Działalność

Jedyną miarą jakości kształcenia na uczelni wyższej są losy i kariery jej absolwentów. Absolwenci specjalności prowadzonych przez Instytut z ostatnich 10. lat pracowali lub pracują w centrach badawczo rozwojowych następujących firm oraz Instytutach:

 • Rolls-Royce Deutschland,
 • Renault,
 • Volkswagen,
 • Siemens,
 • General Electric,
 • Shell,
 • BorgWarner Turbo Systems,
 • TRW Automotive,
 • Foster-Wheeler,
 • Doosan Babcock Energy,
 • Instytut Energetyki w Warszawie,
 • Elektrownia Kozienice,
 • Air Liquide.

Wielu z nich również podjęło studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, ale również w innych uczelniach europejskich takich jak:

 • Cambridge University,
 • Vrije Universiteit Brussel,
 • Institut National Politechnique de Grenoble,
 • Institut National des Sciences Appliquees Lyon.

Absolwenci studiów doktoranckich również znaleźli interesujące miejsca w formie staży podoktorskich np. w:

 • Ghent University,
 • CORIA CNRS Rouen,
 • Fiat Auto Poland,
 • Politechnice Warszawskiej.

Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie z powodzeniem biorą udział  w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektów europejskich w dużych konsorcjach naukowo-przemysłowych.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04