Działalność

Bardzo istotnym dziś elementem kształcenia w uczelni wyższej jest międzynarodowa wymiana studencka, która pozwala studentom rozwijać własne zainteresowania oraz zdobywać wykształcenie w prestiżowych ośrodkach akademickich, ale również doświadczenie w ośrodkach  przemysłowych.

Instytut oferuje liczne możliwości wyjazdów dla studentów w ramach programu LLL-Erasmus (dawniej Socrates-Erasmus), Leonardo da Vinci lub w ramach umów dwustronnych do wielu europejskich uczelni (np. Cambridge University, Cranfield University, Technische Universiteit Eindhoven, Tampere University of Technology, Institut National Polytechnique de Grenoble, University of Genoa, Aristotle University of Thessaloniki, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic and Czech Technical University in Prague) oraz ośrodków przemysłowych i instytutów badawczych (Alstom, Siemens, Computational Dynamics, ANSYS Germany, QinetiQ).
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04