Publikacje/Publications

Materiały konferencyjne w 2016 roku

 1. Dróżdż A., Elsner W.: An Experimental Study of Turbulent Boundary Layer Approaching Separation, Referat, 11th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements (ETMM11), Palermo, Włochy (21 do 23 września 2016 r.)., 2016, s.5s.
 2. Dróżdż A., Elsner W., Kępiński A.: Investigation of Turbulent Boundary Layers at Moderate Reynolds Number in the Vicinity of Separation, Referat, 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (PCM-CMM-2015), Gdańsk, Polska (08 do 11 września 2015 r.). Konferencja indeksowana w bazach: Web of Science Core Collection., CRC Press/Balkema, 2016, s.155-158
 3. Tyliszczak A., Księżyk M., Elsner W.: LES-IB Computations of Flows with Large Temperature and Density Variations, Referat, 9th International Conference on Computational Fluid Dynamics (ICCFD9), Istanbul, Turcja (11 do 15 lipca 2016 r.)., 2016, s.9s.

Monografie i skrypty w 2016 roku

 1. Dróżdż A., Elsner W.: An Attempt to Describe Reynolds Stresses of Turbulent Boundary Layer Subjected to Pressure Gradient, Rozdział w monografii: Progress in Wall Turbulence 2. Understanding and Modelling (red.) Stanislas M., Jimenez J., Marusic I., Springer, Vol.40 Iss.23-24, 2016, s.137-146
 2. Dróżdż A., Elsner W.: Analysis of Vortices Generation Process in Turbulent Boundary Subjected to Pressure Gradient, Rozdział w monografii: Progress in Wall Turbulence 2. Understanding and Modelling (red.) STANISLAS M., JIMENEZ J., MARUSIC I., R.9, Springer, 2016, s.259-269
 3. Księżyk M., Tyliszczak A.: LES of a Converging-Diverging Channel Performed with the Immersed Boundary Method and a High-Order Compact Discretization, Rozdział w monografii: Progress in Wall Turbulence 2. Understanding and Modelling (red.) Stanislas M., Jimenez J., Marusic I., Springer, 2016, s.191-200

Artykuły w czasopismach w 2016 roku

 1. Marek M.: A Study of Geometrical Structure of Packed Beds Using Flow Simulation with the Immersed Boundary Method, Journal of Physics: Conference Series, Vol.760, 2016
 2. Niegodajew P., Asendrych D.: Amine Based CO2 Capture - CFD Simulation of Absorber Performance, Applied Mathematical Modelling, Vol.40 Iss.23-24, 2016, s.10222–10237
 3. Środa K., Kijo-Kleczkowska A.: Analysis of Combustion Process of Sewage Sludge in Reference to Coals and Biomass, Archives of Mining Sciences, Vol.61, 2016, s.425-442

Materiały konferencyjne w 2015 roku

 1. Gnatowska R. Numerical Analysis of Heat Transfer Around 2D Circular Cylinder in Pulsation Inflow, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2015, s.850125-1 - 850125-4
 2. Gnatowska R. Numerical Analysis of Wind Flow and Erosion in Flow Around the Bump Terrain, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2015, s.850124-1 - 850124-4
 3. Gnatowska R., Gnatowski A. Impact Analysis Performance Injection in Polymer Composites Processing Shrinkage, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2015, s.850127-1 - 850127-4

Monografie i skrypty w 2015 roku

 1. Elsner W., Wysocki M. Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujące na substratach z biomasy i odpadów rolniczych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 2015, 201s.
 2. Jamrozik A., Pyrc M., Tutak W., Gnatowska R. 11 rozdziałów w monografii: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, s883, Poznań 2015
 3. Szwaja S., Dużyński A. , Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W., Pyrc M., Grab-Rogaliński K., Zbroński D. 11 rozdziałów w monografii: Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni, 402s. 2015

Artykuły w czasopismach w 2014 roku

 1. Warzecha P., Bogusławski A.: LES and RANS modeling of pulverized coal combustion in swirl burner for air and oxy-combustion technologies, Energy, vol. 66, pp.732-743, 2014.
 2. Warzecha P., Bogusławski A.: Simulations of Pulverized Coal Oxy-combustion in Swirl Burner Using RANS and LES Methods, Fuel Processing Technology, vol. 119, pp.130-135, 2014.
 3. Tyliszczak A.: A high-order compact difference algorithm for half-staggered grids for laminar and turbulent incompressible flows, Journal of Computational Physics, 276: pp.438-467, 2014.

Monografie i skrypty w 2014 roku

 1. Kosowska-Golachowska M., Kijo-Kleczkowska A., Łuckoś A., Wolski K., Musiał T: Air and oxy-fuel combustion of salix viminalis in a circulating fluidized bed, Aktualne zagadnienia energetyki. Tom III, s.33-43. Praca zbiorowa pod redakcją K. Wójsa, P. Szulca; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
 2. Górecka-Zbrońska A., Kijo-Kleczkowska A.: Analiza porównawcza emisji NOx i SO2 podczas spalania węgla, biomasy oraz ich współspalania, XX Konferencja Rynek ciepła REC 2014. Materiały i studia. Pr. zbior. pod red. Henryka Kapronia (rozdział w monografii), s.73-92, KAPRINT, 2014.
 3. Środa K., Kijo-Kleczkowska A., Kosowska-Golachowska M., Musiał T., Wolski K.: Mechanizm spalania osadów ściekowych, XXII Zjazd Termodynamików. Polańczyk, 23-27 września 2014, s.307-329, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Materiały konferencyjne w 2014 roku

 1. Księżyk M., Tyliszczak A.: Immersed boundary method combined with a high order compact scheme on half-staggered meshes, Journal of Physics: Conference Series, 530, 012066, 2014.
 2. Niegodajew P., Asendrych D., M. Marek, Drobniak S.:Modelling liquid redistribution in a packed bed, Journal of Physics: Conference Series 530, (2014) 012053, DOI: 10.1088/1742-6596/530/1/012053.
 3. Dróżdż A.:Influence of pressure gradient on streamwise skewness factor in turbulent boundary layer , Journal of Physics: Conference Series 530, p. 012061 2014.

Strony

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04