kgrab

Pracownik


E-mail:
copy mail

dr inż.
Karol
Grab-Rogaliński
Adiunkt
Pokój: 
8
Adres: 
al. Armii Krajowej 21
Telefon: 
34 3250500
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/kgrab
Godziny konsultacji: 
środa 14.00-16.00
czwartek 15.00-17.00

Tematyka badawcza

silniki spalinowe
paliwa alternatywne
odnawialne źródła energi
spalanie stukowe
ułady CHP
obieg o wydłużonej ekspansji

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 1. Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen combustion in a compression ignitron diesel engine. Internationa Journal of Hydrogene Energy Vol. 34 nr 10, 2009. 

Monografie i skrypty

 1. Grab-Rogaliński K., Pyrc M., Szwaja S.: Adaptacja systemu doładowania mechanicznego do wielopaliwowego silnika DEUTZ FL511. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 2. Kociszewski A., Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sikorska-Reszka M., Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Wykorzystanie bioreaktorów pionowych do uprawy mikroglonów, Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni-Monografia, str.157-170, Politechnika Częstochowska 2015.

Materiały konferencyjne

 1. Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen-Diesel co-combustion anomalies in a CI engine. Journal of Kones Vol. 15 Nr. 3, Warsaw, 2008.
 2. Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Analysis of turbocharged gas engine with Miller cycle. 12th EAEC Euripean Automotive Congrss, Bratislava, Slovakia, 2009.
 3. Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Miller cycle modeling in the turbocharged internal combustion gas engine. Silniki spalinowe  R.48 nr SC2, 2009.
 4. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A., Grab-Rogaliński K.: Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa T. 13, 2011.
 5. Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Jamrozik A., Kociszewski A., Pyrc M., Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K.: The turbocharged pistone engine fueled with producer gas generated by sewage sludge gasification. Silniki spalinowe R.50 nr 3 (146), 2011.
 6. Grab-Rogaliński K., Pyrc M.: Wpływ wykorzystania obiegu o wydłużonej ekspansji w doładowanym silniku gazowym. IV Międzywydziałowe seminarium kół naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.
 7. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Selected combustion parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions, Materiały konferencji: Biogas as vehicle fuel, Rzeszów, 18-20.10.2011.
 8. Szwaja S., Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Anomalies in combustion of hydrogen in a SI engine modified to work as a supercharged one. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3, Warszawa, 2012.
 9. Grab-Rogaliński K., SZWAJA S.: Hydrogen combustion in the supercharged SI engine. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3, Warszawa, 2012.
 10. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: On metrics of engine combustion knock. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 11. Michniowski J., Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Kociszewski A.: The economical aspects of hydrogen econmy. 11th International 10. Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 12. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Hydrogen fueled supercharged engine. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 13. Kociszewski A., Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Modelling of combustion process in engine with multipoint ignition system. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 14. Sikorska M., Szwaja S., Gałczyński Ł., Grab-Rogaliński K., Pyrc M., Stańczyk-Mazanek E., Dębowski M., Zieliński M.: Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych, Rynek ciepła 2014-materiały konferencyjne.
 15. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Cost analysis of hydrogen energy generation, Journal fo KONES Vol. 21,  Nr. 3 , pp. 121-126,Warsaw, 2014.
 16. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Pyrc M.: Długotrwała eksploatacja silnika gazowego na nieoczyszczonym gazie wysypiskowym, Logistyka 6, str. 4179-4186, 2014
 17. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Pyrc M.: Spalanie gazu koksowniczego w silniku ZI o wydłużonej ekspansji, Logistyka 6, str. 12004-12011, 2014
 18. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Miller cycle application to gaseous supercharged SI engine, Combustion engines Vol. 3, pp. 881-885, Bielsko-Biala, 2015.
 19. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Influence of intake valve closure angle on IC engine indicated parameters, Journal of KONES Vol. 22, Nr. 3, pp. 29-36, Warsaw, 2015.

Projekty

Krajowe projekty badawcze

 • Projekt nr 0599/T02/2007/02. Tłokowy silnik gazowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BG-1-106-401/2007/R) 2007-2010-wykonawca
 • Projekt nr 5609/B/T02/2011/40 pt. „Analiza obiegu silnika o wydłużonej ekspansji zasilanego paliwami o dużej zawartości wodoru”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (BG-1-103/2011/P), 2011-2014-wykonawca
 • Projekt pt.„Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni”, współfinansowany ze środków Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-26-021/12), 2013-2015-wykonawca.
 • Projekt „Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (PBS2/A4/9/2013), 2013-2016-wykonawca.

Międzynarodowe projekty badawcze

Projekt "KNOCKY" nr 691232,pt."Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines", finansowany w ramach programy RISE-MSC-HORYZONT2020, 2015-2019-wykonawca.

Badania zlecone

 • Badania zlecone dla firmy Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pt. „Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne agregatu prądotwórczego 15 kW zasilanego gazem ziemnym i pracującego na olej silnikowym Delgas 15W-40”. (BZ-1-13-5/2013/P), 2013-wykonawca.
 • Badania zlecone dla firmy Polontex S.A. Częstochowa pt. „Uruchomienie i badanie agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym” (BZ-1-103-3/2013/P), 2013-2014-wykonawca.

Zajęcia dydaktyczne

Metrologia i systemy pomiarowe-zajęcia laboratoryjne
Control systems modling and simulation-zajęcia laboratoryjne
Budowa samochodu-zajęcia laboratoryjne
Praca przejściowa-zajęcia projektowe

Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowsiej-zespołowa stopnia II, za cykl publikacji z zakresu spalania paliw odnaialnych, 2010

Employee EN


E-mail:
copy mail

PhD
Karol
Grab-Rogalinski
Assistant professors
Room number: 
8
Address: 
Armii Krajowej 21 Av, 42-200 Czestochowa
Phone number: 
+48 34 3250 500
E-mail: 
grab@itm.pcz.czest.pl
Personal Page: 
http://imc.pcz.pl/en/users/kgrab
Consultations: 
wednesday 14.00-16.00
thursday 15.00-17.00

Scientific interests

combustion engines
alternative fuels
renuable enrergy sources
"knock" combustion
CHP systems
over-xpanded cycle

Publications

Journal papers

 1. Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen combustion in a compression ignitron diesel engine. Internationa Journal of Hydrogene Energy Vol. 34 nr 10, 2009. 

Monographs and scripts

 1. Grab-Rogaliński K., Pyrc M., Szwaja S.: Adaptacja systemu doładowania mechanicznego do wielopaliwowego silnika DEUTZ FL511. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 2. Kociszewski A., Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sikorska-Reszka M., Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Wykorzystanie bioreaktorów pionowych do uprawy mikroglonów, Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni-Monografia, str.157-170, Politechnika Częstochowska 2015.

Proceedings

 1. Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Hydrogen-Diesel co-combustion anomalies in a CI engine. Journal of Kones Vol. 15 Nr. 3, Warsaw, 2008.
 2. Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Analysis of turbocharged gas engine with Miller cycle. 12th EAEC Euripean Automotive Congrss, Bratislava, Slovakia, 2009.
 3. Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Miller cycle modeling in the turbocharged internal combustion gas engine. Silniki spalinowe  R.48 nr SC2, 2009.
 4. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A., Grab-Rogaliński K.: Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa T. 13, 2011.
 5. Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Jamrozik A., Kociszewski A., Pyrc M., Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K.: The turbocharged pistone engine fueled with producer gas generated by sewage sludge gasification. Silniki spalinowe R.50 nr 3 (146), 2011.
 6. Grab-Rogaliński K., Pyrc M.: Wpływ wykorzystania obiegu o wydłużonej ekspansji w doładowanym silniku gazowym. IV Międzywydziałowe seminarium kół naukowych Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2011.
 7. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Selected combustion parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions, Materiały konferencji: Biogas as vehicle fuel, Rzeszów, 18-20.10.2011.
 8. Szwaja S., Cupiał K., Grab-Rogaliński K.: Anomalies in combustion of hydrogen in a SI engine modified to work as a supercharged one. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3, Warszawa, 2012.
 9. Grab-Rogaliński K., SZWAJA S.: Hydrogen combustion in the supercharged SI engine. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3, Warszawa, 2012.
 10. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: On metrics of engine combustion knock. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 11. Michniowski J., Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Kociszewski A.: The economical aspects of hydrogen econmy. 11th International 10. Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 12. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Hydrogen fueled supercharged engine. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 13. Kociszewski A., Szwaja S., Grab-Rogaliński K.: Modelling of combustion process in engine with multipoint ignition system. 11th International Conference on Heat and Environmental Protection Procedings, Budapest, 2013.
 14. Sikorska M., Szwaja S., Gałczyński Ł., Grab-Rogaliński K., Pyrc M., Stańczyk-Mazanek E., Dębowski M., Zieliński M.: Przemysłowa uprawa glonów jako substytut energetycznych upraw rolniczych, Rynek ciepła 2014-materiały konferencyjne.
 15. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Cost analysis of hydrogen energy generation, Journal fo KONES Vol. 21,  Nr. 3 , pp. 121-126,Warsaw, 2014.
 16. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Pyrc M.: Długotrwała eksploatacja silnika gazowego na nieoczyszczonym gazie wysypiskowym, Logistyka 6, str. 4179-4186, 2014
 17. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Pyrc M.: Spalanie gazu koksowniczego w silniku ZI o wydłużonej ekspansji, Logistyka 6, str. 12004-12011, 2014
 18. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Miller cycle application to gaseous supercharged SI engine, Combustion engines Vol. 3, pp. 881-885, Bielsko-Biala, 2015.
 19. Grab-Rogaliński K., Szwaja S.: Influence of intake valve closure angle on IC engine indicated parameters, Journal of KONES Vol. 22, Nr. 3, pp. 29-36, Warsaw, 2015.

Awards

A Provost of Czestochowa University of Technology second degree team award, for cycle of publication in field of a renuable fuels combustion, 2010.

Historia

Posiada konto przez
5 lat 5 miesięcy
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04