Kierunki i specjalności

Podstawowym zadaniem Instytutu jest zapewnienie wykształcenia na poziomie odpowiadającym najlepszym uczelniom w Europie. Wymogi rynku edukacyjnego sprawiły, że dostosowaliśmy specjalności do wymogów rynku pracy.

Dziś kształcimy studentów na kierunkach:

  • Mechanika i Budowa Maszyn I stopnia (więcej informacji), specjalność: Inżynieria samochodowa.
  • Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia (więcej informacji), specjalność: Inżynieria cieplna i samochodowa.
  • Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego I stopnia (więcej informacji). Nowy Kierunek! info
  • Mechanika i Budowa Maszyn II stopnia (więcej informacji), specjalność: Inżynieria cieplna i samochodowa.
  • EFE (więcej informacji), specjalność: Computer Modelling and Simulation.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04