aboguslawski

Pracownik


E-mail:
copy mail

prof. dr hab. inż.
Andrzej
Bogusławski
Pokój: 
242
Adres: 
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
Telefon: 
34 325 05 40
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/aboguslawski
Godziny konsultacji: 
czwartek godz.16-18, piątek godz.12-14

CV

Data urodzenia: 07.02.1962 r.

Miejsce urodzenia: Częstochowa

 

1977-1981 - Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

 

1981-1986 -  studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

1991 - doktorat Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Częstochowska

2002 - habilitacja Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska

Tematyka badawcza

Problemy stabilności hydrodynamicznej, niestabilność absolutna i konwekcyjna
Liniowa teoria stabilności
Numeryczna mechanika płynów
Modelowanie przepływów turbulentnych, symulacja wielkich wirów (Large Eddy Simulations - LES)
Modelowanie przepływów ze spalaniem

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 1. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak A., Wawrzak K., Numerical simulation of free jets, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue:5, pp. 1056-1063, 2017
 2. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of absolutely unstable round hot jet. Physics of Fluids, 28,025128, 2016
 3. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: LES Predictions of Self-Sustained Oscillations in Homogeneous Density Round Free Jet, Flow, Turbulence and Combustion, 95:437–459, 2015.
 4. Marek M., Tyliszczak A., Boguslawski A.: Large eddy simulation of incompressible free round jet with discontinuous Galerkin method, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 79:164–182, 2015.
 5. Warzecha P., Bogusławski A., LES and RANS modeling of pulverized coal combustion in swirl burner for air and oxy-combustion technologies, Energy, vol. 66, pp. 732-743, 2014, IF: 3.651
 6. Warzecha P., Bogusławski A., Simulations of Pulverized Coal Oxy-combustion in Swirl Burner Using RANS and LES Methods, Fuel Processing Technology, Vol. 119, pp. 130-135, 2014, IF: 2.816   
 7. Bogusławski A., TyliszczaK A., Drobniak S., Asendrych D., Self-sustained oscillations in a homogeneous density round jet, Journal of Turbulence, Vol. 14, Issue 4, 2013
 8. Warzecha P., Bogusławski A., Symulacje numeryczne spalania pyłu węglowegop w atmosferze O2-CO2, Archiwum Spalania, Vol. 12, nr 3, 2012
 9. Aniszewski W., Bogusławski A., Marek M., Tyliszczak A.,A new approach for sub-grid surface tension for LES of two-phase flows, Journal of Computational Physics, 231, pp. 7368-7397, 2012
 10. Warzecha P., Bogusławski A., LES modeling of Pulverized Coal Combustion in O2/CO2 Mixture, Archivum Combustionis, Vol. 30, No.3, 2010
 11. Bogusławski A., Warzecha P., Modelowanie spalania tlenowego pyłu węglowego z recyrkulacją spalin, Praca zbiorowa pod redakcją W. Nowaka i M. Pronobisa pt.: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010
 12. Bogusławski A., Kubacki S., An influence matrix technique for multi-domain solution of the Navier-Stokes equations in a vorticity-streamfunction formulation, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47,1, pp.17-40, 2009
 13. Marek M., Tyliszczak A., Bogusławski A., Simplified Volume of Fluid Metod  (SVOF) for two-phase flows, TASK Quarterly, Vol. 12, nr 3-4, pp. 255-265, 2008
 14. Kubacki S., Bogusławski A., Dirichlet/Dirichlet and Dirichlet/Neumann –Neumann/Neumann non-overlapping iterative domain decomposition methods, TASK Quarterly, 12, No. 1, pp.85-104 , 2008
 15.  Bijak J., Bogusławski A., Absolute instability of a double ring jet – numerical study, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 45,  No. 3, pp.479-488,  2007
 16. Merder T., Bogusławski A., Warzecha M., (33%) Modelling of Flow Behaviour in a Six-Strand Continuous Casting Tundish, METALURGIJA, vol. 46, pp. 225-304, 2007
 17. Stępień M., Bogusławski A., Matematyczne modelowanie trójwymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1-4, str.  2006
 18. Tyliszczak A., Bogusławski A., Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES, Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1-4, 2006
 19. Kubacki S., Bogusławski A., Application of the influence matrix method for multi-domain solution of the Navier-Stokes equations,  Chemical and Process Engineering, Tom 27, zeszyt 3/1, 2006 
 20. Stępień M., Bogusławski A.,  Mathematical modelling of three-dimensional PEM fuel cell, Chemical and Process Engineering, Tom 27, zeszyt 3/1, 2006
 21. Stępień M., Bogusławski A,. Bourgeois M., Numerical Model of Polymer Eloctrolyte Membrane Fuel Cell -  Single Domain Approach, Turbulence, Vol. 11, 2005
 22. Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., The analysis of the conditions of steel flow in the tundish performer by a numerical method, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 50, Issue 4, 2005
 23. Bogusławski A. , Żabierek D.: Acoustic excitation of isothermal and heated air jets, Turbulence vol. 8-9, 2002
 24. Bogusławski A. Inviscid Instability of the Hyperbolic-tangent Velocity Profile – Spectral „tau” Solution, TASK Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdańsk, Vol.5, No. 2, 2001
 25. Tyliszczak A., Bogusławski A. , Pseudospectral Approximation Compared with Control Volume Formulation and Finite Differences – Some Test Cases, TASK Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdańsk, Vol.4 , No. 2,  2000
 26. Frania T., Bogusławski A., Structure of the velocity field in a jet dominated by absolute instability, Turbulence, vol. 6-7, 2000
 27. Bogusławski A. , Favre-Marinet M., Abdulwahab A., Controle des jets par ecoulement a contre-courant, Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, t. 327, serie II b,pp. 589-595,1999
 28. Bogusławski A., Drobniak S.: Contemporary State of Research in the Field of Absolute Instability Performed at Institute of Thermal Machinery, Turbulence vol.4, pp.55-66, 1998
 29. Bogusławski A.: An application of the two-equation turbulence models to a round free jet, Turbulence, vol.3, pp.117-128, 1996
 30. Xing J.H., Bogusławski A. , Soucemarianadin A., Atten P., Attane P.: Experimental investigation of capillary instability: results on jet stimulated by pressure modula­tions, Experiments in Fluids, vol.20, pp. 302-313, 1996
 31. Elsner J.W., Bogusławski A.,Vortex street behind the rotating disc of circular cylinders, Fluid Flow Machinery, No. 108, pp.105-114, 1995
 32. Bogusławski A., Elsner J.W.: Wake structure and geometry of the vortex path behind moving circular cylinder, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 4, 32, pp. 735-751,1994
 33. Bogusławski A., Elsner J.W.: Application of the one equation turbulence model to free swirling jets. Turbulence, vol.2, pp.35-50, 1992
 34. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Bogusławski A., Domagała P., Elsner W.: Komputerowy system ciągłego nadzoru i diagnozowania pracy elektrowni., Energetyka,  nr 435, str.318-324, 1990
 35. Elsner J.W., Bogusławski A., Drobniak S.: The application of variable interval time averaging method in the detection of coherent structures in a round free jet. Tur­bulence, vol.1, pp. 51-68, 1989
 36. Bogusławski A.: Jednorównaniowy model turbulentnej strugi osiowosymetrycznej, Mech. Teoret. i Stos, 45, 27, str. 555-570, 1989

Monografie i skrypty

 1. Bogusławski A.: Niestabilność absolutna i konwekcyjna swobodnej, osiowosymetrycznej strugi płynu o niejednorodnej gęstości, monografia, Politechnika Częstochowska, 2002
 1. Bogusławski A., Lacor Ch., Geurts B.J. (Editors), LES and DNS of Ignition Processes and Complex Structure Flames with Local Extinction, Proceedings of the International COST Workshop, Częstochowa, 2008, AIP Conference Proceedings No. 1190, Melville, New York, 2009
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A., Introduction to Computational Fluid Dynamics, Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2010

Materiały konferencyjne

 1. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of self-sustained oscillations in round free jets, 2nd International Conference on Fluid Dynamics & Aerodynamics, Rome, 2017
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., Numerical predictions of global oscillations in round free jets, 7th International Conference on Experiments, Process, System Modeling, Simulation, Optomization, Athens, 2017
 3. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., Self-sustained global modes in homogeneous and variable density round jets, XII Konferencja "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki", Białystok-Supraśl, 2017
 4. Wawrzak K., Boguslawski A., Impact of numerical method on a side jets formation in a round jet, XXII Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Bełchatów, 2016
 5. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A., Numerical Analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet, Proceedings of 11th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Palermo, 2016
 6. Bogusławski A. Tyliszczak A., Wawrzak K., Numerical predictions of absolutely unstable round hot jet, ERCOFTAC Workshop, Direct and Large Eddy Simulation, Cyprus, 2015
 7. Bogusławski A., Tyilszczka A., Drobniak S., Numerical Simulations of Free Jets-Isothermal, Heated, Forced and Reaative, Numerical Heat Transfer, Eurotherm Seminar No. 109, Warsaw, 2015
 8. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak A.,
  Absolutely unstable round hot jet – numerical study, PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, 2015
 9. Warzecha P., Bogusławski A.,
  LES and RANS of pulverized coal oxy-combustion in swirl burners, 15th International Conference on Numerical combustion, Avignon, France, 2015

 10. Bogusławski A., Warzecha P., LES and RANS of pulverized coal oxy-combustion in swirl burners, Proceedings of 2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering, Las Vegas, 2014

 11. Pawłowska A., Bogusławski A., Drobniak S., Domgała P., Wysocki M., The influence of nozzle shape upon evolution of axi-symmetric free jet,  Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 12. Bogusławski A., Tyliszczak A., LES predictions of absolutely unstable round low-density jet, Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 13. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A., LES predictions of self-sustained oscillations in homogeneous density round free jet, Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 14. Pawłowska A., Drobniak S., Bogusławski A., Experimental study of the axi-symmetric free jet self-sustained oscillations, , XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014

 15. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A., LES study of self-sustained oscillations in axi-symmetric free jet, XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014

 16. Warzecha P., Bogusławski A., Numerical Simulation of oxy-combustion of pulverized coal in swirl burners, XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014
 17. Warzecha P., Bogusławski A., Modelowanie turbulentnego spalania pyłu węglowego w atmosferze O2/CO2, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, streszczenie, str. 102,  Warszawa, 2013
 18. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S., Asendrych D., Self-sustained oscillations in ahomogeneous density round jet, SIG 42 Conference on Syntetic Turbulence and Vortex Flows, Wrocław, 2013, Abstract in ERCOFTAC Bull. no. 97
 19. Warzecha P., Bogusławski A., Pulverized Coal Combustion in Swirl Burner in CO2/O2 Atmosphere, Proceedings of XX Fluid Mechanics Conference, Gliwice, 2012
 20. Tyliszczak A., Bogusławski A., Analysis of the subgrid models in the flow between roataing discs, M.V. Salvetti, B., Geurts, P. Sagaut (Eds), Qulaity and Reliability of Large-Eddy Simulations II, Springer, 2011
 21. Tyliszczak A., Marek M., Bogusławski A., Comparison of the High-Order Compact Difference and Discontinuous Galerkin Methods in Computations of the Incompressible Flow, A. Kuzmin (Ed.) Computational Fluid Dynamics, Springer, 2011
 22. Warzecha P. Bogusławski A., LES Modeling of Oxy-combustion of Pulevrized Coal-Preliminary study, Proceedings of the International COST Workshop on LES and DNS of Ignition Processes and Complex Structure Flames with Local Extinction, Bogusławski A., Lacor Ch., Geurts B.J. (Editors), AIP Conference Proceedings No. 1190, Melville, New York, 2009
 23. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Quality of LES predictions of isothermal and hot round jet, Quality and Reliability of Lrage Eddy Simulations, Eds J. Meyers, B. Geurts, P. Sagaut, pp. 259-270, Springer, 2008
 24. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Numerical and experimental study of stability of isothermal and hot round jet. XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide 2008
 25. Tyliszczak A., Boguslawski A., LES of Variable Density Bifurcating Jets, Complex Effects in Large Eddy Simulations, edited by S.C. Kassinos, C.A. Langer, G. Iaccarino, P. Moin, Springer, pp. 273-288, 2007
 26. Tyliszczak A., Boguslawski A.,  LES of Variable Density Bifurcating Jets, Complex Effects in Large Eddy Simulations, edited by S.C. Kassinos, C.A. Langer, G. Iaccarino, P. Moin, Springer, pp. 273-288, 2007
 27. Tyliszczak A., Bogusławski A., Preliminary results of CMC/unsteady flamelet modeling of Sandia flame, Workshop of LES, transition modeling and turbulent combustion, Ghent, 2007
 28. Tyliszczak A., Kuban Ł., Bogusławski A., (10%), Modeling of liquid spray in excited jet using Large Eddy Simulation, Proceedings of Advanced School on Lagrangian Techniques in Muliphase Flows, Trieste, 2007
 29. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Numerical Analysis of the Excited Jets using Large Eddy Simulation – Parametric study, Springer Proceedings in Physics, Advances in Turbulence XI, Proceedings of  the 11th Euromech European Turbulence Conference, Porto, 2007
 30. Bogusławski A.: Nowe metody modelowania spalania w silnikach lotniczych, wykład zaproszony, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 2007
 31. Kubacki S., Bogusławski A., Zastosowanie metody macierzy wpływu w połączeniu z metoda dekompozycji obszaru obliczeniowego do rozwiązania równań Naviera-Stokesa, Materiały XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Bełchatów, 2006
 32. Stępień M., Bogusławski A.,  Matematyczne modelowanie trójwymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Materiały XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Bełchatów, 2006
 33. Bogusławski A. , Tyliszczak A., Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES, Konferencja Energetyka 2006, Wrocław, 2006
 34. Stępień M., Bogusławski A., Modelowanie matematycne trówymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Konferencja Energetyka 2006, Wrocław, 2006
 35. Merder T., Jowsa J., Bogusławsk A.,  Modeling of liquid steel flow In a delta-shaped tundish. Biuletyn Instytutu Metalurgii Żelaza nr 4/2006 t.58 XVI Inter. Sci. conf. Iron and Steelmaking, 2006
 36. Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej podczas ciągłego odlewania, Materiały XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, Szczyrk, 2006
 37. Merder T., Bogusławski A., Steel flow and heat transfer in the tundish with two dams, Materiały konferencji „Teorie a Praxe Wyroby a Zpracowani Oceli, Rożnov, Ostrawa, 2006
 38. Stępień M., Bogusławski A., Influence of heat transfer processes on PEM fuel cell performance, Materiały VI Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”, Stawiska, 2006
 39. Merder T., Jowsa J., Garncarek S., Warzecha M., Bogusławski A. : Numeryczna symulacja ruchu stali w kadzi pośredniej COS, XIII Konferencja KomPlasTech 2006, Wydawnictwo Akapit, Szczawnica, 2006
 40. Tyliszczak A., Boguslawski A., LES of the jet in low Mach number variable density conditions, Direct and Large-Eddy Simulation VI, edited by E. Lamballais, R. Friedrich, B.J. Geurts, O. Metais, Springer, pp. 575-581, 2006
 41. Jowsa J., Merder T., Warzecha M., Cwudziński A.,Bogusławski A., Tyliszczak A.: Wpływ warunków brzegowych na rozkład temperatury stali w kadzi pośredniej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005
 42. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Analiza transportu ciepła w strudze swobodnej metodą LES, XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005
 43. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Cwudziński A.,Bogusławski  A., Tyliszczak A. : Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w kadzi pośredniej urządzenia COS, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005
 44. Bijak J., Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Active jet control in non-isothermal conditions, Materiały konferencji Computer Methods in Mechanics, Częstochowa,  2005
 45. Tyliszczak A., Jones W.P., Mastorakos E., Bogusławski A., Influence of the scalar dissipation rate on CMC/LES combustion modeling, Materiały Konferencji Quality Assessment of Unsteady Methods for Turbulent Combustion Prediction and Validation, Technical University of  Darmstadt, 2005
 46. Drobniak S., Bogusławski A. ,Tyliszczak A., Współczesne kierunki modelowania przepływów turbulentnych, Mat. V Konf. „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Mat. Zjazdu PTMTS, Wilga k. Warszawy, 2005
 47. Tyliszczak A., Bogusławski A., Parametric study of the jet in variable density conditions, Conference Proceedings of Complex Effects in Large Eddy Simulations, Limassol, Cypr, 2005
 48. Tyliszczak A., Drobniak S., Bogusławski A.: Disturbances development in low Mach number  flows with high temperature gradient, Proceedings of the Conference on  Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003
 49. Bogusławski A., Kubacki S., Tyliszczak A.: Dirichlet-Dirichlet  Domain Decomposition Parallel Spectral Method for Computing the Navier-Stokes Equations, Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003
 50. Bogusławski A.: Niestabilność absolutna i konwekcyjna strugi płynu o niejednorodnej gęstości, Materiały XV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów, 2002
 51. Bogusławski A., Drobniak S., Convective and absolute instability of the round variable density jet, Proceedings of 9th European Turbulence Conference, Southampton, 2002
 52. Warzecha M., Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Tyliszczak A.: The Modelling of Fluid Flow in Gas Stirred Ladles, XIII Konferencja PAN ”Metalurgia 2002”, Krynica, 2002
 53. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Bogusławski A., Tyliszczak A.:Modelowanie numeryczne odlewania stali w kadzi pośredniej COS, XIII Konferencja PAN ”Metalurgia 2002”,Krynica, 2002
 54. Asendrych D, Bogusławski A., Drobniak S., Intensification of mixing due to enhanced instability modes in variable density countercurrent jets, Proceeedings of 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, INFUB, Lizbona, 2002
 55. Bogusławski A.: Metody spektralne w analizie równań Navier-Stokes oraz w teorii stabilności, Materiały XII Szkoły Letniej Mechaniki Płynów pt.: Modelowanie matematyczne przepływów turbulentnych, Łańsk-Olsztyn, 2001
 56. Drobniak S., Bogusławski A., Frania T., Asendrych D.: Niestabilność absolutna nieizotermicznej kołowej strugi powietrza, Materiały III Konferencji PTMTS Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Gliwice 2000
 57. Bogusławski A. , Frania T., Asendrych D.: Niestabilność absolutna swobodnej strugi osiowosymetrycznej, Materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Cieplne Maszyny Przepływowe nr117, 2000
 58. Favre-Marinet M., Bogusławski A.: Jet Control by Counterflow, Proceedingsof the 1st Symposium onTurbulence and Shear Flow Phenomena, University of California, Santa Barbara, 1999
 59. Bogusławski A.: Wprowadzenie do metod spektralnych w numerycznej mechanice płynów, Materiały Szkoły Letniej –Numeryczna mechanika płynów, Częstochowa 1998
 60. Bogusławski A., Drobniak S.: Wpływ parametrów kontrolnych na proces utraty stabilności w kołowej strudze nieizotermicznej, Mat. XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Częstochowa, 1998
 61. Asendrych D., Bogusławski A., Drobniak S.: Governing parameters of absolute instability in round hot jet, EUROMECH Colloquium 377, Stability and Control of shear flows with strong temperature or density gradients, Prague, 1998
 62. Bogusławski A., Drobniak S., Elsner W., Phase correlated Karman vortex street in a moving cylinder wake. Materiały konferencji: Modelling and design in fluid flow machinery, Gdańsk, 1997
 63. Bogusławski A., Drobniak S.: Koncepcja eksperymentalnej weryfikacji zjawiska niestabilności absolutnej, Mat. XVI Zjazdu Termodynamików, str.141-150, Koszalin, 1996
 64. Bogusławski A., Drobniak S., Absolute instability of round heated air jet, XI Symposium on Turbulent Shear Flows, pp. 17.18-17.23, Grenoble, 1997
 65. Bogusławski A., Rozwiązanie spektralne problemu niestabilności czasowej warstwy granicznej, Materiały XII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, str. 227-237, Rzeszów, 1996
 66. Elsner J.W., Bogusławski A., Struktura śladu aerodynamicznego za wirującym wieńcem cylindrów, Mat. XI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, str. 13-18, Warszawa, 1994
 67. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Bogusławski A., Domagała P., Zastosowanie komputerowego systemu nadzoru drganiowego w diagnostyce turbozespołów dużej mocy. Mat. Konf. Gospodarka Remontowa Energetyki, Bielsko-Biała, 1990
 68. Bogusławski A., Jednorówaniowy model turbulentnej strugi zawirowanej, Mat. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Kraków, str. 27-37, 1990
 69. Bogusławski A., Numeryczna analiza równania transportu momentu pędu w osiowosymetrycznym przepływie zawirowanym, Materiały VII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, str.23-32, Warszawa, 1989
 70. Bogusławski A., Jednorównaniowy model turbulentnej, kołowej strugi samopodobnej, Mat. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Białystok-Białowieża, str. 73-84, 1988
 71. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Musialik M., Bogusławski A., Computer system for vibration monitoring of 13k215 steam turbine, Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego, SIMMEX, Katowice 1987
 72. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Musialik M., Bogusławski A., Mikroprocesorowy system nadzoru turbozespołu 200 MW, Materiały konferencji: zastosowanie systemów mikroprocesorwych w energetyce zawodowej, Kozienice 1987
 73. Bogusławski A., Drobniak S., Komputerowy system ciągłego nadzoru i diagnozowania pracy elektrowni, Mat. VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 1986

Projekty

Krajowe projekty badawcze

 1. Grant NCN 2011/03/B/ST8/06401 , "Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości", realizowany w Politechnice Częstochowskiej w latach 2012-2015, kierownik projektu.
 2. Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych: "Zaawansowane Technologie pozyskiwania energii", Zadanie Badawcze nr 2: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2", 2010-2014, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w Politechnice Częstochowskiej, kierownik etapu 6.12 pt.: "Symulacje RANS i LES przepływu i spalania w instalacjach pilotowych PC i CFB"
 3. Projekt badawczy zamawiany-PBZ-MEiN-4/2/2006, Nadkrytyczne bloki węglowe, 2007-2009, Ministerstwo Nauki, realizowany w Politechnice Częstochowskiej, kierownik zadania realizowanego w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej
 4. SPB TIMECOP A.E. Innowacyjne metody modelowania procesu spalania w silnikach lotniczych, nr decyzji 89/6.PR UE/2007/7,kierownik projektu
 5. BG-1-103-401/2006, Numeryczna symulacja procesu spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów” (LES – Large Eddy Simulation), nr decyzji 1408/T02/2006/30, kierownik projektu
 6. SPB INTELLECT, Zintegrowana metodyka projektowania niskoemisyjnej komory spalania, nr decyzji 154/E-358/SPB/6.PR UE/DIE 285/200-2007, kierownik projektu
 7. SPB FAR-Wake, Badania podstawowe zjawisk występujących w śladzie aerodynamicznym samolotu, nr decyzji 98/6. PR, kierownik projektu
 8. BG – 1-103-403/2004/P, Matematyczne modelowanie ogniwa paliwowego PEMFC, nr decyzji 1349/T10/2004/26, kierownik projektu
 9. BG-1-103-401/2004/P, Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równań Naviera-Stokesa, nr decyzji 1422/T07/2004/26, kierownik projektu
 10. SPB MOLECULES, Modelowanie niskoemisyjnych komór spalania metodą Symulacji Wielkich Wirów, nr decyzji 154/E-358/SPB/5.PR UE/DZ 615/2002-2004, kierownik projektu

Międzynarodowe projekty badawcze

 1. FP7, MyPlanet, Massively Parallel Computations of Combustion and Emission Simulations, PEOPLE
  MARIE CURIE ACTIONS Marie Curie Initial Training Networks (ITN), 2008-2012, partner stowarzyszony
 2. FP6, TIMECOP A.E.,Toward Innovative Methods for Combustion Prediction in Aero-Engines, nr kontraktu AST5 – CT – 2006 – 030828, 2006-2010, kierownik zadań realizowanych przez IMC PCz
 3. COST ACTION P20, LES-AID - Large-Eddy Simulation forAdvanced Industrial Design, 2006-2010, wicekoordynator projektu
 4. FP6, INTELLECT D.M., Integrated lean low emission combustor design methodology, nr kontraktu AST3 – CT – 2003 – 502961, 2004-2009, kierownik zadań realizowanych przez IMC PCz
 5. Współpraca z firmą Renault s.a.s., Praca naukowo – badawcza pt.” Diesel Common Rail Study", 2006-2009
 6. Projekt dwustronnej współpracy polsko-flandryjskiej, pomiędzy IMC PCz oraz Vrije Universiteit Brussels, Modeling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure model, 2006-2010, kierownik zadań realizowanych przez IMC PCz
 7. FP5, QNET-CFD – A Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Application of Computational Fluid Dynamics, GTC1-CT99-10030, 2000-2004 wykonawca zadań realizowanych przez IMC PCz
 8. FP5, MOLECULES - GRD1-2000-25221 -“Modelling of Low Emissions Combustors using Large Eddy Simulations”, 2002-2004,wykonawca zadań realizowanych przez IMC PCz
 9. FP6, FAR-Wake Fundamental Research on Aircraft Wake Phenomena, nr kontraktu AST4-CT-2005-012238, 2005-2008, kierownik zadań realizowanych przez IMC PCz
 10. Projekt POLONIUM nr 655/R99 realizowany wspólnie z Laboratoire des Ecoulement geophysiques et Industriels (LEGI) Grenoble, „Optymalizacja spalania paliw gazowych poprzez intensyfikację procesów mieszania w strugach koncentrycznych”, 1999, 2000, uczestnik projektu
 11. Projekt nr 76/4/3 polsko-francuski, realizowany z Laboratoire des Ecoulement geophysiques et Industriels (LEGI) Grenoble, „Niestabilność oraz przejście laminarno-turbulentne w strugach o zmiennej gęstości” 1996-97,uczestnik projektu

Badania zlecone

Prace badawcze zlecone przez WSK „PZL-Rzeszów S.A.”, A United Technology Company, 2012-2013,

Kierownik pracy: dr hab. inż. A Bogusławski

Zadanie 1: Experimental investigation of fuel droplets evaporation

Zadanie 2: Analysis of the velocity and temperature profiles in the flame in the combustion set-up with a transparent window

Zadanie 3: Exhaust gas composition analysis: nitric and carbon oxides and other combustion products

Zadanie 4: Analysis of the heat received by water jacket of the test stand

Inne projekty

Projekt współpracy dwustronnej pomiędzy Instytutem Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej i firmą ALSTOM (Switzerland) Ltd, pt.:”Numerical simulation of the combustion proces for single diffusion burner (SDB) and low NOX Burner (LNS), projekt realizowany w latach 2012/2013 w ramach 5-letniego programu współpracy pomiędzy Politechniką Częstochowską i firmą ALSTOM

Kierownik pracy: dr hab. inż. A Bogusławski

Zajęcia dydaktyczne

Wprowadzenie do numerycznej mechaniki płynów
Modelowanie przepływów z wymianą ciepła
Termodynamika
Ogrzewnictwo
Mechanika płynów

Doktoranci

Sławomir Kubacki, Obliczenia równoległe w zastosowaniu metod spektralnych do analizy równań Naviera-Stokesa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Infromatyki, Politechnika Częstochowska,2005
Michał Stępień,Matematyczne modelowanie ogniwa paliwowego typu PEMFC (Polymer Electrolite Mambrane, Politechnika Częstochowska, 2006
Tomasz Merder, Analiza przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechnika Częstochowska, 2007
Olga Wojdas, Numerical simulations for Diesel engine development, Institut National de Sciences Appliquees (INSA) Lyon, współpromotorstwo z Prof. Dany Escudie, 2010
Wojciech Aniszewski, Large Eddy Simulation of Turbulent Two-Phase Flow, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Infromatyki, Politechnika Częstochowska, 2011
Łukasz Kuban, Modelowanie turbulentnego spalania dyfuzyjnego przy zastosowaniu metody LES w połączeniu ze stochastycznymi polami eulerowskimi, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Infromatyki, Politechnika Częstochowska, 2013
Piotr Warzecha, Modelowanie spalania pyłu węglowego w atmosferze wzbogaconej tlenem, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Infromatyki, Politechnika Częstochowska, 2013
Karol Wawrzak, Numeryczna analiza samowzbudnych struktur koherentnych w strudze kołowej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, 2017

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zaaługi, 2003

Nagrody w konkursach:
 III Nagroda, Tytuł i Złoty Medal Młodego Mistrza Techniki, Eliminacje Centralne Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, 1987

 II nagroda VI-ego Konkursu na najlepszą pracę z mechaniki płynów, 1988

Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej:

 1. Zespołowa Nagroda I Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej za  zorganizowanie konferencji pt. „Turbulencja ‘89”, 1989
 2. Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej za zorganizowanie konferencji pt. ”XII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów”, 1999
 3. Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za szczególne osiągniecia naukowo-badawcze- zakwalifikowanie Instytutu Maszyn Cieplnych do sieci tematycznej QNET CFD 5. Programu Ramowego, 200
 4. Indywidulana Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za rozprawę habilitacyjną, 2003
 5. Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną w zakresie pozyskiwania projektów Unii Europejskiej, 2003
 6. Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za osiągniecia dydaktyczne, 2008
 7. Zespołowa Nagroda III Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za udział w zakończonych w roku 2008 projektach europejskich 6. Programu Ramowego oraz za cykl publikacji związany z tymi projektami, 2009
 8.  Indywidualna Nagroda III Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za zorganizowanie Warsztatów Naukowych pt. „LES and DNS of ignition process and complex structure flames with local extinction”, 2009
 9. Zespołowa Nagroda III Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za przygotowanie wniosku o utworzenie kierunku studiów Energetyka, 2008
 10. Zespołowa Nagroda III Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2012
 11. Zespołowa Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność organizacyjną, 2013
 12. Indywidualna Nagroda II Stopnia Rektora Politechniki Częstochowskiej za cykl publikacjia,2015
 13. Zespołowa Nagroda I Stopnia za osiągnięcia organizacyjne związane z pracą w zespole ds. interesariuszy zewnętrznych, 2015

 

Employee EN


E-mail:
copy mail

prof. dr hab. inż.
Andrzej
Bogusławski
professor
Room number: 
242
Address: 
al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
Phone number: 
+48 343250540
E-mail: 
abogus@imc.pcz.czestt.pl
Personal Page: 
www.imc.pcz.pl
Consultations: 
Thursday, 4 pm -6 pm, Friday 12 - 2 pm

CV

date of birth: 07.02.1962 r.

place of birth: Częstochowa

1977-1981 - secondary school - Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

1981-1986 -  study at Mechanical Engineering Faculty, Częstochowa University of Technology

degrees:

  • habilitation at the Mechanical Engineering and Computer Sciences Faculty, Częstochowa University of Technology, 2002
  • PhD degree in mechanics at the Mechanical Engineering and Computer Sciences Faculty, Częstochowa University of Technology,1991
  • MSc degree in mechanics at the Mechanical Engineering and Computer Sciences Faculty, Częstochowa University of Technology, 1986 

employment record:
Head of the Institute of Thermal Machinery, 1.09.2005  - 31.08.2012
Head of the CFD Diviosion at the Institute of Thermla Machinery, 1.02.2003  -30.09.2007
Associate Professor, 1.03.2003 - till now
Adjunct, 1.11.1991 –28.02.2003
Assistant, 1.10.1987 - 31.10.1991                                  
Junior Assistant, 1.10.1986-30.09.1987

Scientific interests

instability of shear flows, absolute and convective instability,
linear stability theory, numerical methods in stability theory
computational fluid dynamics, spectral methods in CFD
turbulence modeling, LES-Large Eddy Simulations
modeling of combusting flows

Publications

Journal papers

 1. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak A., Wawrzak K., Numerical simulation of free jets, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 27, Issue:5, pp. 1056-1063, 2017
 2. Boguslawski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of absolutely unstable round hot jet. Physics of Fluids, 28,025128- , 2016
 3. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A.: LES Predictions of Self-Sustained Oscillations in Homogeneous Density Round Free Jet, Flow, Turbulence and Combustion, 95:437–459, 2015.
 4. Marek M., Tyliszczak A., Boguslawski A.: Large eddy simulation of incompressible free round jet with discontinuous Galerkin method, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 79:164–182, 2015.
 5. Warzecha P., Bogusławski A., LES and RANS modeling of pulverized coal combustion in swirl burner for air and oxy-combustion technologies, Energy, vol. 66, pp. 732-743, 2014, IF: 3.651
 6. Warzecha P., Bogusławski A., Simulations of Pulverized Coal Oxy-combustion in Swirl Burner Using RANS and LES Methods, Fuel Processing Technology, Vol. 119, pp. 130-135, 2014, IF: 2.816
 7. Bogusławski A., TyliszczaK A., Drobniak S., Asendrych D., Self-sustained oscillations in a homogeneous density round jet, Journal of Turbulence, Vol. 14, Issue 4, 2013
 8. Warzecha P., Bogusławski A., Symulacje numeryczne spalania pyłu węglowegop w atmosferze O2-CO2, Archiwum Spalania, Vol. 12, nr 3, 2012
 9. Aniszewski W., Bogusławski A., Marek M., Tyliszczak A.,A new approach for sub-grid surface tension for LES of two-phase flows, Journal of Computational Physics, 231, pp. 7368-7397, 2012
 10. Warzecha P., Bogusławski A., LES modeling of Pulverized Coal Combustion in O2/CO2 Mixture, Archivum Combustionis, Vol. 30, No.3, 2010
 11. Bogusławski A., Kubacki S., An influence matrix technique for multi-domain solution of the Navier-Stokes equations in a vorticity-streamfunction formulation, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 47,1, pp.17-40, 2009
 12. Marek M., Tyliszczak A., Bogusławski A., Simplified Volume of Fluid Metod  (SVOF) for two-phase flows, TASK Quarterly, Vol. 12, nr 3-4, pp. 255-265, 2008
 13. Kubacki S., Bogusławski A., Dirichlet/Dirichlet and Dirichlet/Neumann –Neumann/Neumann non-overlapping iterative domain decomposition methods, TASK Quarterly, 12, No. 1, pp.85-104 , 2008
 14. Bijak J., Bogusławski A., Absolute instability of a double ring jet – numerical study, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 45,  No. 3, pp.479-488,  2007
 15. Merder T., Bogusławski A., Warzecha M., Modelling of Flow Behaviour in a Six-Strand Continuous Casting Tundish, METALURGIJA, vol. 46, pp. 225-304, 2007
 16. Stępień M., Bogusławski A., Matematyczne modelowanie trójwymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1-4, str.  2006
 17. Tyliszczak A., Bogusławski A., Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES, Archiwum Spalania, Vol. 6, Nr 1-4, 2006
 18. Kubacki S., Bogusławski A., Application of the influence matrix method for multi-domain solution of the Navier-Stokes equations,  Chemical and Process Engineering, Tom 27, zeszyt 3/1, 2006
 19. Stępień M., Bogusławski A.,  Mathematical modelling of three-dimensional PEM fuel cell, Chemical and Process Engineering, Tom 27, zeszyt 3/1, 2006
 20. Stępień M., Bogusławski A,. Bourgeois M., Numerical Model of Polymer Eloctrolyte Membrane Fuel Cell -  Single Domain Approach, Turbulence, Vol. 11, 2005
 21. Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., The analysis of the conditions of steel flow in the tundish performer by a numerical method, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 50, Issue 4, 2005
 22. Bogusławski A. , Żabierek D.: Acoustic excitation of isothermal and heated air jets, Turbulence vol. 8-9, 2002
 23. Bogusławski A. Inviscid Instability of the Hyperbolic-tangent Velocity Profile – Spectral „tau” Solution, TASK Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdańsk, Vol.5, No. 2, 2001
 24. Tyliszczak A., Bogusławski A. , Pseudospectral Approximation Compared with Control Volume Formulation and Finite Differences – Some Test Cases, TASK Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdańsk, Vol.4 , No. 2,  2000
 25. Frania T., Bogusławski A., Structure of the velocity field in a jet dominated by absolute instability, Turbulence, vol. 6-7, 2000
 26. Bogusławski A. , Favre-Marinet M., Abdulwahab A., Controle des jets par ecoulement a contre-courant, Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, t. 327, serie II b,pp. 589-595,1999
 27. Bogusławski A., Drobniak S.: Contemporary State of Research in the Field of Absolute Instability Performed at Institute of Thermal Machinery, Turbulence vol.4, pp.55-66, 1998
 28. Bogusławski A.: An application of the two-equation turbulence models to a round free jet, Turbulence, vol.3, pp.117-128, 1996
 29. Xing J.H., Bogusławski A. , Soucemarianadin A., Atten P., Attane P.: Experimental investigation of capillary instability: results on jet stimulated by pressure modula­tions, Experiments in Fluids, vol.20, pp. 302-313, 1996
 30. Elsner J.W., Bogusławski A.,Vortex street behind the rotating disc of circular cylinders, Fluid Flow Machinery, No. 108, pp.105-114, 1995
 31. Bogusławski A., Elsner J.W.: Wake structure and geometry of the vortex path behind moving circular cylinder, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 4, 32, pp. 735-751,1994
 32. Bogusławski A., Elsner J.W.: Application of the one equation turbulence model to free swirling jets. Turbulence, vol.2, pp.35-50, 1992
 33. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Bogusławski A., Domagała P., Elsner W.: Komputerowy system ciągłego nadzoru i diagnozowania pracy elektrowni., Energetyka,  nr 435, str.318-324, 1990
 34. Elsner J.W., Bogusławski A., Drobniak S.: The application of variable interval time averaging method in the detection of coherent structures in a round free jet. Tur­bulence, vol.1, pp. 51-68, 1989
 35. Bogusławski A.: Jednorównaniowy model turbulentnej strugi osiowosymetrycznej, Mech. Teoret. i Stos, 45, 27, str. 555-570, 1989

Monographs and scripts

 1. A. Bogusławski, A Tyliszczak, An Introduction to Computational Fluid Dynamics, Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2010
 2. Bogusławski A., Lacor Ch., Geurts B.J. (Editors), LES and DNS of Ignition Processes and Complex Structure Flames with Local Extinction, Proceedings of the International COST Workshop, Częstochowa, 2008, AIP Conference Proceedings No. 1190, Melville, New York, 2009
 3. A. Bogusławski, Absolute and Convective Instabiliyu of Free Axis-symmetric Variable Density Jet, Monograph no. 85, Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2002

Proceedings

 1. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., LES predictions of self-sustained oscillations in round free jets, 2nd International Conference on Fluid Dynamics & Aerodynamics, Rome, 2017
 2. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., Numerical predictions of global oscillations in round free jets, 7th International Conference on Experiments, Process, System Modeling, Simulation, Optomization, Athens, 2017
 3. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak K., Self-sustained global modes in homogeneous and variable density round jets, XII Konferencja "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki", Białystok-Supraśl, 2017
 4. Wawrzak K., Boguslawski A., Impact of numerical method on a side jets formation in a round jet, XXII Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Bełchatów, 2016
 5. Wawrzak K., Boguslawski A., Tyliszczak A., Numerical Analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet, Proceedings of 11th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Palermo, 2016
 6. Bogusławski A. Tyliszczak A., Wawrzak K., Numerical predictions of absolutely unstable round hot jet, ERCOFTAC Workshop, Direct and Large Eddy Simulation, Cyprus, 2015
 7. Bogusławski A., Tyilszczka A., Drobniak S., Numerical Simulations of Free Jets-Isothermal, Heated and Forced and Reactive, Numerical Heat Transfer, Eurotherm Seminar No. 109, Warsaw, 2015
 8. Bogusławski A., Tyliszczak A., Wawrzak A.,
  Absolutely unstable round hot jet – numerical study, PCM-CMM-2015 – 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, 2015
 9. Warzecha P., Bogusławski A., LES and RANS of pulverized coal oxy-combustion in swirl burners, 15th International Conference on Numeical combustion, Avignon, France, 2015

 10. Bogusławski A., Warzecha P., LES and RANS of pulverized coal oxy-combustion in swirl burners, Proceedings of 2nd World Congress on Petrochemistry and Chemical Engineering, Las Vegas, 2014

 11. Pawłowska A., Bogusławski A., Drobniak S., Domgała P., Wysocki M., The influence of nozzle shape upon evolution of axi-symmetric free jet,  Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 12. Bogusławski A., Tyliszczak A., LES predictions of absolutely unstable round low-density jet, Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 13. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A., LES predictions of self-sustained oscillations in homogeneous density round free jet, Proceedings of 10th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, Marbella, Spain, 2014

 14. Pawłowska A., Drobniak S., Bogusławski A., Experimental study of the axi-symmetric free jet self-sustained oscillations, , XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014

 15. Wawrzak K., Bogusławski A., Tyliszczak A., LES study of self-sustained oscillations in axi-symmetric free jet, XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014

 16. Warzecha P., Bogusławski A., Numerical Simulation of oxy-combustion of pulverized coal in swirl burners, XXI Fluid Mechanics Conference, Book of Abstracts, Kraków, 2014
 17. Warzecha P., Bogusławski A., Modelowanie turbulentnego spalania pyłu węglowego w atmosferze O2/CO2, XI Konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, streszczenie, str. 102,  Warszawa, 2013
 18. Bogusławski A., Tyliszczak A., Drobniak S., Asendrych D., Self-sustained oscillations in ahomogeneous density round jet, SIG 42 Conference on Syntetic Turbulence and Vortex Flows, Wrocław, 2013, Abstract in ERCOFTAC Bull. no. 97
 19. Warzecha P., Bogusławski A., Pulverized Coal Combustion in Swirl Burner in CO2/O2 Atmosphere, Proceedings of XX Fluid Mechanics Conference, Gliwice, 2012
 20. Tyliszczak A., Bogusławski A., Analysis of the subgrid models in the flow between roataing discs, M.V. Salvetti, B., Geurts, P. Sagaut (Eds), Qulaity and Reliability of Large-Eddy Simulations II, Springer, 2011
 21. Tyliszczak A., Marek M., Bogusławski A., Comparison of the High-Order Compact Difference and Discontinuous Galerkin Methods in Computations of the Incompressible Flow, A. Kuzmin (Ed.) Computational Fluid Dynamics, Springer, 2011
 22. arzecha P. Bogusławski A., LES Modeling of Oxy-combustion of Pulevrized Coal-Preliminary study, Proceedings of the International COST Workshop on LES and DNS of Ignition Processes and Complex Structure Flames with Local Extinction, Bogusławski A., Lacor Ch., Geurts B.J. (Editors), AIP Conference Proceedings No. 1190, Melville, New York, 2009
 23. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Quality of LES predictions of isothermal and hot round jet, Quality and Reliability of Lrage Eddy Simulations, Eds J. Meyers, B. Geurts, P. Sagaut, pp. 259-270, Springer, 2008
 24. Drobniak S., Bogusławski A., Tyliszczak A.: Numerical and experimental study of stability of isothermal and hot round jet. XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide 2008
 25. Tyliszczak A., Boguslawski A., LES of Variable Density Bifurcating Jets, Complex Effects in Large Eddy Simulations, edited by S.C. Kassinos, C.A. Langer, G. Iaccarino, P. Moin, Springer, pp. 273-288, 2007
 26. Tyliszczak A., Bogusławski A., Preliminary results of CMC/unsteady flamelet modeling of Sandia flame, Workshop of LES, transition modeling and turbulent combustion, Ghent, 2007
 27. Tyliszczak A., Kuban Ł., Bogusławski A., (10%), Modeling of liquid spray in excited jet using Large Eddy Simulation, Proceedings of Advanced School on Lagrangian Techniques in Muliphase Flows, Trieste, 2007
 28. Tyliszczak A., Bogusławski A.: Numerical Analysis of the Excited Jets using Large Eddy Simulation – Parametric study, Springer Proceedings in Physics, Advances in Turbulence XI, Proceedings of  the 11th Euromech European Turbulence Conference, Porto, 2007
 29. Bogusławski A.: Nowe metody modelowania spalania w silnikach lotniczych, wykład zaproszony, I Kongres Mechaniki Polskiej, Warszawa, 2007
 30. Kubacki S., Bogusławski A., Zastosowanie metody macierzy wpływu w połączeniu z metoda dekompozycji obszaru obliczeniowego do rozwiązania równań Naviera-Stokesa, Materiały XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Bełchatów, 2006
 31. Stępień M., Bogusławski A.,  Matematyczne modelowanie trójwymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Materiały XVII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Bełchatów, 2006
 32. Bogusławski A. , Tyliszczak A., Modelowanie turbulentnego dyfuzyjnego spalania przy pomocy metody LES, Konferencja Energetyka 2006, Wrocław, 2006
 33. Stępień M., Bogusławski A., Modelowanie matematycne trówymiarowego ogniwa paliwowego typu PEM, Konferencja Energetyka 2006, Wrocław, 2006
 34. Merder T., Jowsa J., Bogusławsk A.,  Modeling of liquid steel flow In a delta-shaped tundish. Biuletyn Instytutu Metalurgii Żelaza nr 4/2006 t.58 XVI Inter. Sci. conf. Iron and Steelmaking, 2006
 35. Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej podczas ciągłego odlewania, Materiały XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie, Szczyrk, 2006
 36. Merder T., Bogusławski A., Steel flow and heat transfer in the tundish with two dams, Materiały konferencji „Teorie a Praxe Wyroby a Zpracowani Oceli, Rożnov, Ostrawa, 2006
 37. Stępień M., Bogusławski A., Influence of heat transfer processes on PEM fuel cell performance, Materiały VI Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych”, Stawiska, 2006
 38. Merder T., Jowsa J., Garncarek S., Warzecha M., Bogusławski A. : Numeryczna symulacja ruchu stali w kadzi pośredniej COS, XIII Konferencja KomPlasTech 2006, Wydawnictwo Akapit, Szczawnica, 2006
 39. Tyliszczak A., Boguslawski A., LES of the jet in low Mach number variable density conditions, Direct and Large-Eddy Simulation VI, edited by E. Lamballais, R. Friedrich, B.J. Geurts, O. Metais, Springer, pp. 575-581, 2006
 40. Jowsa J., Merder T., Warzecha M., Cwudziński A.,Bogusławski A., Tyliszczak A.: Wpływ warunków brzegowych na rozkład temperatury stali w kadzi pośredniej, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005
 41. Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Analiza transportu ciepła w strudze swobodnej metodą LES, XIX Zjazd Termodynamików, Gdańsk-Sopot, 2005
 42. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Cwudziński A.,Bogusławski  A., Tyliszczak A. : Matematyczne modelowanie wymiany ciepła w kadzi pośredniej urządzenia COS, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Produkcja i Zarządzanie ”, Wydawnictwo WIPMiFS, Politechnika Częstochowska, seria Metalurgia nr 49, 2005
 43. Bijak J., Tyliszczak A., Bogusławski A., Drobniak S., Active jet control in non-isothermal conditions, Materiały konferencji Computer Methods in Mechanics, Częstochowa,  2005
 44. Tyliszczak A., Jones W.P., Mastorakos E., Bogusławski A., Influence of the scalar dissipation rate on CMC/LES combustion modeling, Materiały Konferencji Quality Assessment of Unsteady Methods for Turbulent Combustion Prediction and Validation, Technical University of  Darmstadt, 2005
 45. Drobniak S., Bogusławski A. ,Tyliszczak A., Współczesne kierunki modelowania przepływów turbulentnych, Mat. V Konf. „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Mat. Zjazdu PTMTS, Wilga k. Warszawy, 2005
 46. Tyliszczak A., Bogusławski A., Parametric study of the jet in variable density conditions, Conference Proceedings of Complex Effects in Large Eddy Simulations, Limassol, Cypr, 2005
 47. Tyliszczak A., Drobniak S., Bogusławski A.: Disturbances development in low Mach number  flows with high temperature gradient, Proceedings of the Conference on  Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003
 48. Bogusławski A., Kubacki S., Tyliszczak A.: Dirichlet-Dirichlet  Domain Decomposition Parallel Spectral Method for Computing the Navier-Stokes Equations, Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow, Budapest, 2003
 49. Bogusławski A.: Niestabilność absolutna i konwekcyjna strugi płynu o niejednorodnej gęstości, Materiały XV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Augustów, 2002
 50. Bogusławski A., Drobniak S., Convective and absolute instability of the round variable density jet, Proceedings of 9th European Turbulence Conference, Southampton, 2002
 51. Warzecha M., Merder T., Jowsa J., Bogusławski A., Tyliszczak A.: The Modelling of Fluid Flow in Gas Stirred Ladles, XIII Konferencja PAN ”Metalurgia 2002”, Krynica, 2002
 52. Merder T., Jowsa J., Warzecha M., Bogusławski A., Tyliszczak A.:Modelowanie numeryczne odlewania stali w kadzi pośredniej COS, XIII Konferencja PAN ”Metalurgia 2002”,Krynica, 2002
 53. Asendrych D, Bogusławski A., Drobniak S., Intensification of mixing due to enhanced instability modes in variable density countercurrent jets, Proceeedings of 6th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers, INFUB, Lizbona, 2002
 54. Bogusławski A.: Metody spektralne w analizie równań Navier-Stokes oraz w teorii stabilności, Materiały XII Szkoły Letniej Mechaniki Płynów pt.: Modelowanie matematyczne przepływów turbulentnych, Łańsk-Olsztyn, 2001
 55. Drobniak S., Bogusławski A., Frania T., Asendrych D.: Niestabilność absolutna nieizotermicznej kołowej strugi powietrza, Materiały III Konferencji PTMTS Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Gliwice 2000
 56. Bogusławski A. , Frania T., Asendrych D.: Niestabilność absolutna swobodnej strugi osiowosymetrycznej, Materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Cieplne Maszyny Przepływowe nr117, 2000
 57. Favre-Marinet M., Bogusławski A.: Jet Control by Counterflow, Proceedingsof the 1st Symposium onTurbulence and Shear Flow Phenomena, University of California, Santa Barbara, 1999
 58. Bogusławski A.: Wprowadzenie do metod spektralnych w numerycznej mechanice płynów, Materiały Szkoły Letniej –Numeryczna mechanika płynów, Częstochowa 1998
 59. Bogusławski A., Drobniak S.: Wpływ parametrów kontrolnych na proces utraty stabilności w kołowej strudze nieizotermicznej, Mat. XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Częstochowa, 1998
 60. Asendrych D., Bogusławski A., Drobniak S.: Governing parameters of absolute instability in round hot jet, EUROMECH Colloquium 377, Stability and Control of shear flows with strong temperature or density gradients, Prague, 1998
 61. Bogusławski A., Drobniak S., Elsner W., Phase correlated Karman vortex street in a moving cylinder wake. Materiały konferencji: Modelling and design in fluid flow machinery, Gdańsk, 1997
 62. Bogusławski A., Drobniak S.: Koncepcja eksperymentalnej weryfikacji zjawiska niestabilności absolutnej, Mat. XVI Zjazdu Termodynamików, str.141-150, Koszalin, 1996
  Bogusławski A., Drobniak S., Absolute instability of round heated air jet, XI Symposium on Turbulent Shear Flows, pp. 17.18-17.23, Grenoble , 1997
 63. Bogusławski A., Rozwiązanie spektralne problemu niestabilności czasowej warstwy granicznej, Materiały XII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, str. 227-237, Rzeszów, 1996
 64. Elsner J.W., Bogusławski A., Struktura śladu aerodynamicznego za wirującym wieńcem cylindrów, Mat. XI Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, str. 13-18, Warszawa, 1994
 65. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Bogusławski A., Domagała P., Zastosowanie komputerowego systemu nadzoru drganiowego w diagnostyce turbozespołów dużej mocy. Mat. Konf. Gospodarka Remontowa Energetyki, Bielsko-Biała, 1990
 66. Bogusławski A., Jednorówaniowy model turbulentnej strugi zawirowanej, Mat. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Kraków, str. 27-37, 1990
 67. Bogusławski A., Numeryczna analiza równania transportu momentu pędu w osiowosymetrycznym przepływie zawirowanym, Materiały VII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, str.23-32, Warszawa, 1989
 68. Bogusławski A., Jednorównaniowy model turbulentnej, kołowej strugi samopodobnej, Mat. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Białystok-Białowieża, str. 73-84, 1988
 69. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Musialik M., Bogusławski A., Computer system for vibration monitoring of 13k215 steam turbine, Materiały Sympozjum Naukowo-Technicznego, SIMMEX, Katowice 1987
 70. Elsner J.W., Drobniak S., Kurzak L., Musialik M., Bogusławski A., Mikroprocesorowy system nadzoru turbozespołu 200 MW, Materiały konferencji: zastosowanie systemów mikroprocesorwych w energetyce zawodowej, Kozienice 1987
 71. Bogusławski A., Drobniak S., Komputerowy system ciągłego nadzoru i diagnozowania pracy elektrowni, Mat. VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 1986

Teaching

Introduction to CFD
Numerical Modeling of Fluif Flow and Heat Transfer
Thermodynamics
Heating techniques
Fluid Mechanics
Advanced Fluid Mechanics

PhD students

Sławomir Kubacki, Parallel computing in Application of Spevtral Metods for Navier-Stokes Equations, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2005
Michał Stępień, Mathematical Modeling of Polymer Electrolite Membrane Fuel Cell, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2006
Tomasz Merder, Analysis of the Flow in a Tundish in Continuous Casting Process, Faculty of Materials Prcoessing Technology and Applied Physics, Częstochowa University of Technology, 2007
Olga Wojdas, Numerical simulations for Diesel engine development, Institut National de Sciences Appliquees (INSA) Lyon, co-supervised with Prof. Dany Escudie, 2010
Wojciech Aniszewski, Large Eddy Simulations of Turbulent Two-Phase Flows, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2011
Łukasz Kuban, Modeling of turbulent non-premiixed combustion with LES method and Eulerian stochastic fields, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2013
Piotr Warzecha, Pulverized coal oxy-combustion modeling, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2013
Karol Wawrzak, Numerical analysis of self-sustained coherent structures in a round jet, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Sciences, Częstochowa University of Technology,2017

Awards


Historia

Posiada konto przez
7 lat 7 miesięcy
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04