AGNIESZKA WAWARZAK

Tytuł pracy: 
Modelowanie i analiza procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w warunkach turbulentnego spalania dyfuzyjnego
Promotor: 
Dr hab. inż. Artur Tyliszczak
Data obrony: 
13.09.2018
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04