Badania zlecone

 1. Zlecenie z firmy PUTiH "POLCARBO" s.j. w Jaworznie: Opracowanie danych do projektu kolumny fluidalnej do kalcynacji granulatów ilastych
  Kierownik: Dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz, okres realizacji 30.08.2016-28.02.2017
 2. Zlecenie z firmy POLONTEX S.A. w Częstochowie: Uruchomienie i badania agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym
  Kierownik: dr hab. inż. prof. PCz. Stanisław Szwaja, okres realizacji 19.09.2013 ÷ 18.03.2014
 3. Zlecenie z firmy ALSTOM (Schweiz) AG,Baden, Szwajcaria: Numerical simulation of the combustion process for single diffusion burner (SDB) and low NOx burner (LNS)
  Kierownik: dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski, okres realizacji 2013 ÷ 2014
 4. Zlecenie z firmy Strunobet-Migacz Sp. z o. o. w Lewinie Brzeskim: Projekt, montaż i testowanie urządzeń do seryjnej produkcji strunobetonowych i żelbetowych elementów dla energetyki
  Kierownik:
  dr inż. Michał Pyrc, okres realizacji 22.02.2013. ÷ 21.02.2014
 5. Zlecenie z firmy GEOCARBON: Analiza efektywności układu kogeneracyjnego opartego o silnik Stirlinga
  Kierownik: dr hab. inż. prof. PCz. Witold Elsner, okres realizacji 07.10.2013. ÷ 15.06.2014
 6. Zlecenie z firmy SASOL z RPA: Fundamental research in the influence of particle size and temperature on the primary fragmentation of coal
  Kierownik - dr inż. Monika Kosowska-Golachowska, okres realizacji 02.01.2008. ÷ 30.11.2008
 7. Experise and advise on common rail sprays in context of Phd thesis of Mrs Olga Wojdas ”3D Simulation in the Diesel engine combustion development process”
  Kierownik - dr hab. inż. prof. PCz. Andrzej Bogusławski, okres realizacji 02.01.2007. ÷ 31.12.2008
 8. Flow simulation in a float purger (Analiza przepływu w separatorze zanieczyszczeń)
  Kierownik – dr inż. Dariusz Asendrych, okres realizacji 02.01.2007. ÷ 31.12.2007
 9. Badania modelowe spalania węgla w paleniskach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski, okres realizacji 22.12.2000. ÷ 15.02.2002
 10. Ocena stanu technicznego kotła cyrkulacyjnego nr 3 po początkowym okresie eksploatacji
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski, okres realizacji Prof. dr hab. inż. Władysław GAJEWSKI
 11. Oznaczenie wskaźnika reaktywności kamienia wapiennego pobranego w EC KATOWICE
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 14.01.2000. ÷ 28.04.2000
 12. Przeprowadzenie badań analitycznych węgla i sorbentu przewidzianych dla kotła fluidalnego typu OFz-425 produkcji RAFAKO Racibórz SA
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 06.01.2000. ÷ 29.03.2000
 13. Pomiar i analiza reaktywności kamienia wapiennego pochodzącego z LHOIST BUKOWA
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 01.09.1998. ÷ 07.06.2000
 14. Ocena techniczna wymurówki oraz warunków pracy skrzyni powietrznej kotłów fluidalnych CFB-260 nr 2 i 3
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
  Okres realizacji 23.09.1999 ÷ 18.11.1999
 15. Analiza pracy kotła OFz-450 nr A w Elektrociepłowni ŻERAŃ
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 10.02.1999. ÷ 03.10.1999
 16. Opiniowanie rozwiązań technicznych i stosowanie technologii spalania w kotłach z CWF
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 01.09.1998. ÷ 07.06.2000
 17. Pomiar i analiza reaktywności mączki wapiennej dostarczanej przez OPOLWAP SA
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 08.04.1998. ÷ 30.11.2000
 18. Oznaczenie reaktywności składu chemicznego oraz analizy sitowej kamienia wapiennego do EC KOMORZANY Czechy
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji 24.09.1998. ÷ 30.09.1998
 19. Przygotowanie dwóch próbek do pomiaru reaktywności oraz oznaczenie reaktywności sorbentu metodą AHLSTROMA
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 02.07.1998. ÷ 15.09.1998
 20. Investigations of Coal Combustion in CFB Boilers
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 13.03.1998. ÷ 28.02.1999
 21.  Pomiar i analiza reaktywności mączki wapiennej dostarczanej do EC ŻERAŃ
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 23.02.1998. ÷ 16.03.1998
 22.  Analiza możliwości uzyskania i utrzymania gwarantowanych wielkości emisji NOx i SO2 w kotle cyrkulacyjnym OFz-450 w EC ŻERAŃ
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 23.02.1998. ÷ 11.03.1998
 23. Ocena techniczna kotłów fluidalnych oferowanych dla Elektrowni JAWORZNO III SA
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
  Okres realizacji - 03.03.1997. ÷ 15.06.1997
 24. Opracowanie-ocena przeprowadzonych modernizacji z zakresu ochrony środowiska w Cementowni RUDNIKI i uzyskanego efektu ekologicznego
  Kierownik - dr inż. Zbigniew Bis
  Okres realizacji - 02.01.1997. ÷ 15.06.1997
 25. Ekspertyza kotła WF40 z paleniskiem fluidalnym stałym zabudowanym w Elektrowni JAWORZNO II
  Kierownik - prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
  Okres realizacji - 02.04.1996. ÷ 30.07.1996
 26. Badania i ekspertyza wytrzymałościowa orurowania powierzchni ogrzewalnych kotłów WR 25 i WR 10 w ciepłowni zakładów energetycznych
  Kierownik - dr inż. Józef Zajdel
  Okres realizacji - 02.04.1996. ÷ 02.05.1996
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04