Grupa Badawcza Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania

Lider Grupy: dr hab. inż. Arkadiusz Jamrozik, prof. PCz

Pracownicy

 • dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. PCz
 • dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz
 • dr inż. Karol Grab-Rogaliński
 • dr inż. Michał Gruca
 • dr inż. Arkadiusz Kociszewski
 • dr inż. Michał Pyrc


Doktoranci

 • mgr inż. Mariusz Chwist
 • mgr inż. Łukasz Nowak
 • mgr inż. Magdalena Szwaja
 • mgr inż. Tomasz Serwiak

 

Problematyka badawcza:

 • analiza eksperymentalna szybkozmiennych procesów cieplno-przepływowych w tłokowych silnikach spalinowych i sprężarkach wyporowych,
 • modelowanie obiegu silnika spalinowego, procesu wydzielania ciepła, obliczenia numeryczne przepływów trójwymiarowych w komorach silników spalinowych o dowolnej geometrii,
 • konstrukcja i badania doładowanych silników gazowych dużej mocy w skojarzonych układach elektrociepłowniczych,
 • konstrukcja i badania układu zgazowania osadu ściekowego w celu otrzymania gazu generatorowego, służącego do napędu agregatu prądotwórczego,
 • badania i optymalizacja konstrukcji tłokowych silników spalinowych oraz pojazdów mechanicznych,
 • badania trakcyjne samochodu oceniające jego własności dynamiczne wykonywane przy pomocy systemu nawigacji satelitarnej.


Ważniejsza aparatura badawcza:

 • agregat prądotwórczego wyprodukowany w ANDORIA-MOT Sp. z o.o. wg opracowanej w IMTiTS koncepcji. Zespół o mocy 80 kW w wersji przewoźnej, obudowie wyciszonej do pracy indywidualnej z rozruchem elektrycznym,
 • stacja diagnostyczna samochodów z hamownią podwoziową typ HPWO-160, która umożliwia min. pomiar mocy na kołach samochodu, zużycia paliwa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz ogólną ocenę stanu technicznego na podstawie próby wybiegu,
 • hamulec silnikowy wiroprądowy typ W230 z kompletnym układem sterowania programowanego, sterownikiem do przepustnicy silnika oraz z układem kalibracji – firmy HORIBA GmbH,
 • system stacjonarnych analizatorów spalin firmy SIGNAL, SERVOMEX, SIEMENS oraz analizatory mobilne firmy BACHARACH i RADIOTECHNIKA,
 • wielokanałowe systemy do rejestracji i analizy wielkości szybkozmiennych oparte o aparaturę firmy KISTLER, IOTECH i MEASUREMENT COMPUTING, m.in. cyfrowy system do analizy wykresu indykatorowego silnika spalinowego w czasie rzeczywistym,
 • system pomiarowy PULSE firmy Brüel&Kjær służący do analizy i rejestracji hałasu i drgań (czujniki trójosiowe) oraz cyfrowej akwizycji danych pomiarowych,
 • stanowisko badawcze ze słonecznym ogniwem wodorowym firmy H-tec z modułem solarnym, elektrolizerem PEM, zbiornikami wodoru i tlenu, ogniwem paliwowym PEM i odbiornikiemenergii w postaci silnika elektrycznego,
 • samochody doświadczalne Opel Agila oraz Opel Astra III.


Projekty badawcze:

 • Badania zlecone dla firmy Polonte S.A. Częstochowa pt. „Uruchomienie i badanie agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym” (BZ-1-103-3/2013/P), 2013-2014.
 • Badania zlecone dla firmy Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pt. „Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne agregatu prądotwórczego 15 kW zasilanego gazem ziemnym i pracującego na olej silnikowym Delgas 15W-40”. (BZ-1-13-5/2013/P), 2013.
 • Projekt pt.„Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni”, współfinansowany ze środków Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-26-021/12), 2013-2015.
 • Projekt „Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (PBS2/A4/9/2013), 2013-2016
 • Projekt nr 5609/B/T02/2011/40 pt. „Analiza obiegu silnika o wydłużonej ekspansji zasilanego paliwami o dużej zawartości wodoru”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (BG-1-103/2011/P), 2011-2014.
 • Projekt pt. „Gaz odnawialny o dużej zawartości wodoru jako paliwo silnika spalinowego” realizowanego w ramach współpracy polsko-węgierskiej w latach 2010-2011.
 • Projekt nr 0599/T02/2007/02. Tłokowy silnik gazowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BG-1-106-401/2007/R) 2007-2010.
 • Projekt N502 029 31/3535 pt. „Badania silnika spalinowego zasilanego paliwem płynnym i gazem bogatym w wodór pozyskiwanym z plazmatronu”, 2007-2010.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04