Doktoraty do 1996 r.

MARIAN WYSOCKI

Tytuł pracy: 
Charakterystyki aerodynamiczne turbinowej palisady kierowniczej w warunkach periodycznych zaburzeń wlotowego pola prędkości
Data obrony: 
27.06.1995
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Janusz Witold Elsner
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

MICHAŁ GRUCA

Tytuł pracy: 
Wpływ pulsacji ciśnienia w kanale dolotowym na zawirowanie świeżego ładunku w cylindrze silnika spalinowego
Data obrony: 
21.09.1995
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Karol Cupiał
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

JAN SZAFRAŃSKI

Tytuł pracy: 
Analiza holograficzna wielkości kropel paliwa lekkiego rozpylonego przez rozpylacz pneumatyczny w kanale dolotowym silnika spalinowego
Data obrony: 
18.05.1993
Promotor: 
dr hab. inż. Romuald Będziński
Miejsce obrony: 
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej

WITOLD ELSNER

Tytuł pracy: 
Metodyka nadzoru drganiowego turbozespołów dużych mocy
Data obrony: 
08.04.1993
Promotor: 
dr hab. inż. Stanisław Drobniak prof. PCz.
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

PIOTR SZCZĘSNY (POLITECHNIKA LUBELSKA)

Tytuł pracy: 
Modelowanie numeryczne procesu wydzielania ciepła w silniku spalinowym
Data obrony: 
04.02.1993
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Karol Cupiał
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

ANDRZEJ PILARZ

Tytuł pracy: 
Моščnye bystrodejstvujuščie ključi na osnove statičeskich indukcjonnych tranzistorov
Data obrony: 
13.11.1992
Promotor: 
prof. Nikolaj Мichajlovič Tugov
Miejsce obrony: 
Моskоvskij Energetičeskij Institut

PIOTR DOMAGAŁA

Tytuł pracy: 
Wyznaczanie funkcji korelacyjnych i dysypacji energii turbulencji z uwzględnieniem długości włókna sondy termoanemometrycznej
Data obrony: 
28.05.1992
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Janusz Witold Elsner
Miejsce obrony: 
-

MIECZYSŁAW DERCZYŃSKI

Tytuł pracy: 
Fluidyzacja materiałów drobnoziarnistych w polu akustycznym
Data obrony: 
01.01.1991
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

MAMDOH BUSOUL (STYPENDYSTA AMBASADY SYRII)

Tytuł pracy: 
Wymiana ciepła pomiędzy cyrkulacyjną warstwą fluidalną a powierzchnią w niej zanurzoną
Data obrony: 
01.01.1991
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
Miejsce obrony: 
Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

Strony

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04