulence Conference, Trondhaim, 2004.
 16. Tyliszczak A.: Analiza porównawcza nowoczesnych modeli spalania dyfuzyjnego. V Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych", Stawiska, 2005.
 17. Tyliszczak A.: Metody analizy przepływów ze zmienna gęstością w warunkach małych liczb Macha - zastosowanie w analizie spalania i wymianie ciepła, IV Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych", Stawiska, 2004.
 18. Tyliszczak A.: Modelowanie podsiatkowe turbulencji. Warsztaty: Modelowanieprzepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska, 2003.

 

Projekty

Krajowe projekty badawcze

 1. UMO-2015/17/B/ST8/03217, Modelowanie numeryczne i analiza zjawiska zapłonu iskrowego i samozapłonu w turbulentnych przepływach dwufazowych, (NCN: 2016-2019).
 2. UMO-2014/13/B/ST8/04246, Fizyka procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w przepływach turbulentnych, (NCN: 2015-2018).
 3. UMO-2011/03/B/ST8/06401, Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości, (2012-2015).
 4. N N501 098938, Grant habilitacyjny, Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego metodą Large Eddy Simulation w połączeniu z modelem Conditional Moment Closure, (2010-2011).
 5. PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, (2010-2015).
 6. PB COST/78/2006 - Badanie przepływów międzytarczowych z wymianą ciepła metodą LES, (2006-2009).
 7. PB COST/258/2006 - Opracowanie reguł efektywnego wykorzystania metody LES w wybranych typach przepływów turbulentnych, (2006-2009).
 8. 3T10B 05030, Numeryczna symulacja procesu spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów (LES – Large Eddy Simulation), (2006-2009).
 9. SPB WALLTURB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej – WALLTURB, nr decyzji 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009).
 10. SPB TIMECOP A.E. Innowacyjne metody modelowania procesu spalania w silnikach lotniczych, nr decyzji 89/6.PR UE/2007/7, (2007-2010).
 11. SPB INTELLECT, Zintegrowana metodyka projektowania niskoemisyjnej komory spalania, nr decyzji 154/E-358/SPB/6.PR UE/DIE 285, (2002-2007).
 12. SPB FAR-Wake, Badania podstawowe zjawisk występujących w śladzie aerodynamicznym samolotu, nr decyzji 98/6. PR UE/2005/7, (2005-2008).
 13. SPB MOLECULES, Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów, nr decyzji 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ 615, (2002-2004).
 14. 8T10B 00919, Numeryczna symulacja intensyfikacji procesów turbulentnego transportu i spalania w wybranych typach przepływów metodą symulacji wielkich wirów (LES – Large Eddy Simulation), (2000-2003).

Międzynarodowe projekty badawcze

 1. MyPLANET, Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations, nr kontraktu FP7-PEOPLE-2001-1-1-ITN, (2008-2012).
 2. TIMECOP A.E.,Toward Innovative Methods for Combustion Prediction in Aero-Engines, nr kontraktu AST5-CT-2006-030828, (2006-2010).
 3. COST ACTION P20, LES-AID - Large-Eddy Simulation forAdvanced Industrial Design, (2006-2010).
 4. INTELLECT D.M., Integrated lean low emission combustor design methodology,  nr kontraktu AST3-CT-2003-502961, (2004-2009).
 5. MOLECULES Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations, nr kontraktu GRD1-2000-25221, (2002-2004).
 6. FAR-Wake Fundamental Research on Aircraft Wake Phenomena, nr kontraktu AST4-CT-2005-012238, (2005-2008).
 7. Projekt dwustronnej współpracy polsko-flandryjskiej, pomiędzy IMC PCz oraz Vrije Universiteit Brussels, Modeling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure model, (2006-2010).

Zajęcia dydaktyczne

Wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów
Engineering Design V
Numerical modelling of heat and fluid flow
Turbulencja przepływów
Modelowanie procesów cieplno przepływowych

Doktoranci

Ewa Szymanek
Agnieszka Rosiak
Jakub Stempka
Michał Sączek

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości", 2019.
 2. "Srebrne Skrzypce", Nagroda PTMTS i PTETiS im. Prof. Bogdana Skalmierstkiego, 2018.
 3. "Seal of Excellence" - European Union, 2017.
 4. Wykład zaproszony - 11th DLES Conference, Pisa, 2017.
 5. Nagroda Naukowa PAN, 2017.
 6. Nagroda Rektora PCz II stopnia zbiorowa za cykl publikacji, 2017.
 7. Nagroda Rektora PCz III stopnia indywidualna za cykl publikacji, 2016.
 8. Medal Brązowy za Długletnią Służbę, Prezydent RP, 2015.
 9. Nagroda Rektora PCz I stopnia indywidualna za cykl publikacji, 2015.
 10. Nagroda Rektora PCz I stopnia zbiorowa za cykl publikacji, 2015.
 11. Nagroda Rektora PCz II stopnia indywidualna za uzyskanie tytułu dr hab., 2015.
 12. Nagroda Rektora PCz II stopnia indywidualna za cykl publikacji, 2014.
 13. Nagroda Rektora PCz III stopnia zespołowa za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2012.
 14. Nagroda Rektora PCz  I stopnia zespołowa za prace w ramach projektu WALLTURB (6 PR) oraz związany z projektemcykl publikacji, 2010.
 15. Nagroda Rektora PCz III stopnia zespołowa za udział w zakończonych w 2008 projektach europejskich 6 PR oraz cykl publikacji związany z tymi projektami.
 16. Nagroda Rektora PCz III stopnia za wyróżniną pracę doktorską 2002.
 17. 2 miejsce w konkursie im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z Mechaniki Płynów przedstawioną na XV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów (2002).

 

 

 

 

Employee EN

Associate Professor, PhD,
Artur
Tyliszczak
Head of the CFD Division
Room number: 
243
Address: 
Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa
Phone number: 
+48 34 3250505
Personal Page: 
http://imc.pcz.pl/en/users/atyliszczak
Consultations: 
Tuesday, 6-8PM
Thursday, 6-8PM

CV

Education:

 • D.Sc., mechanics, monograph " Modelling of turbulent non-premxed combustion using Large Eddy Simulation (LES) combined with Conditional Moment Closure (CMC)", Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Czestochowa University of Technology, 2014.
 • PhD, mechanics, "Local preconditioning methods for compressible fluid flows", Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Częstochowska / von Karman Institute for Fluid Dynamics, Aeronautics and Aerospace Department, 2002.
 • MSc, "Analysis of absolute instability in a round non-isothermal jet", Faculty of Mechanical Engineering, Czestochowa University of Technology, 1997.

Profesional records:

 • Head of the CFD Division, associate professor, Czestochowa University of Technology, 2014-
 • Experienced Researcher (Marie-Curie fellowship), Cambridge University, 2010-2011
 • Head of the CFD Division, Czestochowa University of Technology, 2007-2010,2012-2014
 • Assistant professor, PhD, Institute of Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology, 2002-2007
 • PhD student, von Karman Institute for Fluid Dynamics / Czestochowa University of Technology, 1996-2002

Research internships:

 • Twente University, Holland, 2017.
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium, 2006, 2008.
 • Cambridge University, United Kingdom, 2004, 2008, 2010-2011, 2016.
 • Twente University, Holland, 2007.
 • Imperial College, Great Britain, 2003.
 • von Karman Institute, Belgium, 2000-2001, 2002.
 • Cork University, Ireland, 2000.
 • Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 1999.

Membership in scientific organisations:

 • The Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
 • The Committee of Thermodynamics and Combustion of Polish Academy of Science
 • The Committee of Fluid Mechanics of Polish Academy of Science
 • Polish Section of the Combustion Institute (Polish Combustion Institute)
 • Steering Commitee of SIG 28 (ERCOFTAC)
 • ERCOFTAC
 • EUROMECH
 • American Society of Thermal and Fluids Engineers

Scientific interests

CFD, high-order discretization methods, immersed boundary method
modelling of turbulent reactive flows

Publications

Journal papers

 1. Bogusławski A., Wawrzak K., Tyliszczak A.: A new insight into understanding the Crow and Champagne preferred mode - a numerical study, Journal of Fluid Mechanics, in press, 2019.
 2. Szymanek E., Tyliszczak A.: Modelling of Heat Transfer and Fluid Flow through a Granular Material and External Wall Barrier, Technische Mechanik, 39(1):85-96, 2019.
 3. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: Modelling of Spark Ignition in Turbulent Reacting Droplet-laden Temporally Evolving Jet using LES, Technische Mechanik, 39(1):149-161, 2019.
 4. Kuban L., Stempka J., Tyliszczak A.: A 3D-CFD study of a γ-type Stirling engine. Energy, 169:142-159, 2019.
 5. Tyliszczak A.: Parametric study of multi-armed jets, International Journal of Heat and Fluid Flow, 73:82-00, 2018.
 6. Tyliszczak A., Księżyk M.: Large eddy simulations of wall-bounded flows using a simplified immersed boundary method and high-order compact schemes, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 87:358–381, 2018.
 7. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Implicit LES study of spark parameters impact on ignition in a temporally evolving mixing layer between H2/N2mixture and air, International Journal of Hydrogen Energy, 42:9815-9828, 2018.
 8. Stempka J., Kuban L., Tyliszczak A.: LES study of turbulent intensity impact on spark ignition in two-phase flows. Archives of Mechanics, 70:551-567, 2018.
 9. Szymanek E., Tyliszczak A.: Experimental and numerical research on heat and air flow through a granular material, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012043, 2018.
 10. Saczek M., Wawrzak K., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Hybrid MPI/Open-MP acceleration approach for high-order schemes for CFD, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012031, 2018..
 11. Stempka J., Tyliszczak A.: Numerical analysis of an impact of spray characteristics and co-flow temperature on a flame lift-off height, Journal of Physics Conference Series, Vol. 1101, pp. 012039, 2018.
 12. Boguslawski A., Tyliszczak A., Rosiak A., Wawrzak K.: Numerical simulations of free jets, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 27:1056-1063, 2017.
 13. Wawrzak A., Tyliszczak A.: Numerical study of a turbulent hydrogen flame in oxy-combustion regimes. Archives of Mechanics, 69(2):157-175, 2017.
 14. Księżyk M.,Tyliszczak A.: LES - IB analysis of a flow in channel with an adverse pressure gradient. Journal of Physics: Conference Series, 760(1), 012012, 2016.
 15. Rosiak A., Tyliszczak A.: Impact of numerical method on auto-ignition in a temporally evolving mixing layer at various initial conditions. Journal of Physics: Conference Series, 760(1), 012027, 2016.
 16. Tyliszczak A., Boguslawski A., Nowak D.: Numerical simulations of combustion process in a gas turbine with a single and multi-point fuel injection system, Applied Energy, 174:153-165, 2016.
 17. Rosiak A., Tyliszczak A.: LES-CMC simulations of a turbulent hydrogen jet in oxy-combustion regimes, International Journal of Hydrogen Energy, 41:9705-9717, 2016.
 18. Tyliszczak A.: High-order compact difference algorithm on half-staggered meshes for low Mach number flows, Computers and Fluids, 127:131–145, 2016.
 19. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of absolutely unstable round hot jet. Physics of Fluids, 28 (025108), 2016.
 20. Tyliszczak A.: Multi-armed jets: A subset of the blooming jets. Physics of Fluids, 27 (041703), 2015.
 21. Tyliszczak A.: LES-CMC study of an excited hydrogen jet. Combustion and Flame, 162:3864–3883, 2015.
 22. Tyliszczak A., Geurts B.J.: Controlled mixing enhancement in turbulent rectangular jets responding to periodically forced inflow conditions. Journal of Turbulence, Vol. 16, no 8, pp. 742-771, 2015.
 23. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: LES Predictions of Self-Sustained Oscillations in Homogeneous Density Round Free Jet, Flow, Turbulence and Combustion, 95:437–459, 2015.
 24. Marek M., Tyliszczak A., Boguslawski A.: Large eddy simulation of incompressible free round jet with discontinuous Galerkin method, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 79:164–182, 2015.
 25. Tyliszczak A.: A high-order compact difference algorithm for half-staggered grids for laminar and turbulent incompressible flows, Journal of Computational Physics, 276:438-467, 2014.
 26. Tyliszczak A., Geurts B.J.: Parametric analysis of excited round jets - numerical study, Flow, Turbulence and Combustion, 93:221-247, 2014.
 27. Tyliszczak A.: Projection method for high-order compact schemes for low Mach number flows in enclosures. International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Vol. 24, issue 5; pp.1141-1174, 2014.
 28. Tyliszczak A., Cavaliere D.E., Mastorakos E., LES/CMC of Blow-off in a Liquid Fueled Swirl Burner. Flow, Turbulence and Combustion, 92:237-267, 2014.
 29. Księżyk M., Tyliszczak A.: Immersed boundary method combined with a high order compact scheme on half-staggered meshes. Journal of Physics: Conference Series, 530, 012066, 2014.
 30. Tyliszczak A.: Assessment of conditional scalar dissipation models in LES-CMC simulation of auto-ignition of hydrogen jet. Archives of Mechanics, Vol. 65, no 2, pp. 97-129, 2013.
 31. Boguslawski A. Tyliszczak A., Asendrych D., Drobniak S.: Self-sustained oscillations in a homogeneous-density round jet. Journal of Turbulence, Vol. 14, no 4, pp. 25-52, 2013.
 32. Tyliszczak A.: LES-CMC and LES-Flamelet simulation of non-premixed methane flame (Sandia F). Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 51, no 4, pp. 859-871, 2013.
 33. Tyliszczak A., Deconinck H.: Application of time preconditioning and high-order compact discretization method for low Mach number flows. International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 72, pp. 650-670, 2013.
 34. Tyliszczak A., Mastorakos E.: LES/CMC predictions of spark ignition probability in a liquid fuelled swirl combustor, AIAA Paper 2013–0427, 2013.
 35. Kuban K., Laval J-P., Elsner W., Tyliszczak A., Marquillie M.: LES modeling of Converging Diverging Turbulent Channel Flow. Journal of Turbulence, Vol. 13, 2012.
 36. Aniszewski W., Bogusławski A., Marek M., Tyliszczak A.: A new approach to sub-grid surface tension for LES of two-phase flows. Journal of Computational Physics, Vol. 231, pp. 7368–7397, 2012.
 37. Jones W. P., Tyliszczak A.: Large Eddy Simulation of spark ignition in a gas turbine combustor. Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 85, pp. 711–734, 2010.
 38. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Some remarks on modelling and simulation of turbulence. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46, no 2, pp. 243–256, 2008.
 39. Tyliszczak A.: Influence of the compact explicit filtering method on the perturbation growth in temporal shear-layer flow. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 41, no 1, pp. 19–32, 2003.
 40. Kuban Ł., Elsner W., Tyliszczak A.: LES of Converging-Diverging Channel Flow with Separation. TASK Quarterly, Vol. 14, pp. 283–295, 2010.
 41. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 9, 459–460, 2009.
 42. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S.: Turbulencja of losowości do determinizmu. Modelowanie inżynierskie. Tom 36, s. 41–48, 2008.
 43. Tyliszczak A.: Efficient implementation of a compact-pseudospectral method for turbulence modeling. TASK Quarterly Vol. 10, no 2, pp.125–138, 2006.
 44. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES. Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1–4, 2006.
 45. Tyliszczak A.: Analysis of the influence of the subgrid models on combustion modeling using conserved scalar approach, Turbulence, Vol. 11, pp. 109–115, 2005.
 46. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Pseudospectral Approximation Compared with Control Volume Formulation and Finite Differences – Some Test Cases. TASK Quarterly, Vol. 4, pp. 193–202, 2000.

Monographs and scripts

 1. Tyliszczak A., Kuban L.: Impact of droplet size distribution on auto-ignition time and flame stabilization distance in temporally and spatially evolving mixing layers, Turbulence, Heat and Mass Transfer 9, pp. 505-508, Begell House Inc., 2018.
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K.: Numerical Predictions of Absolutely Unstable Round Hot Jet, Direct and Large-Eddy Simulation X, pp. 529-535, Springer, 2018.
 3. Tyliszczak A., Ksiezyk M., Geurts J.B.: LES-IB Study of Mixing Enhancement by Polygonal Orifices and Wavy Walls, Direct and Large-Eddy Simulation X, pp. 367-372, Springer, 2018.
 4. Księżyk M., Tyliszczak A.: LES of a Converging–Diverging Channel Performed with the Immersed Boundary Method and a High-Order Compact Discretization, Progress in Wall Turbulence 2, pp. 191-200, 2016.
 5. Tyliszczak A.: Modelling of turbulent non-premxed combustion using Large Eddy Simulation (LES) combined with Conditional Moment Closure (CMC), serie Monographs no. 249, Częstochowa University, 2012.
 6. Bogusławski A., Tyliszczak A.: Introduction to Computational Fluid Dynamics. Częstochowa University, 2010.
 7. Tyliszczak A., Bogusławski B.: Analysis of the subgrid models in the flow between rotating discs. Quality and Reliability of Large Eddy Simulations II, Eds. M.W. Salvetti, B. Geurts, J. Meyers, P. Sagaut, pp. 101-110, SPRINGER, 2011.
 8. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: LES of Turbulent Channel Flow with Pressure Gradient Corresponding to Turbomachinery Conditions. Progress in Wall Turbulence: Understanding and Modeling, pp. 331-338, SPRINGER Science, 2011.
 9.  Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobnak S.: Quality of LES predictions of isothermal and hot round jet. Quality and Reliability of Large Eddy Simulations, Eds. B. J. Geurts, J. Meyers, P. Sagaut, ERCOFTAC Series, Vol.12, pp. 259-270, 2008.
 10.  Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES of variable density bifurcating jets. Complex Effects in Large Eddy Simulations, LNCSE Vol. 56, pp. 273-288, SPRINGER, 2007.
 11.  Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES of the jet in low Mach variable density conditions, in Proceedings of Direct and Large Eddy Simulation - 6, Eds. E. Lamballais, R. Friedrich, B.J. Geurts, pp. 575-581, SPRINGER, 2006.

Proceedings

International conferences:

 1. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: Numerical analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet. ETMM-11, Palermo, 2016.
 2. Rosiak A., Boguslawski A., Tyliszczak A.: Impact of numerical method on auto-ignition in a temporally evolving mixing layer. 7th IC-SCCE, Athens, 2016.
 3. Księżyk A., Tyliszczak A., Geurts B.J.: Numerical study of flow and heat exchange in a pipe with partially wavy wall, ETMM-11, Palermo, 2016.
 4. Tyliszczak A., Księżyk M., Elsner W.: LES-IB computations of flows with large temperature and density variations, ICCFD-9, Istanbul, 2016.
 5. Rosiak A., Tyliszczak A., Boguslawski A.: LES-CMC of oxy-combustion of hydrogen jet, CMFF, Budapest, 2015.
 6. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K.: Numerical predictions of absolutely unstable round hot jet, D-LES 10, Limassol (Cyprus), 2015.
 7. Tyliszczak A., Rosiak A., Boguslawski A.: LES-CMC of oxy-combustion of hydrogen jet, THMT-8, Sarajevo, 2015.
 8. Tyliszczak A., Rosiak A., Bogusławski A.: Modelling of oxy-combustion of hydrogen jet, MCS-9, Rhodes, 2015.
 9. Tyliszczak A., Rosiak A., Bogusławski A.: LES-CMC simulations of hydrogen jet subjected to flapping forcing, MCS-9, Rhodes, 2015.
 10. Tyliszczak A., Ksiezyk M., Geurts B.J.: LES-IB study of mixing enhancement by polygonal orifices and wavy walls, D-LES 10, Limassol (Cyprus), 2015.
 11. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A.: LES predictions of self-sustained oscillations in homogenous density round free jet, Proceedings of 10th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, 2014.
 12. Bogusławski A., Tyliszczak A.: LES predictions of absolutely unstable round low-density jet, Proceedings of 10th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, 2014.
 13. Tyliszczak A., Geurts B.J.: DNS and LES of excited rectangular jets. Proceedings of Turbulence and Shear Flow Phenomena 8, Poitiers, 2013.
 14. Tyliszczak A., Mastorakos E.: LES/CMC of blow-off in a liquid fueled swirl burner. Proceedings of Turbulence, Heat and Mass Transfer 7, Palermo, 2012.
 15. Tyliszczak A., Marek M., Bogusławski A.: Comparison of the high-order compact difference and Discontinuous Galerkin methods in computations of the incompressible flow. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Fluid Dynamics, St Petersburg, 2010.
 16. Kuban Ł, Tyliszczak A., Bogusławski A.: LES modeling of methane ignition using Eulerian Stochastic Field approach. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 8 Conference, Marseille, 2010.
 17. Marek M., Tyliszczak A.: Modeling of interaction of single droplet with turbulent flow. Proceedings of Turbulence, Heat and Mass Transfer 6, Roma, 2009.
 18. Elsner W., Tyliszczak A.: Subgrid scale modelling of wall-bounded turbulent chennel flow. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.
 19. Marek M., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelling of liquid jest break-up with Level Set and Ghost Fluid method. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.
 20. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES predictions of isothermal and hot round jet. Proceedings of Engineering Turbulence Modelling and Measurements 7 Conference, Limasol, 2008.
 21. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Numerical and experimental study of stability of isothermal and hot round jet. Proceedings of XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide 2008.
 22. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Numerical analysis of the excited jets using Large Eddy Simulations – parametric study. Proceedings of 11th EUROMECH European Turbulence Conference, SPRINGER Proceedings in Physics 117, Porto 2007.
 23. Tyliszczak A., Kuban Ł.: Modelling of liquid sprays in excited jet using Large Eddy Simulation. Proceedings of Turbulent Shear flow Phenomena 5 Conference, Munchen 2007.
 24. Tyliszczak A., Kuban Ł., Bogusławski A.: Modeling of liquid spray in excited jet using Large Eddy Simulation. Proceedings of Advanced School on Lagrangian Techniques in Muliphase Flows, Trieste, 2007.
 25. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Preliminary results of CMC/unsteady flamelet modelling of sandia flame. Workshop proceedings on LES, Transition Modelling and Turbulent Combustion, Ghent,  2007.
 26. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Parametric study of the jet in variable density conditions. Proceedings of Symposium on Complex Effects in Large Eddy Simulations, Limassol, 2005.
 27. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES of low Mach number variable density jets. Proceedings of 10thEUROMECH European Turbulence Conference, Trondhaim, 2004.
 28. Bogusławski A., Kubacki S., Tyliszczak A.: Dirichlet/Dirichlet domain decomposition parallel spectral method for computing Navier-Stokes equations, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003.
 29. Tyliszczak A., Drobniak S., Boguslawski A.: Disturbances development in low Mach number flows with high temperature gradients, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003.

 
International conferences in Poland:

 1. Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A.: Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient. Proceedings of GAMM 2009 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Gdansk, 2009.
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A.: Large Eddy Simulation of Absolutely Unstable Axi-symmetric Variable Density Jet. Proceedings of GAMM 2009 80th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, Gdansk, 2009.
 3. Bijak J., Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Active jet control in non-isothermal conditions. Proceedings of Computer Methods in Mechanics, Częstochowa, 2005.
 4. Bijak-Bartosik E., Bogusławski A., Drobniak S., Elsner W., Tyliszczak A.: Przegląd prac z zakresu aero- i termodynamiki turbin prowadzonych w Instytucie Maszyn Cieplnych w ramach projektów UE. Proceedings of XIII Summer School of Fluid Mechanics and Thermodynamics "Recent Development in Design and Computation of the Gas Turbine and Heat Transfer Problems", pp. 7-22, Olsztyn, 2003.
 5. Jowsa J., Merder T., Warzecha M., Cwudziński A., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Wpływ warunków brzegowych na rozkład temperatury stali w kadzi pośredniej. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005.
 6. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Cwudziński A., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w kadzi pośredniej urządzenia COS. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005.
 7. Warzecha M., Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Tyliszczak A.: The Modelling of Fluid Flow in Gas Stirred Ladles. Materiały XIII Konferencji PAN Metalurgia 2002, Krynica, 2002.

 

Conferences in Poland in Polish:

 1. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Stan rozwoju metod numerycznych w badaniach procesów spalania w maszynach i urządzeniach energetycznych. Materiały konferencji: Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych Red. T. Chmielniak, M. Strozik, Gliwice, 2009.
 2. Tyliszczak A.: Symulacja strugi nieizotermicznej metodą LES. Materiały XVI Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Waplewo, 2004.
 3. Tyliszczak A., Drobniak S., Bogusławski A.: Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES. Materiały konferencji Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, Warszawa, 2003.
 4. Tyliszczak A., Deconinck H.: Zastosowanie metod preconditioningu w połączeniu z metodami różnic kompaktowych do rozwiązywania przepływów ściśliwych, Materiały XV Krajowa Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów 2002.
 5. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Turbulencja, ujęcie statystyczne i deterministyczne. Materiały XV Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Augustów 2002.
 6. Tyliszczak A., Barbante P.: Zastosowanie metod preconditioningu do obliczania przepływów ściśliwych, Materiały XIV Krajowej Konferencja Mechaniki Płynów, Łódź, 2000.

 

Abstracts, presentations, posters:

 1. Too many ......
 2. Tyliszczak A., Mastorakos E., Effect of a forcing on auto-ignition time and a flame lift-off height. European Fluid Mechanics Conference, Copenhagen, 2014.
 3. Tyliszczak A., Geurts B.J.: DNS/LES of round and rectangular jets. European Fluid Mechanics Conference, Roma, 2012.
 4. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Inflow Conditions for Large Eddy Simulation of the Jet Flows. XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznań, 2010.
 5. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Large Eddy Simulation of the Excited Diffusion Flames. XIX Polish National Fluid Dynamics Conference, Poznań, 2010.
 6. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Modelowanie struktur koherentnych swobodnej strugi kołowej metodą symulacji wielkich wirów (LES-Large Eddy Simulation). XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 7. Aniszewski W., Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie niestabilności Rayleigha za pomocą metody Volume-of-Fluid z wykorzystaniem solvera wysokiego rzędu. XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 8. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Analiza poprawności modelowania podsiatkowego w przepływach międzytarczowych. XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Jastrzębia Góra, 2008.
 9. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S.: LES Modeling of Coherent Structures in the Round Isothermal and Heated Jets. Workshop on LES in Science and Technology, Poznań, 2008.
 10. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Modelowanie strug bifurkujących metodą LES. XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Wrocław, 2006.
 11. Tyliszczak A.: Modelowanie strugi rozpylonej cieczy metodą Large Eddy Simulation. Warsztaty: Modelowanieprzepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska, 2006.
 12. Tyliszczak A., Jones W.P., Mastorakos E., Bogusławski A.: Influence of the scalar dissipation rate on CMC/LES combustion modeling. Presented in poster session and in Conference Proceedings of Quality Assessment of Unsteady Methods for Turbulent Combustion Prediction and Validation, Darmstadt, 2005.
 13. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: Analiza turbulentnego transportu ciepła w strudze swobodnej metodą LES. XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005.
 14. Tyliszczak A., Jones W.P.: Analiza wpływu modelu podsiatkowego i kinetyki chemicznej na poprawność modelowania spalania metoda LES. XIX Zjazd Termodynamików , Gdańsk-Sopot, 2005.
 15. Tyliszczak A., Jones W.P., Bogusławski A., Drobniak S.: Influence of the subgrid model on combustion modeling. Presented in poster session and in Proceedings of International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, 2004.
 16. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S.: LES of low Mach number variable density jets. Presented in poster session and in Proceedings of 10th EUROMECH European Turbulence Conference, Trondhaim, 2004.
 17. Tyliszczak A.: Analiza porównawcza nowoczesnych modeli spalania dyfuzyjnego. V Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych", Stawiska, 2005.
 18. Tyliszczak A.: Metody analizy przepływów ze zmienna gęstością w warunkach małych liczb Macha - zastosowanie w analizie spalania i wymianie ciepła, IV Warsztaty "Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych", Stawiska, 2004.
 19. Tyliszczak A.: Modelowanie podsiatkowe turbulencji. Warsztaty: Modelowanieprzepływów wielofazowych w układach termochemicznych, Stawiska, 2003.

 

Projects

National research projects

 1. UMO-2015/17/B/ST8/03217, Principal Investigator: Numerical modelling and analysis of spark ignition and auto-ignition phenomena in turbulent two-phase flows, (NCN: 2016-2019).
 2. UMO-2014/13/B/ST8/04246, Principal Investigator: Physics of forced ignition and autoignition in turbulent flows , (NCN: 2015-2018).
 3. UMO-2011/03/B/ST8/06401, Self-excited coherent structures in constant and variable density flows, (2012-2015).
 4. N N501 098938, Individual habilitation grant, Modelling of turbulent non-premxed combustion using Large Eddy Simulation (LES) combined with Conditional Moment Closure (CMC), (2010-2011).
 5. Strategic programme – Advanced techniques for energy acquisition, Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin, (2010-2015).
 6. PB COST/78/2006 - Analysis of flows in rotating cavities with heat transfer using LES, (2006-2009).
 7. PB COST/258/2006 - Elaboration of rules of effective use of LES in selected flow types, (2006-2009).
 8. 3T10B 05030, Numerical modelling of combustion processes using LES  (Large Eddy Simulation), (2006-2009).
 9. Special Research Programme SPB WALLTURB, 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009).
 10. Special Research Programme SPB TIMECOP A.E. 89/6.PR UE/2007/7, (2007-2010).
 11. Special Research Programme SPB INTELLECT, 154/E-358/SPB/6.PR UE/DIE 285, (2002-2007).
 12. Special Research Programme SPB FAR-Wake, 98/6. PR UE/2005/7, (2005-2008).
 13. Special Research Programme SPB MOLECULES, 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ 615, (2002-2004).
 14. 8T10B 00919, Numerical modelling of enchacement of turbulent transport and combustion processes in selected flow types using LES (Large Eddy Simulation), (2000-2003).

International research projects

 1. MyPLANET, Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations, nr kontraktu FP7-PEOPLE-2001-1-1-ITN, (2008-2012).
 2. TIMECOP A.E.,Toward Innovative Methods for Combustion Prediction in Aero-Engines, nr kontraktu AST5-CT-2006-030828, (2006-2010).
 3. COST ACTION P20, LES-AID - Large-Eddy Simulation forAdvanced Industrial Design, (2006-2010).
 4. INTELLECT D.M., Integrated lean low emission combustor design methodology,  nr kontraktu AST3-CT-2003-502961, (2004-2009).
 5. MOLECULES Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations, nr kontraktu GRD1-2000-25221, (2002-2004).
 6. FAR-Wake Fundamental Research on Aircraft Wake Phenomena, nr kontraktu AST4-CT-2005-012238, (2005-2008).
 7. Bilateral co-operation between Czestochowa University and  Vrije Universiteit Brussels, Modeling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure model, (2006-2010).
 8.  

Teaching

Introduction to Computational Fluid Dynamics
Engineering Design V
Numerical modelling of heat and fluid flow
Turbulent flows

PhD students

Ewa Szymanek
Agnieszka Rosiak
Jakub Stempka
Michał Sączek

Awards

Nomination for Polish Award of Inteligent Development 2019 as "Scientist of the future", 2019.

Silver Violin (1st place and Grand Prix) - Prof. B. Skalimierski joint award of Polish Association of Theoretical and Applied Mechanics and
Polish Association of Theoretical and Applied Elecrotechnics, 2018.

Invited Lecture during 11th Direct and Large Eddy Simulation Conference, Pisa, 2017.

"Seal of Excellence" - European Union, 2017.

Scientific Award of Polish Academy of Science, 2017.

Rector Prize (team) for scientific achievmnents, II class, 2017.

Rector Prize (individual) for scientific achievmnents, II class, 2016.

Medal for Long Service, President of Republic of Poland, 2015.

Rector Prize (individual) for scientific achievmnents, I class, 2015.

Rector Prize (team) for scientific achievmnents, I class, 2015.

Rector Prize (individual) for habilitation thesis, II class, 2015.

Rector Prize (individual) for series of papers, II level, 2014.

Rector Prize (team) for scientific achievements, III level, 2012.

Rector Prize (team) for scientific achievements and work within WALLTURB (6 PR) EU, I level, 2010.

Rector Prize (team) for scientific achievements and work within EU projects, III level, 2008.

Rector Prize (individual) for excelent PhD thesis, 2002.

2nd place in competition for young researchers, Prize of Prof. Janusz W. Elsner for the best research in fluid mechanics presented in XV National Biennial Conference on Fluid Mechanics, 2002.

History

Member for
5 years 5 months
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04