Kierunki i specjalności

Podstawowym zadaniem Instytutu jest zapewnienie wykształcenia na poziomie odpowiadającym najlepszym uczelniom w Europie. Wymogi rynku edukacyjnego sprawiły, że dostosowaliśmy specjalności do wymogów rynku pracy.

Dziś kształcimy studentów na kierunkach:

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04