SZKOLENIE: Wprowadzenie do modelowania silnika spalinowego

KMC zaprasza na SZKOLENIE. Najbliższy termin to 6-8 października 2021. 

 

SZKOLENIE: Wprowadzenie do modelowania obiegu cieplnego silnika spalinowego i omówienie alternatywnych technologii napędów pojazdów samochodowych.

Cel szkolenia:
Uczestnicy są zaznajamiani z najważniejszymi aspektami modelowania obiegu cieplnego silnika spalinowego. Podczas szkolenia omawiane są alternatywne technologie napędów pojazdów samochodowych. Podczas szkolenia stosowane są programy komputerowe własne (SAWIR, Model 0-wymiarowy) i komercyjne (AVL Fire, AVL Boost, Matlab). Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

Tematyka szkolenia:
1. Termodynamika i kinetyka spalania paliw ciekłych.
2. Wprowadzenie do modelowania obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego.
3. Model 0-wymiarowy silnika tłokowego.
4. Modelowanie numeryczne silnika tłokowego.
5. Wykorzystanie modeli numerycznych w programie AVL Fire.
6. Adaptacyjne układy sterowania silnikiem.
7. Doładowanie silników tłokowych.
8. Zaawansowane technologie silnika spalinowego.
9. Alternatywne napędy pojazdów samochodowych.

Czas trwania szkolenia: 3dni.

Formularz zgłoszeniowy - link.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z organizatorem:
Katedra Maszyn Cieplnych
al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
tel. +48343250534
email: gnatowska [malpa] imc.pcz.pl

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04