Oferta naukowo-badawcza

Oferowane obszary współpracy:

 • modelowanie aerodynamiki - przemysł energetyczny, lotniczy i motoryzacyjny
 • modelowanie procesów spalania - przemysł energetyczny, lotniczy i motoryzacyjny
 • modelowanie matematyczne obiegów cieplnych - przedsiębiorstwa energetyczne
 • modelowanie przepływu zawiesin włóknistych - przemysł maszyn do produkcji i recyklingu papieru
 • modelowanie aerodynamiki budowli i dyspersji zanieczyszczeń - budownictwo, administracja miasta, regionu,
 • badania i ekspertyzy poziomu drgań maszyn i urządzeń - wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • badania i modelowanie procesu spalania ziarna węgla,
 • badania i modelowanie procesów współspalania paliw stałych i biomasy,
 • badania i modelowanie procesu spalania paliw zawiesinowych: woda-paliwo stałe,
 • badania procesu fragmentacji węgla podczas spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej,
 • badania procesu fragmentacji węgla podczas spalania w atmosferze wzbogaconej tlenem,
 • badania procesu fluidalnego spalania paliw stałych w modyfikowanych atmosferach tlenowych,
 • badania i modelowanie erozji ziaren w strumieniu dwufazowym gaz – materiał inertny,
 • analiza procesu rozdrabniania paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej,
 • projektowanie układów mieląco-klasyfikujących,
 • badania eksperymentalne procesów rozdrabniania strumieniowego, strumieniowo-fluidalnego oraz udarowego,
 • wykonywanie analiz ziarnowych – sita mechaniczne, elektroniczny analizator składu ziarnowego IPS-A i IPS-U,
 • modelowanie procesów rozdrabniania – teorie rozdrabniania oraz prognozowanie składu ziarnowego produktów rozdrabniania,
 • modelowanie przepływów dwufazowych przy pomocy programu Fluent,
 • analiza procesu termicznej utylizacji odpadów i paliw formowanych.

Instytut Maszyn Cieplnych od wielu lat prowadzi prace badawcze poświęcone problematyce przepływów i wymiany ciepła zarówno metodami eksperymentalnymi jak i komputerowymi wykorzystując w tym celu specjalistyczny sprzęt pomiarowym oraz zaawansowane narzędzia obliczeniowe. Tematyka badawcza Instytutu Maszyn Cieplnych obejmuje następujące dziedziny: aerodynamika maszyn przepływowych ze szczególnym uwzględnieniem niestacjonarnych oddziaływań wieńców i przejścia laminarno-turbulentnego w warstwach przyściennych na powierzchniach łopatek, komputerowe metody modelowania niskoemisyjnych komór spalania lotniczych silników turboodrzutowych i turbin gazowych, ze szczególnym uwzględnieniem emisji tlenków azotu i dynamiki sprajów, aerodynamika środowiska, z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń w niestacjonarnych warstwach przyziemnych, komputerowe modelowanie obiegów cieplnych i zagadnienia optymalizacji, komputerowe modelowanie przepływów nienewtonowskich oraz wielofazowych dla potrzeb technologii produkcji i recyklingu papieru, spalanie paliw stałych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej, mechanizm i kinetyka spalania paliw stałych w modyfikowanych atmosferach tlenowych, erozja ziaren w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej, analiza procesów rozdrabniania kruchych substancji stałych, komputerowa mechanika płynów, gospodarka odpadami.

Kompetencje

Od połowy lat 90-tych Instytut uczestniczy w wielu europejskich projektach badawczych koordynowanych głównie przez przemysł lotniczy poświęconych analizie przepływu i wymiany ciepła w układach łopatkowych turbin gazowych, przepływu, wymiany ciepła i spalania w komorach spalania silników lotniczych jak również aerodynamiki opływu samolotu. Projekty realizowane były i są w ramach 5. i 6. Programu Ramowego. Poza projektami europejskich Programów Ramowych Instytut Maszyn Cieplnych uczestniczył również w realizacji międzynarodowych programów badawczych dotyczących planowania lokalnej polityki energetycznej (INTERREG), programach dwustronnych z Francją, Belgią i Republiką Czeską oraz realizował szereg projektów finansowanych przez MNiSzW, NCN oraz NCBiR (Projekty naukowo-badawcze).

Działalność badawcza Instytutu poświęcona problematyce przepływów i wymiany ciepła znalazła uznanie wśród europejskich ośrodków badawczych pracujących w podobnych dziedzinach, dlatego już w roku 1997 utworzono w Instytucie Centrum Pilotowe Europejskiego Stowarzyszenia ERCOFTAC (European Research Community on Flow Turbulence and Combustion), grupujące czołowe polskie ośrodki akademickie zajmujące się problematyką przepływów, turbulencji i spalania (ERCOFTAC).

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04