Doktoraty od 1996 r.

KRZYSZTOF WOLSKI

Tytuł pracy: 
Badania eksperymentalne spalania tlenowego biomasy agro i leślnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski
Data obrony: 
25.09.2018
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

AGNIESZKA WAWARZAK

Tytuł pracy: 
Modelowanie i analiza procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w warunkach turbulentnego spalania dyfuzyjnego
Promotor: 
Dr hab. inż. Artur Tyliszczak
Data obrony: 
13.09.2018
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

ŁUKASZ KOWALCZYK

Tytuł pracy: 
Modelowanie i optymalizacja obiegu cieplnego nadkrytycznych bloków węglowych rozbudowanego o instalację separacji CO2
Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
Data obrony: 
06.12.2017
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

KAROL WAWRZAK

Tytuł pracy: 
Numeryczna analiza samowzbudnych struktur koherentnych w strudze kołowej
Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
Data obrony: 
18.05.2017
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

KATARZYNA ŚRODA

Tytuł pracy: 
Analiza spalania osadów ściekowych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi i biomasą
Promotor: 
dr hab. inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska prof. P.Cz.
Data obrony: 
19.09.2016
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

PAWEŁ NIEGODAJEW

Tytuł pracy: 
Numeryczne modelowanie procesu absorpcji i desorpcji CO2 ze spalin z zastosowaniem MEA
Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
Data obrony: 
09.11.2016
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

KAROL GRAB-ROGALIŃSKI

Tytuł pracy: 
Analiza obiegu silnika o wydłużonej ekspansji zasilanego paliwami o dużej zawartości wodoru
Promotor: 
Dr hab. inż. Stanisław Szwaja prof. PCz
Data obrony: 
07.05.2015
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

KONRAD KŁOS

Tytuł pracy: 
Badania procesu fragmentacji paliw stałych podczas spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
Promotor: 
Prof. dr hab inż Henryk Otwinowski
Data obrony: 
15.04.2013
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

PIOTR WARZECHA

Tytuł pracy: 
Modelowanie spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej tlenem
Promotor: 
Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski prof. PCz
Data obrony: 
15.04.2013
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

ŁUKASZ KUBAN

Tytuł pracy: 
Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego przy zastosowaniu metody LES w połączeniu ze stochastycznymi polami eulerowskimi
Promotor: 
Dr hab. inż. Andrzej Bogusławski prof. PCz
Data obrony: 
20.03.2013
Miejsce obrony: 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki P.Cz.

Strony

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04