welsner

Pracownik


E-mail:
copy mail

Prof.
Witold
Elsner
Kierownik Katedry
Pokój: 
108
Adres: 
Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa
Telefon: 
(+48 34) 3250 507
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/welsner
Godziny konsultacji: 
wtorek17-19; czwartek 17-19

CV

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • Profesor (2013)
 • Doktor habilitowany (2005)
  dyscyplina: mechanika, specjalność: aerodynamika maszyn przepływowych
  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Doktor nauk technicznych (1993)
  dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: diagnostyka maszyn
  Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn
 • Studia magisterskie (1982)
  Specjalność:Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne
  Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn

PRACA ZAWODOWA

 • Dyrektor Instytutu, od 2012
 • Profesor zwyczajny, od 2013
 • Profesor nadzwyczajny, Politechnika Częstochowska, 2006-2013
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Maszyn Cieplnych,  2005-2012
 • adiunkt, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1993-2005
 • asystent, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, 1989-1993
 • Specjalista ds. modernizacji, Zakład Elektrociepłowni KATOWICE, 1988-1989
 • Specjalista ds. diagnostyki turbin, Zakład Remontowy Energetyki KATOWICE, 1982-1988

STAŻE I SZKOLENIA

 • Japonia, staż naukowo-przemysłowy organizowany przez  JCOAL – 2012, - 1 tydzień
 • Częstochowa, Szkolenie ASiPK, Kontrola finansowa w szkole wyższej, 2007
 • Belgia, Ghent, Ghent University, staż naukowo-badawczy – 2006 - 1 tydzień
 • Wielka Brytania, Cambridge, University of Cambridge, CFD Laboratory, Whittle Laboratory, staż badawczy, Visiting Scholar – 2001 – 2 miesiące
 • Wielka Brytania, Cambridge, University of Cambridge, CFD Laboratory, Whittle Laboratory, staż badawczy – 1999, 2000, 2002 – 4 miesiące
 • Belgia,  Bruksela, Von Karman Insitute – szkoła, Recent Developments in Numerical Methods for Turbomachinery Flows”, - 1 tydzień
 • Czechy, Praga, Institute of Thermomechanic Czeskiej Akademii Nauk, pobyt organizacyjny dotyczący współpracy dwustronnej – 2002- 1 tydzień
 • Grecja, Thesaloniki, Aristotele University of Thesaloniki, oraz Volos, Volos University, pobyt organizacyjny– 2002 - 2 tygodnie
 • Francja, Laboiratoire des Ecoulement Geophysiques et Industriels - Institut de Mecanique de Grenoble - INPG - UJF –CNRS, pobyt w ramach wspólnego projektu współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Francją a Polską nr 6413 pt.: Niestabilność oraz przejście laminarno-turbulentne w strugach o zmiennej gęstości, 1996, 1999, 2001, - 5 tygodni
 • Niemcy, Techniczny Uniwersytet w Hamburgu, staż naukowo-badawczy, 6 m-cy w 1993
 • Częstochowa, Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy Politechnice Częstochowskiej, 1993

 ORGANIZACJE

 • Członek Komitetu Mechaniki PAN, od 2016
 • Przewodniczący Częstochowskiego Oddziału PTMTS 2009-2012
 • Sekretarz Generalny PTMTS, od 2016
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego ERCOFTAC Bulletin od 2010
 • Członek Executive Committee organizacji europejskiej ERCOFTAC od 2011
 • Członek Steering Committee ERCOFTAC SIG10 Transition Modelling
 • Członek Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechanik PAN 2007-2010
 • Członek Komitetu ASME IGTI Turbomachinery Committee
 • Członek Towarzystwa Diagnostyki Technicznej
 • Członek Komitetu Naukowego I Kongresu Mechaniki Polskiej 2007
 • Członek Komitetu Naukowego XVIII KKMP 2008, XIX KKMP 2010, XX KKMP 2012
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Symposjum SYMKOM'2011, SYMKOM'2014
 • Członek Komitetu Minisymposjum Transition Modelling Konferencji ECCOMAS’08 Wenecja
 • Członek Wolfson College w Cambridge
 • Członek Rady na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Częstochowy przy Prezydencie m. Częstochowa, 2007-2010
 • Członek Rady Partnerów Konsorcjum CZT AERONET – Dolina Lotnicza, 2008-2012

Tematyka badawcza

aerodynamika maszyn przepływowych
warstwa przyścienna
analiza eksperymentalna i numeryczna przepływów turbulentnych
optymalizacja obiegów cieplnych
diagnostyka wibracyjna maszyn wirnikowych

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 

 1. Kowalczyk Ł., Elsner W., Niegodajew P., Marek M., Gradient-free methods applied to optimisation of advanced ultrasupercritical power plant, Applied Thermal Engineering vol. 96, 2016, pp. 200-208
 2. Kowalczyk Ł., Niegodajew P., Drobniak S., Elsner W., Thermodynamic analysis and evaluation of the profitability of power unit extended with CO2 capture plant, J. of Power Technologies, 96(4), 2016, pp. 276-284
 3. Niegodajew P., Kowalczyk Ł., Asendrych D., Drobniak S., Elsner W., Numeryczne modelowanie układu elektrowni sprzężonego z instalacją do chemicznej absorpcji CO2 ze spalin, rozdz. w monografii Turbiny cieplne, teoria, konstrukcja, eksploatacja, Wyd. Poliechniki Śląskiej, Gliwice, 2016, str.314-321
 4. Dróżdż A., Elsner W.,2016, Study of Reynolds number effect on turbulent boundary layer near the separation, Journal of Physics: Conference Series 760 (1), 2016, pp. 012003
 5. Dróżdż A., Elsner W., Kępiński A., Investigation of turbulent boundary layers at moderate Reynolds number in the vicinity of separation, Edited by: Kleiber, M; Burczynski, T; Wilde, K; et al., Conference: 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, SEP 08-11, 2015, CRC Press/Balkema, 2016, pp.155-158

 6. Dróżdż A., Elsner W., Drobniak S., Scaling of streamwise Reynolds stress for turbulent boundary layers with pressure gradient, European Journal of Mechanics B-FLUIDS, vol. 49, 2015, pp. 137-145
 7. Dróżdż A., Elsner W.,Analysis of hot-wire measurements accuracy in turbulent boundary layer, Open Engeneering, vol. 5, 2015, pp. 307-313
 8. Elsner W., Kowalczyk Ł., Marek M., Evaluation of IPSEpro extended by MATLAB applied to Steam Turbine Cycle analysis, Journal of Power Technologies, 95 (3), 2015, pp. 397-406
 9. Elsner W., Warzecha P., Numerical study of transitional rough wall boundary layer,
  ASME J.Turbomach., Vol. 136(1), pp. 01101001-01101011, 2014
 10. Drożdż A., Elsner W., Comparison of single and x-wire measurements of streamwise velocity fluctuations in turbulent boundary layer, JTAM vol. 52 (2), 2014
 11. Dróżdż A., Elsner W., Amplitude modulated near-wall cycle in a turbulent boundary layer under an adverse pressure gradient, Arch. Mech., 65, 6, pp. 1–15, 2013
 12. Wysocki M., Elsner W., Analysis of operation of cogeneration installation equipped with a fix bed downdraft gasifier, Journal of Power Technologies, 93 (5), 2013, pp. 397-406
 13. Kowalczyk Ł., Elsner W., Drobniak S., Thermo-economical analysis of supercritical coal fired power plant using RRM method, Energetyka, listopad, 2013, pp. 737-741
 14. Elsner W., Kowalczyk Ł., Comparative analysis of optimization methods applied to thermal cycle of a coal fired power plant, Arch. of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No. 4, pp. 129–140
 15. Elsner W., Kowalczyk Ł., Marek M., Numerical thermodynamic optimization of super-critical coal fired power plant in support of IPSEpro software, Archives of Thermodynamics, 2012, vol. 33, No. 3, pp. 101-110
 16. Dróżdż A., Elsner W.,  Drobniak S., Analysis of Development of Vortical Structures in a Turbulent Boundary Layer under Adverse Pressure Gradient Based on VITA Method, Progress in Turbulence and Wind Energy IV, Springer Proceedings in Physics, 2012, Volume 141, Part 7, pp. 197-200
 17. Kuban Ł., Laval J.P., Elsner W., Tyliszczak A., Marquillie M., A., LES modeling of converging-diverging turbulent channel flow, J. of Turbulence, Vol. 13, No. 11, 2012, pp. 1–19
 18. Dróżdż A., Elsner W.,  Detection of coherent structures in a turbulent boundary layer with zero, favourable and adverse pressure gradients, Journal of Physics: Conference Series, Volume 318, Section 6, 2011
 19. Dróżdż A., Elsner W.,Drobniak S., Application of VITA technique for detection of  the organized structures present in a turbulent boundary layer under an adverse pressure gradient,  ARCHIVES OF MECHANICS, vol. 63, 2011, pp. 183–199
 20. Elsner W., Warzecha P., Numerical investigation of surface roughness effect on turbine blade boundary layer, Archives of Energetics, Tom XL/2010, nr 3, pp. 11-21
 21. Piotrowski W., Elsner W., Drobniak S., Transition Prediction on Turbine Blade Profile with Intermittency Transport Equation, TRANS ASME, J. of Turbomachinery, vol. 132, January, 2010, pp. 011020-1 - 011020-10
 22. Kubacki S., Lodefier K., Zarzycki R., Elsner W., Dick E.: Further development of a dynamic intermittency model for wake-induced transition, Flow, Turbulence and Combustion, vol. 83, 2009, pp.539-568
 23. Bijak-Bartosik E., Elsner W., Wysocki M., Evolution of the wake in the turbine blade channel, J. of Theor. and Applied Mech., 47, 1, 2009, pp.41-53
 24. Dick E., Lacor C., Elsner W., Merci B., Bogusławski A., LES, Transition Modelling and Turbulent Combustion, ERCOFTAC Bulletin No. 79, June 2009, pp. 14-16
 25. Jonas P., Elsner W., Mazur O., Uruba V., Wysocki M.,  Turbulent spots detection during boundary layer by-pass transition, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 16-19
 26. Elsner W., Piotrowski W.,Warzecha P.,  Transition modelling with intermittency transport equations, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 49-52,
 27. Dick E., Elsner W., Transition Modelling  - Editorial, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 3
 28. Elsner W., Kuban Ł, Tyliszczak A., Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient, PAMM · Proc. Appl. Math. Mech. 9, 459 – 460 (2009) / DOI 10.1002, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co
 29. Drobniak S., Dróżdż A, Elsner W, Materny M, Turbulent  boundary  layer under the influence of adverse pressure gradient, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech. 9, 453 – 454 (2009) / DOI 1002, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co
 30. Piotrowski W., Kubacki S., Lodefier K., Elsner W., Dick E., Comparison of Two Unsteady Intermittency Models for Bypass Transition Prediction on a Turbine Blade Profile,  Flow Turbulence Combust, 2008, vol. 81, 369-394
 31. Materny-Latos M., Dróżdż A., Drobniak S., Elsner W.: Experimental analysis of turbulent boundary layer under the influence of APG, ARCHIVES OF MECHANICS, vol. 60, 6, 2008, pp. 1-18
 32. Huptas M., Elsner W.: Steady and unsteady simulation of flow structure of two surface-mounted square obstacles, TASK Quarterly 12 No. 3, 2008, pp. 197-207
 33. Drobniak S., Elsner W.: Prediction of laminar-turbulent transition on highly-loaded turbomachinery profiles. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.:95-102
 34. Dróżdż A. Elsner W., Drobniak S.: Application of oil – fringe interferometry for measurements of wall shear stress in turbulent boundary layer. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133 str.: 103-110
 35. Elsner W. Warzecha P.: Transition modelling with intermittency transport model, Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.: 119-128
 36. Materny M., Drożdż A., Drobniak S., Elsner W.: The Structure of turbulent boundary layer with adverse pressure gradient corresponding to turbomachinery condition. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.: 221-228
 37. Elsner W., Transition modelling in turbomachinery, J. of Theor. and Applied Mech., Turbulence and Flow Stability, No. 3, Vol 45, 2007, pp.539-556
 38. Jonas P., Elsner W., Mazur O., Uruba V., Wysocki M., A preliminary study of the effect of the external stream structure on turbulent spots generation during by-pass transition, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech., Vol. 7, 4100023–4100024 (2007) / DOI 10.1002/
 39. Elsner W., Drobniak S., Experimental and numerical simulation of flow around highly loaded blade profiles applied in steam and gas turbines, Archiwum Energetyki, Tom XXXVI, 2006,  pp. 75-86
 40. Elsner W., Wysocki M., Drobniak S., Determination of production rate of turbulent spots using wavelet analysis, Chemical and Process Engineering, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 935-950
 41. Piotrowski W., Elsner W., Modelling of laminar-turbulent transition with the use of intermittency transport equation, Chemical and Process Engineering, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 669-684
 42. Zarzycki R., Elsner W ., Wpływ chropowatości powierzchni na strukturę śladu za prętem cylindrycznym, Chemical and Process, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 901-9
 43. Zarzycki R., Elsner W., The effect of wake parameters on the transitional boundary layer on turbine blade, Proc. IMechE Vol. 219 Part A:J. Power and Energy, 2005, pp.471-480
 44. Elsner W., Wysocki M., Sobczyk A. Application of Hot-Film Sensors in Analysis of Wake Induced Boundary Layer, Turbulence, vol.6-7, 2000, s. 175-186
 45. Elsner W.,, Metoda korygowanych wartości granicznych w ocenie stanu turbozespołów. Zagadnienia Eksploatacji  Maszyn. Komitet Budowy Maszyn KBN, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 1999, Vol. 34, s.43-50
 46. Elsner W., Drobniak S., Phase reconstruction of a moving cylinder wake. Trans. of IFFM, No. 105,1999, s.17-32
 47. Elsner J.W., Elsner W., On the measurements of turbulence energy dissipation; Meas. Sci. Technol. Vol. 7 No. 10, 1996 s.1334-1348
 48. Elsner W., Jarża A., Słomczyński K., Correction of the thermal turbulence characteristics measured by a cold-wire probe, Turbulence vol.3, 1996, s.109-116
 49. Jarża A., Elsner W., Numerical evaluation of an amplitude-transfer function of a cold-wire for temperature measurements, Turbulence vol.3, 1996, s.95-108
 50. Wysocki M., Drobniak S., Elsner W., Generation of Flow Periodicity in a Wind - Tunnel Experiment, Journal of Theoretical and Applied Mechanics; No.2,Vol.34, 1996,  s.475-488
 51. Elsner W., The Diagnostic Scheme for Vibration Monitoring of Steam Turbogenerators, Machine Vibration (1995) vol. 4 Springer-Verlag 1995, s.63-72
 52. Elsner J.W., Domagała P., Elsner W., Effect of finite spatial resolution of hot-wire anemometry on measurements of turbulence energy dissipation, Meas. Sci. Technol. Vol.4, 1993, s. 517-523

Monografie i skrypty

Kiciński J., Cenian A., Lampart P., Elsner W., Borecki R., Wysocki M. i inni, Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujące na substratach z biomasy i odpadów rolniczych, Wydawnictwo IMP PAN Gdańsk, 2015

Łukowicz H., Elsner W., Drobniak S., Rulik S., Kowalczyk Ł.,Modelowanie obiegu siłowni cieplnej, Rozdział w monografii: „Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2”, Praca zbiorowa pod redakcją Chmielniaka T., Łukowicza H., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015

Krótki A., Tatarczuk A., Asendrych D., Drobniak S., Elsner W.,  Marek M., Niegodajew P. i inni, Absorbcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin,  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2015, ISBN-978-83-940055-3-5 

Dick E., Kubacki S., Lodefier K., Elsner W.Intermittency modelling of transitional boundary layer flows on steam and gas turbine blades, rozdział w monografii: Engineering Applications of Computational Fluid Dynamics, vol. 2, Wyd. International Energy and Environment Foundation, 2012, s. 173-216, ISBN-13: 978-1478329350
Elsner W., Kuban Ł., Tyliszczak A., LES of Turbulent Chanel Flow with Pressure Gradient Corresponding to Turbomachinery Conditions, rozdział w monografii: Progres In Wall Turbulence: Understanding and Modeling, Dordrecht Heidelberg London New York, Wyd. Springer, ERCOFTAC Series, Springer, 2011, s. 331 ÷ 338
Drobniak S., Elsner W.
, Dróżdż A., Materny M., Experimental Analysis of Turbulent Boundary Layer with Adverse Pressure Gradient Corresponding to Turbomachinery Conditions, rozdział w monografii: Progres In Wall Turbulence: Understanding and Modeling, Dordrecht Heidelberg London New York, ERCOFTAC Series, Springer, 2011, s. 141 ÷ 148
Laval J-P., Elsner W.
, Kuban Ł., Marquille M., LES Modelling of Converging Diverging Turbulent Chanel Flow, rozdział w monografii: Progres In Wall Turbulence: Understanding and Modeling, Dordrecht Heidelberg London New York, Wyd. Springer, ERCOFTAC Series, 2011, s. 339 ÷ 348
Borecki R., Elsner W.
, Wysocki M., Sewage Sludge and Municipal Waste Pyrolitic Gasification Used in Decentralised Energy Systems, rozdział w monografii: Eko-Energetics – Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics In Balic See Regions, Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2011, s. 70 - 77
Elsner W., Wpływ niestacjonarnych oddziaływań na proces przejścia laminarno-turbulentnego na profilu łopatki turbinowej, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2005

Materiały konferencyjne

 1. Elsner W., Warzecha P., Numerical study of transitional rough wall boundary layer, paper no. GT2012-69150, proc. of ASME Turbo Expo 2012, Copenhagen, Denmark
 2. Dróżdż A., Elsner W., Amplitude modulated near-wall cycle in a turbulent boundary layer under an adverse pressure gradient, Proc. of XX Fluid, Mechanics Conference, ISBN 978-83-92340-8-6, 2012
 3. Drożdż A., Elsner W., Drobniak S., Analysis of development of vortical structures in a turbulent boundary layer under adverse pressure gradient based on VITA method, Proc. of ITI Conference on Turbulence, 2010 Bertinoro, Italy
 4. Bijak Bartosik E., Elsner W., Investigation of Wake Transport in a Turbine Blade Channel and its Effect on The Boundary Layer Development, ASME paper no. GT2009-59123, proc of ASME TURBO EXPO Orlando, 2009, (on CD), s.9,
 5. Elsner W., Kuban Ł, Tyliszczak A., Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient, Proc. GAMM2009, str.2
 6. Drobniak S., Dróżdż A, Elsner W, Materny M, Turbulent  boundary  layer under the influence of adverse pressure gradient, Proc. GAMM2009, str. 2
 7. Drobniak, W. Elsner, A. Drozdz , M. Materny, Experimental analysis of turbulent boundary layer with Adverse pressure gradient corresponding to turbomachinery conditions, Proc. Int. Workshop “Progress in Wall Turbulence: Understanding and Modelling, Lille, 21-23, April, 2009”
 8. Elsner W., Kuban Ł, Tyliszczak A., LES of Turbulent Channel Flow with Pressure Gradient Corresponding to Turbomachinery Conditions, Proc. Int. Workshop “Progress in Wall Turbulence: Understanding and Modelling, Lille, 21-23, April, 2009”
 9. Laval J.P., Elsner W., Kuban Ł, Marquillie M., LES modeling of Converging Diverging Turbulent Channel Flow, Proc. Int. Workshop “Progress in Wall Turbulence: Understanding and Modelling, Lille, 21-23, April, 2009”
 10. M. Materny, A. Dróżdż, S. Drobniak, W. Elsner, Turbulence structure of turbulent boundary layer subjected  to adverse pressure gradient,Proc. Conf. Mod. Fluid Flow  CMFF09, 9-12.09.2009, Budapeszt 2009, Publ. By Budapest University of Technology and Economics, Ed. J. Vad, ISBN 978-963-420-985-0, (ISBN 978-963-420-987-4 CD), vol. 1, pp. 260 – 267
 11. Piotrowski W., Elsner W., Drobniak S., Transition Prediction On Turbine Blade Profile With Intermittency Transport Equation, ASME paper no. GT2008-50796, proc of ASME TURBO EXPO Berlin, 2008, (on CD), s.10,
 12. Piotrowski W., Elsner W., Prediction of wake-induced transition on turbine blade with intermittency transport model, Proc. of ECCOMAS 2008, June 30 – July 5, Venice, Italy, (on CD),
 13. Lodefier K., Kubacki S., Zarzycki R., Elsner W., Dick E., Validation of a dynamic intermittency model for wake-induced transition on turbine blades, Proc. of ECCOMAS 2008, June 30 – July 5, Venice, Italy, (on CD),
 14. Jonas P., Elsner W., Wysocki M., Mazur O., Uruba V., Turbulent spots during boundary layer by-pass transition, Proc. of ECCOMAS 2008, June 30 – July 5, Venice, Italy,(on CD),
 15. Zarzycki R., Elsner W., Investigation of wake-induced transition mechanism in linear blade, Proc. of European Conference on Turbomachinery ETC’07 in Athens, pp. 1329-1338
 16. Lodefier K., Dick E., Piotrowski W., Elsner W., Validation of a dynamic intermittency model for the prediction of wake-induced transition on turbine blades. Proc. of European Conference on Turbomachinery ETC’07 in Athens, 2007, pp. 1379-1388
 17. Zarzycki R., Elsner W., The effect of wake parameters on the transitional boundary layer on turbine blade, Proc. of European Conference on Turbomachinery ETC’6 in Lille, 2005, vol. II, s. 750-759
 18. Lodefier K., Dick E., Piotrowski W., Elsner W., Modeling of wake induced transition with dynamic description of intermitency. Proc. of European Conference on Turbomachinery ETC’6 in Lille, 2005, vol. II, s. 730-739
 19. Elsner W., Vilmin S., Drobniak S., Piotrowski W., Experimental analysis and prediction of wake-induced transition in turbomachinery, ASME paper no. GT-2004-53757, proc of ASME TURBO EXPO 2004, (on CD), Vienna, s.8
 20. Elsner W., Drobniak S., The nonstationary behaviour of stator profile boundary layer excited by periodic upstream wakes, ASME paper no. GT-2002-30234, proc of ASME TURBO EXPO 2002, (on CD), Amsterdam, s. 8.

Projekty

Krajowe projekty badawcze

 

 1. Grant NCN, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania, (2013-2016), Kierownik
 2. PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, Zadanie – „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, (2010-2015), Kierownik etapu
 3. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Wykorzystanie niestacjonarnych metod modelowania opływu wysokoobciążonych profili łopatkowych w ograniczaniu strat przepływowych, PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca
 4. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej – WALLTURB, -, decyzja nr. 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009), Kierownik
 5. Projekt MNiSzW, Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia, Nr N N 501 098238, (20010-2011), grant promotorski, Kierownik
 6. Projekt MNiSzW, Analiza procesów transportu w swobodnych strugach przeciwbieżnych, Nr N N501 156838, (20010-2011), grant promotorski, Kierownik
 7. Projekt MNiSzW, Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej” Grant nr 4T07F00329, (2007-2008), grant promotorski, Kierownik
 8. Projekt MNiSzW, Niestacjonarne oddziaływanie w przepływie przez wieniec łopatkowy, Grant nr 3T10B08426, (2004-2007), Kierownik
 9. Projekt KBN, Badania procesów przejścia laminarno-turbulentnego w warunkach okresowych wymuszeń i niestabilności absolutnej nr 7T07A 00715, (1998-2001) Kierownik
 10. Projekt zamawiany PBZ-038-06 „Opracowanie nowej generacji inteligentnych systemów nadzoru turbozespołów dużej mocy”, Projekt realizowany we współpracy z IMP PAN, Pol. Śląską, Pol. Poznańską i Instytutem Energetyki,  (1996-1998), Główny Wykonawcakierownik Prof. J.Kiciński, IMP PAN Gdańsk
 11. Projekt KBN, Doskonalenie metod oceny i prognozowania stanu dynamicznego turbozespołów,  nr 7T07B04108, (1995-1998), Kierownik

 

Międzynarodowe projekty badawcze

 

 1. Polish- Czech Republic bilateral project, KONTAKT- Modelling of unsteady complex flows, (2002-2014), Koordynator Krajowy,
 2. FP6 UE Project,” WALLTURB - A European Synergy for the assessment of wall turbulence. No. AST4-CT-2005-516008, (2005-2009), Koordynator Krajowy
 3. Polish – Flemish bilateral project, Turbulence and transition modelling methods in turbomachinery applications, (2006-2008), Koordynator Krajowy
 4. COST Action P20 LES AID Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (2006-2010), Wykonawca
 5. FP5 UE Project, ”Unsteady Transitional Flows in Axial Turbomachineries” – UTAT, No. GRD1-2001-00628, (2002-2005), Koordynator Krajowy
 6. Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Applications of Computational Fluid Dynamics” (QNET-CFD) QNET-CFD No.GTC1-CT99-10030, Wykonawca
 7. FP5 UE Project “TRANSPRETURB Thematic Network on Transition, Implementation and Further Application of refined Transition Prediction Methods For Turbomachinery and Other Aerodynamics Flows”, no. ERBICT20 CT98-0005, (1998-2001), Główny Wykonawca

 

Zajęcia dydaktyczne

Eksploatacja instalacji energetycznych
Diagnostyka procesów przetwarzania energii
Engineering design IV – Diagnostics and maintenance
Cieplne Maszyny Przepływowe
Technologie Energetyczne
Optymalizacja procesów cieplnych

Doktoranci

Mgr inż. Łukasz Kowalczyk, Modelowanie i optymalizacja obiegu cieplnego nadkrytycznych bloków węglowych rozbudowanego o instalację separacji CO2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Planowany termin obrony 2015r
Dr inż. Artur Dróżdż, Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy - 22.05.2012r.
Dr inż. Barbara Wojciechowska, Analiza procesów transportu w swobodnych strugach przeciwbieżnych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy - 29.06.2012r.
Dr inż. Marcin Huptas, Analiza zjawisk przepływowych i komfortu wiatrowego w przyziemnej strefie zabudowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy 19.03.2009r.
Dr inż. Edyta Bijak-Bartosik, Niestacjonarne oddziaływanie wlotowego pola prędkości na strukturę przepływu w kanale międzyłopatkowym, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy 20.03.2008r.
Dr inż. Władysław Piotrowski, Modelowanie przejścia laminarno-turbulentnego z zastosowaniem funkcji intermitencji, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy 31.05.2007r.
Dr inż. Robert Zarzycki, Przejście laminarno-turbulentne na profilu łopatkowym indukowane śladem przy zmiennych warunkach napływu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, Obrona pracy 22.12.2005r.

Nagrody i wyróżnienia


Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2015

Nagroda indywidualna Rektora P.Cz. za działalność w międzynarodowym towarzystwie naukowym ERCOFTAC, 2015

Nagroda indywidualna Rektora P.Cz. za uzyskannie tytułu naukowego profesora, 2014

Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013

Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za prace w ramach projektu europejskiego WALLTURB (VI PR) oraz związany z projektem cykl publikacji, 2010

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za przygotowanie wniosku o utworzenie kierunku ENERGETYKA, 2010

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne, 2010

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za osiągnięcia dydaktyczne, 2008

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za działalność naukową, za cykl publikacji, 2007

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za działalność organizacyjną, 2007

 Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP - Częstochowa 2006

 Nagroda indywidualna Rektora P.Cz. za uzyskany stopień naukowy doktora habilitowanego, 2006

 Nagroda Zespołowa Rektora P.Cz. za działalność organizacyjną w zakresie pozyskiwania projektów w Unii Europejskiej, 2003

 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora P.Cz. za pracę doktorską “Metodyka nadzoru drganiowego turbozespołów dużych mocy”, 1993

 

Employee EN


E-mail:
copy mail

Prof.
Witold
Elsner
Director
Room number: 
108
Address: 
Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa
Phone number: 
(+48 34) 3250 507
E-mail: 
welsner@imc.pcz.czest.pl
Personal Page: 
http://imc.pcz.pl/en/users/welsner
Consultations: 
Tuesday, 5-7PM, Thursday, 5-7PM

CV

DEGREES

Professor (2013)
DSc (2005) Czestochowa University of Technology Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
PhD (1993) Czestochowa University of Technology Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
MSc (1982) Czestochowa University of Technology Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science

PROFECIONAL RECORDS

Chair of Institute, from 2012
Professor, Czestochowa University of Technology, from 2014
Associate Professor, Czestochowa University of Technology, 2006-2014
Chair of Institute, Czestochowa University of Technology, 2005-2012Assistant Professor, Czestochowa University of Technology, 1993-2005
Assistant, Czestochowa University of Technology, 1989-1993
Research Specjalist, Power Plant KATOWICE, 1988-1989
Turbine Specjalist,  ds. diagnostyki turbin, Power Industry Company - ZRE Katowice, 1982-1988

RESEARCH INTERSHIPS

Japan,  JCOAL – 2012Belgium Ghent University, - 2006
Great Britan, University of Cambridge, CFD Laboratory, Whittle Laboratory, Visiting Scholar – 2001
Great Britan, University of Cambridge, CFD Laboratory, Whittle Laboratory,  – 1999, 2000, 2002
Belgia,  Bruksela, Von Karman Insitute, Summer School, Recent Developments in Numerical Methods for Turbomachinery Flows,
Czech Republic, Praga, Institute of Thermomechanic CAS, 2002-2014, short stays
Greece, Aristotele University of Thesaloniki, oraz Volos, Volos University, pobyt organizacyjny– 2002 - 2 tygodnie
France, Laboiratoire des Ecoulement Geophysiques et Industriels - Institut de Mecanique de Grenoble - INPG - UJF –CNRS, 1996, 1999, 2001, short stays
Germany, Technical University of Hamburg, 1993

SCIENTIFIC ORGANISATIONS

Member of ERCOFTAC Executive Committee from 2011
Chairman of Editorial Board of ERCOFTAC Bulletin, from 2010
Chairman of Częstochowa branch of PTMTS (Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics) 2009-2012
Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics
Member ASME IGTI Turbomachinery Committee
Member of Wolfson College, Cambridge

Scientific interests

aerodynamics of turbomachinery
boundary layers
experimental and numerical analysis of turbulent flows
diagnostics of rotating machinery
analysis and optimization of thermal cycles

Publications

Journal papers

 1. Dróżdż A., Elsner W., Drobniak S., Scaling of streamwise Reynolds stress for turbulent boundary layers with pressure gradient, European Journal of Mechanics B-FLUIDS, vol. 49, 2015, pp. 137-145
 2. Dróżdż A., Elsner W.,Analysis of hot-wire measurements accuracy in turbulent boundary layer, Open Engeneering, vol. 5, 2015, pp. 307-313
 3. Elsner W., Kowalczyk Ł., Marek M., Evaluation of IPSEpro extended by MATLAB applied to Steam Turbine Cycle analysis, Journal of Power Technologies, 95 (3), 2015, pp. 397-406
 4. Elsner W., Warzecha P., Numerical study of transitional rough wall boundary layer, ASME J.Turbomach., Vol. 136(1), pp. 01101001-01101011, 2014
 5. Elsner W., Warzecha P., Numerical study of transitional rough wall boundary layer, ASME J.Turbomach., Vol. 136(1), pp. 01101001-01101011, 2014
 6. Drożdż A., Elsner W., Comparison of single and x-wire measurements of streamwise velocity fluctuations in turbulent boundary layer, JTAM vol. 52 (2), 2014
 7. Dróżdż A., Elsner W., Amplitude modulated near-wall cycle in a turbulent boundary layer under an adverse pressure gradient, Arch. Mech., 65, 6, pp. 1–15, 2013
 8. Wysocki M., Elsner W., Analysis of operation of cogeneration installation equipped with a fix bed downdraft gasifier, Journal of Power Technologies, 93 (5), pp. 397-406
 9. Kowalczyk Ł., Elsner W., Drobniak S., Thermo-economical analysis of supercritical coal fired power plant using RRM method, Energetyka, listopad, 2013, pp. 737-741
 10. Elsner W., Kowalczyk Ł., Comparative analysis of optimization methods applied to thermal cycle of a coal fired power plant, Arch. of Thermodynamics, Vol. 34(2013), No. 4, pp. 129–140
 11. Elsner W., Kowalczyk Ł., Marek M., Numerical thermodynamic optimization of super-critical coal fired power plant in support of IPSEpro software, Archives of Thermodynamics, 2012, vol. 33, No. 3, pp. 101-110
 12. Dróżdż A., Elsner W.,  Drobniak S., Analysis of Development of Vortical Structures in a Turbulent Boundary Layer under Adverse Pressure Gradient Based on VITA Method, Progress in Turbulence and Wind Energy IV, Springer Proceedings in Physics, 2012, Volume 141, Part 7, pp. 197-200
 13. Kuban Ł., Laval J.P., Elsner W., Tyliszczak A., Marquillie M., A., LES modeling of converging-diverging turbulent channel flow, J. of Turbulence, Vol. 13, No. 11, 2012, pp. 1–19
 14. Dróżdż A., Elsner W.,  Detection of coherent structures in a turbulent boundary layer with zero, favourable and adverse pressure gradients, Journal of Physics: Conference Series, Volume 318, Section 6, 2011
 15. Dróżdż A., Elsner W.,Drobniak S., Application of VITA technique for detection of  the organized structures present in a turbulent boundary layer under an adverse pressure gradient,  ARCHIVES OF MECHANICS, vol. 63, 2011, pp. 183–199
 16. Elsner W., Warzecha P., Numerical investigation of surface roughness effect on turbine blade boundary layer, Archives of Energetics, Tom XL/2010, nr 3, pp. 11-21
 17. Piotrowski W., Elsner W., Drobniak S., Transition Prediction on Turbine Blade Profile with Intermittency Transport Equation, TRANS ASME, J. of Turbomachinery, vol. 132, January, 2010, pp. 011020-1 - 011020-10
 18. Kubacki S., Lodefier K., Zarzycki R., Elsner W., Dick E.: Further development of a dynamic intermittency model for wake-induced transition, Flow, Turbulence and Combustion, vol. 83, 2009, pp.539-568
 19. Bijak-Bartosik E., Elsner W., Wysocki M., Evolution of the wake in the turbine blade channel, J. of Theor. and Applied Mech., 47, 1, 2009, pp.41-53
 20. Dick E., Lacor C., Elsner W., Merci B., Bogusławski A., LES, Transition Modelling and Turbulent Combustion, ERCOFTAC Bulletin No. 79, June 2009, pp. 14-16
 21. Jonas P., Elsner W., Mazur O., Uruba V., Wysocki M.,  Turbulent spots detection during boundary layer by-pass transition, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 16-19
 22. Elsner W., Piotrowski W.,Warzecha P.,  Transition modelling with intermittency transport equations, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 49-52,
 23. Dick E., Elsner W., Transition Modelling  - Editorial, ERCOFTAC Bulletin, No. 80, September 2009, pp. 3
 24. Elsner W., Kuban Ł, Tyliszczak A., Subgrid Scale Modeling of Turbulent Channel Flow with Adverse Pressure Gradient, PAMM · Proc. Appl. Math. Mech. 9, 459 – 460 (2009) / DOI 10.1002, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co
 25. Drobniak S., Dróżdż A, Elsner W, Materny M, Turbulent  boundary  layer under the influence of adverse pressure gradient, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech. 9, 453 – 454 (2009) / DOI 1002, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co
 26. Piotrowski W., Kubacki S., Lodefier K., Elsner W., Dick E., Comparison of Two Unsteady Intermittency Models for Bypass Transition Prediction on a Turbine Blade Profile,  Flow Turbulence Combust, 2008, vol. 81, 369-394
 27. Materny-Latos M., Dróżdż A., Drobniak S., Elsner W.: Experimental analysis of turbulent boundary layer under the influence of APG, ARCHIVES OF MECHANICS, vol. 60, 6, 2008, pp. 1-18
 28. Huptas M., Elsner W.: Steady and unsteady simulation of flow structure of two surface-mounted square obstacles, TASK Quarterly 12 No. 3, 2008, pp. 197-207
 29. Drobniak S., Elsner W.: Prediction of laminar-turbulent transition on highly-loaded turbomachinery profiles. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.:95-102
 30. Dróżdż A. Elsner W., Drobniak S.: Application of oil – fringe interferometry for measurements of wall shear stress in turbulent boundary layer. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133 str.: 103-110
 31. Elsner W. Warzecha P.: Transition modelling with intermittency transport model, Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.: 119-128
 32. Materny M., Drożdż A., Drobniak S., Elsner W.: The Structure of turbulent boundary layer with adverse pressure gradient corresponding to turbomachinery condition. Politechnika Łódzka ZN Nr 1017 Cieplne Maszyny Przepływowe. Turbomachinery No. 133, 2008, pp.: 221-228
 33. Elsner W., Transition modelling in turbomachinery, J. of Theor. and Applied Mech., Turbulence and Flow Stability, No. 3, Vol 45, 2007, pp.539-556
 34. Jonas P., Elsner W., Mazur O., Uruba V., Wysocki M., A preliminary study of the effect of the external stream structure on turbulent spots generation during by-pass transition, PAMM, Proc. Appl. Math. Mech., Vol. 7, 4100023–4100024 (2007) / DOI 10.1002/
 35. Elsner W., Drobniak S., Experimental and numerical simulation of flow around highly loaded blade profiles applied in steam and gas turbines, Archiwum Energetyki, Tom XXXVI, 2006,  pp. 75-86
 36. Elsner W., Wysocki M., Drobniak S., Determination of production rate of turbulent spots using wavelet analysis, Chemical and Process Engineering, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 935-950
 37. Piotrowski W., Elsner W., Modelling of laminar-turbulent transition with the use of intermittency transport equation, Chemical and Process Engineering, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 669-684
 38. Zarzycki R., Elsner W ., Wpływ chropowatości powierzchni na strukturę śladu za prętem cylindrycznym, Chemical and Process, t. 27, z. 3/1,  2006, pp. 901-9
 39. Zarzycki R., Elsner W., The effect of wake parameters on the transitional boundary layer on turbine blade, Proc. IMechE Vol. 219 Part A:J. Power and Energy, 2005, pp.471-480
 40. Elsner W., Wysocki M., Sobczyk A. Application of Hot-Film Sensors in Analysis of Wake Induced Boundary Layer, Turbulence, vol.6-7, 2000, s. 175-186
 41. Elsner W.,, Metoda korygowanych wartości granicznych w ocenie stanu turbozespołów. Zagadnienia Eksploatacji  Maszyn. Komitet Budowy Maszyn KBN, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, 1999, Vol. 34, s.43-50
 42. Elsner W., Drobniak S., Phase reconstruction of a moving cylinder wake. Trans. of IFFM, No. 105,1999, s.17-32
 43. Elsner J.W., Elsner W., On the measurements of turbulence energy dissipation; Meas. Sci. Technol. Vol. 7 No. 10, 1996 s.1334-1348
 44. Elsner W., Jarża A., Słomczyński K., Correction of the thermal turbulence characteristics measured by a cold-wire probe, Turbulence vol.3, 1996, s.109-116
 45. Jarża A., Elsner W., Numerical evaluation of an amplitude-transfer function of a cold-wire for temperature measurements, Turbulence vol.3, 1996, s.95-108
 46. Wysocki M., Drobniak S., Elsner W., Generation of Flow Periodicity in a Wind - Tunnel Experiment, Journal of Theoretical and Applied Mechanics; No.2,Vol.34, 1996,  s.475-488
 47. Elsner W., The Diagnostic Scheme for Vibration Monitoring of Steam Turbogenerators, Machine Vibration (1995) vol. 4 Springer-Verlag 1995, s.63-72
 48. Elsner J.W., Domagała P., Elsner W., Effect of finite spatial resolution of hot-wire anemometry on measurements of turbulence energy dissipation, Meas. Sci. Technol. Vol.4, 1993, s. 517-523

 

Projects

National research projects

 1. Grant NCN, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej będącej pod wpływem gradientu ciśnienia w obecności i bez oderwania, (2013-2016), Kierownik
 2. PROGRAM STRATEGICZNY – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, Zadanie – „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, (2010-2015), Kierownik etapu
 3. Projekt badawczy zamawiany, Nadkrytyczne bloki węglowe, Zadanie: Wykorzystanie niestacjonarnych metod modelowania opływu wysokoobciążonych profili łopatkowych w ograniczaniu strat przepływowych, PBZ-MEiN-4/2/2006, (2007-2010), Główny Wykonawca
 4. Projekt SPB, Dofinansowanie projektu VI Programu Ramowego, Modelowanie turbulentnej warstwy przyściennej – WALLTURB, -, decyzja nr. 97/6.PR/UE/2005/7, (2005-2009), Kierownik
 5. Projekt MNiSzW, Analiza procesów transportu energii w turbulentnej warstwie przyściennej w obecności gradientu ciśnienia, Nr N N 501 098238, (20010-2011), grant promotorski, Kierownik
 6. Projekt MNiSzW, Analiza procesów transportu w swobodnych strugach przeciwbieżnych, Nr N N501 156838, (20010-2011), grant promotorski, Kierownik
 7. Projekt MNiSzW, Modelowanie zjawisk przepływowych w przyziemnej strefie zabudowanej” Grant nr 4T07F00329, (2007-2008), grant promotorski, Kierownik
 8. Projekt MNiSzW, Niestacjonarne oddziaływanie w przepływie przez wieniec łopatkowy, Grant nr 3T10B08426, (2004-2007), Kierownik
 9. Projekt KBN, Badania procesów przejścia laminarno-turbulentnego w warunkach okresowych wymuszeń i niestabilności absolutnej nr 7T07A 00715, (1998-2001) Kierownik
 10. Projekt zamawiany PBZ-038-06 „Opracowanie nowej generacji inteligentnych systemów nadzoru turbozespołów dużej mocy”, Projekt realizowany we współpracy z IMP PAN, Pol. Śląską, Pol. Poznańską i Instytutem Energetyki,  (1996-1998), Główny Wykonawcakierownik Prof. J.Kiciński, IMP PAN Gdańsk
 11. Projekt KBN, Doskonalenie metod oceny i prognozowania stanu dynamicznego turbozespołów,  nr 7T07B04108, (1995-1998), Kierownik

International research projects

 1. Polish- Czech Republic bilateral project, KONTAKT- Modelling of unsteady complex flows, (2002-2014), Koordynator Krajowy,
 2. FP6 UE Project,” WALLTURB - A European Synergy for the assessment of wall turbulence. No. AST4-CT-2005-516008, (2005-2009), Koordynator Krajowy
 3. Polish – Flemish bilateral project, Turbulence and transition modelling methods in turbomachinery applications, (2006-2008), Koordynator Krajowy
 4. FP5 UE Project, ”Unsteady Transitional Flows in Axial Turbomachineries” – UTAT, No. GRD1-2001-00628, (2002-2005), Koordynator Krajowy
 5. Thematic Network for Quality and Trust in the Industrial Applications of Computational Fluid Dynamics” (QNET-CFD) QNET-CFD No.GTC1-CT99-10030, Wykonawca
 6. FP5 UE Project “TRANSPRETURB Thematic Network on Transition, Implementation and Further Application of refined Transition Prediction Methods For Turbomachinery and Other Aerodynamics Flows”, no. ERBICT20 CT98-0005, (1998-2001), Główny Wykonawca

Historia

Posiada konto przez
7 lat 7 miesięcy
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04