Studia podyplomowe

Wspólnie z Zakładem Spawalnictwa prowadzone są studia podyplomowe

WYTWARZANIE I REMONTY KOTŁÓW

 

Studia mają na celu zapoznanie ze współczesnymi kierunkami budowy kotłów energetycznych i ciepłowniczych, warunkami pracy materiałów stosowanych do budowy kotłów, jak również technikami spawalniczymi wykorzystywanymi w budowie oraz remontach i naprawach kotłów i instalacji ciepłowniczych.
Studia przeznaczone są również dla osób niezwiązanych bezpośrednio z wyżej wymienionymi zagadnieniami, a chcącymi poszerzyć swoją wiedzę inżynierską.

 

Planujemy uruchomienie studiów podyplomowych

SYSTEMY ENERGETYCZNE OPARTE NA ENERGII ODNAWIALNEJ

Studia podyplomowe w specjalności SYSTEMY ENERGETYCZNE OPARTE NA ENERGII ODNAWIALNEJ są skierowane do ludzi z wyższym wykształceniem chcących podnieść lub poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje pod kątem zagadnień ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, przy pomocy zespołów ciepło- i prądotwórczych z silnikami tłokowymi, siłowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych oraz ogniw słonecznych.

Uruchomiany kierunek studiów podyplomowych, profilowany na zagadnienia energetyki rozproszonej, ma zapewnić wykształcenie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem i dystrybucją energii. W związku z tym główną grupę docelową uczestników studiów podyplomowych stanowić będą osoby zatrudnione w zakładach branży energetycznej i administracji państwowej oraz osoby indywidualne pragnące stworzyć własną firmę zajmującą się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawianych i dostarczaniem jej do lokalnych odbiorców.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów i podniesienie kwalifikacji osób przygotowanych do projektowania, eksploatacji i serwisu spalinowych zespołów ciepło- i prądotwórczych napędzanych silnikami tłokowymi (zasilanymi min. paliwami ze źródeł odnawialnych), siłowni wiatrowych, małych elektrowni wodnych i ogniw słonecznych oraz przygotowanie odpowiednich specjalistów dla potrzeb administracji państwowej.

Kontakt:   dr inż. Arkadiusz Jamrozik

jamrozik [malpa] imc.pcz.czest.pl
tel. 607 99 80 39

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04