Grupa Badawcza Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

Lider Grupy: dr hab. inż. Renata Gnatowska, prof. P.Cz.


Pracownicy

 • Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
 • dr inż. Artur Dróżdż
 • dr inż. Agnieszka Pawłowska
 • dr inż. Paweł Niegodajew


Doktoranci

 • mgr inż. Mathias Romańczyk
 • mgr inż. Wasyl Sokolenko


Problematyka badawcza:

 • Aerodynamika maszyn przepływowych
 • Turbulentna warstwa przyścienna
 • Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej (RANS / LES)
 • Metrologia przepływów turbulentnych
 • Techniki pomiarowe w maszynach przepływowych
 • Aerodynamika strug swobodnych
 • Przetwarzanie i analiza danych
 • Aerodynamika środowiska i obszarów zabudowanych, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej
 • Metody pomiarowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w polu wiatrowym
 • Diagnostyka maszyn przepływowych
 • Analiza i optymalizacja obiegów cieplnych


Projekty badawcze:

Projekt NCN " Modelowanie przepływu 2-fazowego w złożonych strukturach geometrycznych, (2015÷2018), Nr 2014/15/B/ST8/04762, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak

Projekt NCN " Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania (2013÷2016), Nr 2012/07/B/ST8/03791, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner

Projekt NCN " Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości (2012÷2015), No. UMO-2011/03/B/ST8/06401, Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bogusławski, prof. PCz

Projekt  strategiczny NCBiR  „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” , 2010 – 2014, kierownik zadania „Opracowanie technologii i dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin” (2010-2015)

“Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej”(A European Synergy for the assessment of wall turbulence), Nr AST 4-CT-2005-516008 (2005-2009)

6PR INTELLECT, „Zintegrowana metodyka projektowania niskoemisyjnych komór spalania o ubogiej mieszance paliwowej” (Integrated lean low emission combustor design methodology), Nr AST3-CT-2003-502961 (2004-2007)

6PR TIMECOP, „Innowacyjne metody modelowania spalania w silnikach lotniczych”( Toward Innovative Methods for Combustion Prediction in Aero-Engines), Nr  AST5 – CT – 2006 – 030828 (2006-2010)

FP5 MOLECULES, "Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów“ (Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations)", Nr G4RD-CT-2000-00402 (2000-2004)

FP5 UTAT, “ Niestacjonarna eksperymentalna I numeryczna analiza przepływów przejściowych” (Unsteady Transitional Flows in Axial Turbomachines), Nr GRD1-2001-00628 (2002-2005)

FP5 UE QNET-CFD, “Jakość i wiarygodnośc metod obliczeniowych mechaniki płynów w zastosowaniach przemysłowych” (Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Applications of Computational Fluid Dynamics) Nr GTC1-CT99-10030 (2000-2004)

Polski –Czeski projekt współpracy bilateralnej, “Modelowanie przepływów niestacjonarnych” (Modelling of complex unsteady flows) (2002-2014)

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04