Seminaria naukowe

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Agnieszka PawłowskaPrzegląd literatury dotyczącej strug niekołowych27.02.2020
2.prof. Maria Graça Rasteiro,
University of Coimbra
Two-phase flows applications, modelling and experimental validation12.03.2020
3.Łukasz Łoza, Politechnika WrocławskaMetodyka oceny zmian charakterystyki wibroakustycznej silnika spalinowego w ujęciu ergonomicznym08.10.2020
    
    
    
    

 

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

 

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Arkadiusz Antonowicz, Eurotek International sp. z o.o.Eksperymantalna mechanika płynów nieinwazyjnymi technikami pomiarowymi - podstawowy system EduPIV03.10.2019
2.

Lena Caban

Agata Paluszewska

Historia i sformułowania twierdzenia spektralnego

Paradoksy w rachunku prawdopodobieństwa

17.10.2019
3.Dr hab. Andrzej Prszybył prof. PCzZaawansowane systemy sterowania urządzeń mechatronicznych24.10.2019
4.Dr Daniel Floryan, University of Wisconsin-MadisonHydromechanics and optimization of fast and efficient swimming07.11.2019
5.Dr hab. inż. Marcin Sajdak, Instytut Chemicznej Przeróbki WęglaAnaliza danych w technologii chemicznej–problem czy wyzwanie ?21.11.2019
6.Dr inż. Maciej Ginalski, firma SYMKOMWdrożenie replik numerycznych w procesie sterowania i kontroli – wykorzystanie programu ANSYS w modelowaniu kotłów fluidalnych i wymienników ciepła05.12.2019
7.Dr inż. Marek Sutkowski, Kierownik ds. wdrożeń zaawansowanych technologii
HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.
Rozwiązania dla silników przemysłowych zasilanych paliwami alternatywnymi09.01.2020

 

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Dr. Inż. Ireneusz Szcześniak, Instytut Informatyki Teoretycznej i StosowanejTechnical Academic Writing przykładowy wykład oferowany na studiach doktoranckich04.10.2018
2.dr inż. Wojciech RegulskiQuickerSim CFD Toolbox for MATLAB11.10.2018
3.Maciej MarekModelowanie przepływu przez losowe złoże stałe - porównanie obliczeń DNS z modelem uproszczonym bazującym na upuście pędu25.10.2018
4.Jakub StępkaAnaliza numeryczna wpływu parametrów spraju oraz temperatury przepływu współbieżnego na wysokość uniesienia płomienia08.11.2018
5.Michał SączekHybrydowy model obliczeń równoległych w zastosowaniu do metod wysokiego rzędu stosowanych w CFD15.11.2018
6.Piotr Szałtys, Politechnika WarszawskaGeneracja hybrydowych siatek obliczeniowych dla przepływów z duża liczbą Reynoldsa22.11.2018
7.

Artur Tyliszczak

Wpływ warunków brzegowych na czasowo-przestrzenną ewolucję naturalnych i modulowanych strug

29.11.2018
8.

Vasyl Sokolenko

Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów i młodych naukowców

13.12.2018
9.

Katarzyna Kaczyńska, Konrad Kaczyński

Badania procesu kalcynacji wysokoglinowych surowców ilastych w reaktorze fluidalnym

20.12.2018
10.

Arkadiusz Kępa

Zrównoważone sposoby wytwarzania energii

10.01.2019
11.Ewa SzymanekExperimental and numerical research on heat and air flow through a granular material17.01.2019
12.Karol WawrzakProgram obliczeniowy SAILOR - implementacja cylindrycznego układu współrzędnych24.01.2019
13.Tomasz Krysiński - Politechnika ŚląskaMathematical Modelling and Shape Optimistaion of Vertical Axis Wind Turbines Blades31.01.2019

 

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Mariusz ChwistWykorzystanie kondensatu torgazu jako paliwa dodaatkowego do silnika spalinowego22.03.2018
2.Marcin Sosnowski, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, AJDDyskretyzacja domeny obliczeniowej w analizach CFD z  zastosowaniem elementów polyhedralnych05.04.2018
3.Annie Leroy,Université d'Orléans - Laboratoire PRISMETurbulent flow manipulation for aerodynamic load control using surface plasma discharges12.04.2018
4.Hubert StańczykOferta firmy UniSens dedykowana uczelniom i instytutom badawczym19.04.2018
5.Daniel ZbrońskiZmiana stopnia zagospodarowania odpadów komunalnych po wprowadzeniu „reform śmieciowych” w Polsce26.04.2018
6.Jacek Sobczyk, IMG PANZastosowanie optycznych metod pomiarowych w badaniach wybranych zjawisk przepływowych10.05.2018
7.

Artur Dróżdż

Diagnostyka opisu statystycznego turbulentnej warstwy przyściennych w gradiencie ciśnienia

24.05.2018
8.Stanisław SzwajaCelowość rozcieńczania homogenicznej mieszanki palnej w silniku spalinowym14.06.2018

 

 

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Michał Dzikowski, Politechnika WarszawskaWykorzystanie metody gazu sieciowego Boltzmanna do symulacji przepływów dwufazowych02.03.2017
2.Javier Martinez Suarez, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,Seminarium IMC i zebranie PTMTS,Vortex generators application for reduction of boundary layer separation on wind turbine blades09.03.2017
3.Prof. Jerzy Pisarek, Akademia im. Jana DługoszaNie tylko PIV - metody optyczne w eksperymentalnej mechanice płynów30.03.2017
4.Karol Grab-RogalińskiWykorzystanie glicerolu jako paliwa do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym06.04.2017
5.Prof. Dr. Cihan BAYINDIRLI Prof. Dr. Mehmet ÇELiK, Omer Halisdemir UniversityGeneral information on Turkey and university,Studies on vehicle aerodynamic and biodiesel using as alternative fuel13.04.2017
6.Jakub WysokińskiNumeryczno-eksperymentalne badania zwilżalności powierzchni na płaskiej płytce20.04.2017
7.

Arkadiusz Szymanek

Circular economy w bezodpadowej energetyce węglowej

27.04.2017
8.Sławomir Kubacki, Politechnika WarszawskaAlgebraiczny model przejścia laminarno-turbulentnego11.05.2017
9.Michał Palacz, Politechnika ŚląskaMathematical modeling of transcritical flow inside two-phase ejector for refrigeration systems25.05.2017
10.

Artur Tyliszczak

Jets and flames: mudulation and control

08.06.2017
11.Jakub StempkaWpływ modelu odparowania na lokalizację i czas wystąpienia samozapłonu paliwa ciekłego (spraju) w turbulentnym izotropowym polu przepływu22.06.2017
12.Artur Szymański, Politechnika ŚląskaWpływ architektury uszczelnień wierzchołkowych na charakterystyki przepływowe w stopniu turbinowym29.06.2017

 

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Dyrekcja IMCZebranie organizacyjne Instytutu13.10.2016
2.Wojciech Pospolita, doktorant, Politechnika WrocławskaModelowanie numeryczne spalania wodoru w komorze silnika GTD-35020.10.2016
3.A. BogusławskiNumerical analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet27.10.2016
4.P. NiegodajewNUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU ABSORPCJI I DESORPCJI CO2 ZE SPALIN Z ZASTOSOWANIEM MEA03.11.2016
5.M. RomańczykBadania realizowane podczas pobytu stażowego w firmie Motortech GmbH17.11.02016
6.M. MarekModelowanie numeryczne przepływów przez złoża stałe24.11.2016
7.

J. Stempka

Problematyka zagadnień podejmowanych w trakcie pracy zawodowej oraz efekty realizacji, edukacja i umiejętności

01.12.2016
8.D. Kublik, Politechnika WarszawskaWymiana ciepła za falą detonacyjną w gazach oraz jej zastosowanie w zespołach napędowych15.12.2016
9.A. DróżdżProblematyka skalowania w turbulentnej warstwie przyściennej.12.01.2017
10.

A. Jamrozik

Współspalanie oleju napędowego i biodiesla z metanolem w silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym

19.01.2017
11.K. WawrzakNumeryczna analiza samowzbudnych struktur koherentnych w strudze kołowej26.01.2017

 

Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Monika Kosowska-GolachowskaAnaliza emisji zanieczyszczeń ze spalania tlenowego paliw stałych03.03.2016
2.prof. S.Pukalskas, Romualdas JuknelevičiusPrezentacja Uniwersytetu technicznego im. Gedymina w Wilnie i wybranych badań09.03.2016
3.Paweł NiegodajewBadania eksperymentalne międzyfazowej wymiany ciepła w złożu porowatym07.04.2016
4.Elżbieta Moryń-KucharczykRola magazynowania energii w integracji OZE z systemem elektroenergetycznym14.04.2016
5.Dariusz AsendrychModelowanie przepływu zawiesiny włóknistej w przewodach kołowych28.04.02016
6.Adam Dużyński60 000 godzin przemysłowej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC (828 MWe+870MWt)12.05.2016
7.

Grzegorz Hałuszko Menadżer ds. Kluczowych Klientów

dr inż. Sławomir Wierzbicki

Prezentacja systemów oraz przyrządów pomiarowych firmy Testo

Spalanie biogazu w silniku dwupaliwowym

02.06.2016
8.Michał PyrcUkłady hydrauliczne w produkcji żerdzi energetycznych w technologii betonu sprężonego09.06.2016
9.   
10.

Wojciech Tutak

Henryk Otwinowski

Współspalanie oleju napędowego i biodiesla z etanolem w silniku o zapłonie samoczynnym

Ocena parametryczna jednostek naukowych 2017

16.06.2016
11.Magdalena Szumera, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Katarzyna ŚrodaZastosowanie metod analizy termicznej w badaniach paliw23.06.2016
12.Renata GnatowskaPomiar pól prędkości z zastosowaniem metody PIV dla modelu obszaru zabudowanego30.06.2016

 
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

 

 

L.p.Imię i nazwiskoTytuł seminarumData
1.Witold ElsnerAnaliza turbulentnej warstwy przyściennej w pobliżu oderwania08.10.2015
2.Artur DróżdżAnaliza oddziaływania ruchów gruboskalowych na prędkość konwekcji struktur w turbulentnej warstwie przyściennej22.10.2015
3.Arkadiusz KępaJak zmniejszyć opłaty za wodę w gospodarstwie domowym?29.10.2015
4.Agnieszka RosiakAnaliza LES-CMC wysokości uniesienia płomienia wodorowego w funkcji składu (O2/H2O) i prędkości utleniacza03.12.2015
5.

Stanisław Szwaja

Mariusz Księżyk

Program RISE

Numeryczna symulacja opływu łopatki turbinowej N3-60 metodą LES z wykorzystaniem metod wysokich rzędów w połączeniu z metodą Immersed Boundary

17.12.2015
6.

Witold Elsner

Paweł Niegodajew

Problematyka Circural Economy w Polsce i UE

Modelowanie chemicznej absorbcji CO2

14.01.2016
7.Marian WysockiAnaliza termo-ekonomiczna instalacji kogeneracyjnej wyposażonej w silnik tłokowy zasilany syngazem z reaktora zgazowującego21.01.2016
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04