Grupa Badawcza Kotłów i Termodynamiki

Lider Grupy: dr hab. inż. Piotr Pełka, Prof. PCz


Pracownicy

 • prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 • dr hab. inż.Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Prof. PCz
 • dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, Prof. PCz
 • dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
 • dr inż. Arkadiusz Kępa
 • dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 • dr inż. Dariusz Urbaniak
 • dr inż. Daniel Zbroński

Doktoranci

 • mgr inż. Aleksandra Cieplińska
 • mgr inż. Krzysztof Knaś
 • mgr inż. Katarzyna Gajewska
 • mgr inż. Konrad Kaczyński
 • mgr inż. Paweł Janus
 • mgr inż. Dominik Wysocki


Problematyka badawcza:

 • Termodynamika
 • Wymiana ciepła
 • Kotły ciepłownicze i energetyczne
 • Spalanie paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 • Analiza procesów spalania suspensji węglowo-wodnych w paleniskach fluidyzacyjnych
 • Mechanizm i kinetyka spalania paliw stałych w tlenie
 • Mechanizm i kinetyka współspalania paliw stałych i biomasy
 • Erozja elementów ruchomych i nieruchomych zanurzonych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
 • Analiza procesów rozdrabniania i klasyfikacji kruchych substancji stałych
  • modelowanie procesu rozdrabniania oparte na bilansie masowym populacji ziaren, entropii informacyjnej Shannona-Jaynesa oraz statystyce Maxwella-Boltzmanna
  • modelowanie procesu rozdrabniania wykorzystujące termodynamiczną teorię rozdrabniania
  • modelowanie procesu klasyfikacji grawitacyjnej z wykorzystaniem hipotez energetycznych
  • modelowanie procesu rozdrabniania i klasyfikacji wykorzystaniem procesów Markowa
 • Komputerowa mechanika płynów


Projekty badawcze:

Krajowe Projekty Badawcze:

 1. Projekt badawczy NCN "Badania eksperymentalne i modelowanie procesu spalania paliw alternatywnych oraz ich współspalania z paliwami węglowymi", okres realizacji:(10.07.2013÷09.09.2015, nr umowy UMO-2012/07/B/ST8/03730, Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 2. Projekt badawczy własny NCN pt.: Badania ewolucji własności cieplnych i strukturalnych paliw stałych w procesie spalania, okres realizacji: 04.04.2011÷03.06.2013, nr umowy 4579/T02/2011/40, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 3. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Analiza wpływu zmian wewnętrznej oraz powierzchniowej struktury paliw energetycznych na ubytek ich masy we wzbogaconej atmosferze w procesie fluidalnego spalania, grant nr N N513 357737, Kierownik: dr inż. Piotr Pełka
 4. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Badania mechanizmu i kinetyki spalania węgla w atmosferze tlenu, grant nr N N513 396336, Kierownik dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 5. Program Strategiczny – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, Zadanie nr 2:Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, (2010-2015), umowa nr SP/E//66420/10, Kierownik etapu 1.2: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 6. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Mechanizm współspalania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych z biomasą, grant nr N N513 309935, Kierownik: dr inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska
 7. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Badania i modelowanie strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów kruchych stosowanych w energetyce, grant nr Kierownik: dr hab. inż. Henryk Otwinowski
 8. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Analiza procesów spalania suspensji węglowo-wodnych w paleniskach fluidyzacyjnych, grant nr Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 9. Projekt badawczy własny MNiSW pt.: Badania mechanizmów erozji ziaren węgla w procesie fluidalnego spalania, grant nr , Kierownik: dr inż. Piotr Pełka
 10. Grant promotorski MNiSW pt.: Termiczna fragmentacja węgla w procesie spalania Grant nr BG-1-107-403/2003, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 11. Projekt badawczy własny KBN „Modelowanie i wizualizacja procesu klasyfikacji przepływowej energetycznych substancji sypkich”  BG-1-107-401/2001/P, Kierownik: dr inż. Henryk Otwinowski
 12. Projekt KBN „Mechanizm cyklicznego spalania węgla (grant promotorski)” Grant MNiI, BG-1-107-401/2003, własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 13. Projekt KBN „Badania mechanizmu i kinetyki cyklicznego spalania paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej” Grant MNiI, BG-1-107-401/2001/P, własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 14. Projekt KBN „Modelowanie rozdrabniania strumieniowego” Grant MNiI, BG-07-401/99/P, własny Kierownik dr inż. Henryk Otwinowski
 15. Projekt KBN „Badania mechanizmu i kinetyki cyklicznego spalania paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej” Grant MNiI, BG-1-107-401/2001/P, własny Kierownik prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski

 

Badania zlecone z przemysłu:

 1. Fundamental research in the influence of particle size and temperature on the primary fragmentation of coal, okres realizacji 02.01.2008 ÷ 30.11.2008, Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
 2. Badania modelowe spalania węgla w paleniskach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, okres realizacji 22.12.2000 ÷ 15.02.2002, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 3. Ocena stanu technicznego kotła cyrkulacyjnego nr 3 po początkowym okresie eksploatacji, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 4. Ocena techniczna wymurówki oraz warunków pracy skrzyni powietrznej kotłów fluidalnych CFB-260 nr 2 i 3, okres realizacji 23.09.1999 ÷ 18.11.1999, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 5. Ocena techniczna kotłów fluidalnych oferowanych dla Elektrowni JAWORZNO III SA, okres realizacji: 03.03.1997 ÷ 15.06.1997, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
 6. Ekspertyza kotła WF40 z paleniskiem fluidalnym stałym zabudowanym w Elektrowni JAWORZNO II, okres realizacji: 02.04.1996 ÷ 30.07.1996, Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04