Historia

Podpisaną przez Polskę w 1999 roku Deklaracją Bolońską rozpoczął się proces bardzo istotnych zmian w kierunku dostosowania i ujednolicenia norm kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie eropejskiego systemu transferu punktów kredytowych (ECTS), dostosowanie systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, a tym samym zwiększenie atrakcyjności naszych absolwentów poszukujących zatrudnienia, poprawa jakości kształcenia, tworzenie warunków do mobilności polskich studentów i pracowników - to niektóre problemy, z jakimi muszą zmierzyć się szkoły wyższe, w tym także nasza Uczelnia.

Dla Instytutu Maszyn Cieplnych wcześniej Katedry Maszyn Cieplnych, funkcjonującego w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Wydziału Budowy Maszyn), ostatnie 10 lat to okres wyjątkowo przychylny, obfitujący w osiągnięcia zespołów naukowych i studentów, jak również okres wytężonej pracy związanej z rozwojem i poprawą oferty dydaktycznej (od 2011 uruchomiono kierunek Energetyka) oraz podejmowaniem nowych kierunków badawczych.

W wyniku wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa Gowina) i nowego Statutu PCz z 4 września 2019 dawne Instytuty nazywane są teraz Katedrami. Od 1 października 2019 jesteśmy więc Katedrą Maszyn Cieplnych.

Historia od roku 1996

Historia w latach 1970-1996

Historia w latach 1950-1970

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04