wtutak

Pracownik


E-mail:
copy mail

dr hab. inż.
Wojciech
Tutak, prof. PCz
Zastępca Kierownika Katedry
Pokój: 
106
Adres: 
Al. Armii Krajowej 21
Telefon: 
+48 34 3250 535
Strona www: 
http://imc.pcz.pl/pl/users/wtutak
Godziny konsultacji: 
Wtorek 10-12
Środa 10-12

CV

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • Doktor habilitowany (2017)
  dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność: tłokowe silniki spalinowe,
  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Doktor nauk technicznych (2002)
  dyscyplina: mechanika, specjalność: silniki spalinowe
  Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn
 • Studia magisterskie (1996)
  Specjalność: Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne
  Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn

Uzupełniające
Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, P.Cz.:

 • 6-semestralne Fakultatywne Studium Przygotowania Pedagogicznego,
 • 2-semestralne Studium Pedagogiczne dla asystentów.

 

PRACA ZAWODOWA

 • Zastępca Kierownika Katedry, od 2019
 • Profesor nadzwyczajny, od 2017
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 2016-2019
 • adiunkt, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, od 2011
 • adiunkt, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Politechnika Częstochowska, 2002-2011
 • doktorant, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Politechnika Częstochowska, 1997-2002
 • asystent, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Politechnika Częstochowska, 1996-1997.

 

STAŻE I SZKOLENIA

 • Budapest University of Technology and Economics, 2012, 2013,
 • Szkolenie pt.: Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych /rejestracja zjawisk szybkozmiennych za pomocą kamer szybkich, szybkie kamery Vsion Research, analiza ruchu 2D, przejście z pikseli do jednostek rzeczywistych pomiary w przestrzeniach 3D i 6DoF - EC Training Center, Kraków, 2013.
 • Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych. Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, 2011,
 • Zarządzanie energią w przemyśle motoryzacyjnym w świetle EN 16001 i ISO 50001, Gliwice, 2011.
 • Szkolenie w AVL Advanced Simulation Technologies, AVL FIRE training course, Austria, Graz, 2010,
 • Świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektryczne do 1KV lub powyżej wraz z pomiarami), G2 (urządzenia, instalacje i sieci grzewcze powyżej 50 kW  i G3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe do 5kPa lub powyżej) wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Oddział w Katowicach, 2010r.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, od 2005,
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, od 2014,
 • Członek stowarzyszony Sekcji Spalania, Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2015-2018.

Tematyka badawcza

procesy cieplno-przepływowe w tłokowych silnikach spalinowych,
modelowanie CFD obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego,
spalanie w silniku tłokowym,
silniki dwupaliwowe.

Publikacje

Artykuły w czasopismach

2021

 1. Pyrc M., Gruca M., Jamrozik A., Tutak W., Juknelevičius R., An experimental investigation of the performance, emission and combustion stability of compression ignition engine powered by diesel and ammonia solution (NH4OH). International Journal of Engine Research, 22(8), 2639-2653, 2021. (IF 2.382)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Grab-Rogaliński K. The effect of RME-1-butanol blends on combustion, performance and emission of a direct injection diesel engine, Energies, 14, 2941, 2021. (IF 3.004)
 3. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K. Combustion stability, performance and emission characteristics of a CI engine fueled with diesel/n-butanol blends, Energies, 14, 2817, 2021. (IF 3.004)

 2020

 1. Tutak W., Jamrozik A. Influence of gasoline addition on biodiesel combustion in a compression-ignition engine with constant settings, Processes, 8, 1499, 2020. (IF 2.847)
 2. Grab-Rogaliński K., Tutak W., Jamrozik A.,Comparative analysis of combustion process of dual fuel diesel engine fueled by diesel/hydrogen and biodiesel/hydrogen, SAE Powertrains, Fuels & Lubricants, 2020-01-2074, 2020.
 3. Jamrozik A., Grab-Rogaliński K., Tutak W.,Hydrogen effects on combustion stability, performance and emission of diesel engine,  International Journal of Hydrogen Energy, 45(38), 19936-19947, 2020. (IF 5.816)
 4. Tutak W., Jamrozik A., Grab-Rogaliński K. Effect of natural gas enrichment with hydrogen on combustion process and emission characteristic of a dual fuel diesel engine, International Journal of Hydrogen Energy 45(15), 9068-9077, 2020. (IF 5.816)
 5. Tutak W.,  Grab‐Rogaliński K., Jamrozik A., Combustion and Emission Characteristics of a Biodiesel‐Hydrogen Dual‐Fuel Engine. Applied Sciences, 10, 1082, 2020. (IF 2.679)

 2019

 1. Tutak W.,  Jamrozik A., Comparative Analysis of Combustion stability of diesel/ethanol utilization by blend and dual fuel. Processes 7, 946; 2019 (IF 2.753)
 2. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K., An experimental study on the performance and emission of the diesel/CNG dual-fuel combustion mode in a stationary CI engine, Energies, 12, 3857, 2019. (IF 2.702)
 3. Nowak, Ł., Tutak, W., Combustion stability of dual fuel engine powered by diesel-ethanol fuels. Combustion Engines, 178(3), 155-161, 2019.
 4. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowska R., Nowak Ł., Comparative analysis of the combustion stability of diesel-methanol and diesel-ethanol in a dual fuel engine, Energies 12(6), 971, 2019. (IF 2.702)

2018

 1. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Modelling of the over-expanded cycle combustion engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 3, 237-245, 2018.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Combustion of mixture of diesel fuel with gasoline in a compression ignition engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 2, 391-398, 2018.
 3. Jamrozik A., Tutak W., Gruca M., Pyrc M., Performance, emission and combustion characteristics of CI dual fuel engine powered by diesel/ethanol and diesel/gasoline fuels, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 32, No. 6, 2947-2957, 2018. (IF 1.194)
 4. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Gruca M., Kočiško M., Study on co-combustion of diesel fuel with oxygenated alcohols in a compression ignition dual-fuel engine, Fuel, 221, 329-345, 2018. (IF 4.908)
 5. Tutak W., Jamrozik A., Gnatowska R., Combustion of different reactivity fuel mixture in a dual fuel engine, Thermal Science, Vol. 22, No. 3, 1191-1203, 2018. (IF 1.431)
 6. Tutak W., Jamrozik A., Bereczky Á., Lukács K., Effects of injection timing of diesel fuel on performance and emission of dual fuel diesel engine powered by diesel/E85 fuels. Transprt 33(3), 633-646, 2018. (IF 1.267)

2017

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sobiepański M., A comparative study of co-combustion process of diesel-ethanol and biodiesel-ethanol blends in the direct injection diesel engine, Applied Thermal Engineering, 117, pp. 155-163. (IF 3.771).
 2. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowski A., Gnatowska R., Winczek J., Sosnowski M., Modeling of Thermal Cycle CI Engine with Multi-Stage Fuel Injection. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), pp. 179-186, 2017.
 3. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Sobiepański M., Effect of diesel/biodiesel/ethanol blend on combustion, performance and emissions characteristics on a direct injection diesel engine. Thermal Science, Vol. 21, No. 1B, pp. 591-604, 2017.(IF 1.431).
 4. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Sobiepański M., Experimental investigations on combustion, performance and emission characteristics of stationary CI engine fuelled with diesel-methanol and biodiesel-methanol blends, Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 36, pp. 1151-1163, (IF 1.326).
 5. Tutak W., Gnatowska R., Winczek J., Gawrońska E., Analysis of heat release in compression ignition engine, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, t. V, s. 67–74, 2017.

 2016

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sobiepański M., Investigation on combustion process and emissions characteristic in direct injection diesel engine powered by wet ethanol using blend mode. Fuel Processing Technology, 149, 86-95, 2016. (IF 3.752)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Validation and optimization of thermal cycle of diesel engine by computational fluid dynamics modeling, Applied Mathematical Modelling, Vol. 40, 6293-6309, 2016. (IF 2.350)
 3. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na parametry termodynamiczne silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 1/2016, s. 1032-1043, 2016.
 4. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 1/2016, s. 1044-1054, 2016.

 2015

 1. Tutak W., Lukács K., Szwaja S., Bereczky Á., Alcohol–diesel fuel combustion in the compression ignition engine, Fuel 154 (2015) 196–206 (IF 3.611)
 2. Tutak W., Szwaja S.,The effect of methanol–diesel combustion on performance and emissions of a direct injection diesel engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 2, pp. 259-266, 2015.

2014

 1. Tutak W., Numerical investigation on effects bioethanol fuel E85 on combustion process of dual-fuel diesel engine powered in PFI system. Logistyka 4/2014, p. 10737-10744, 2014.
 2. Tutak W., Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowy, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań 2014, s. 513-523, 2014.
 3. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Tutak W., The Miller cycle based IC engine fuelled with a CNG/hydrogen. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, pp. 137-144, 2014.
 4. Tutak W.: Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, Energy Conversion and Management 86 (2014) 39-48, (IF 4.380).
 5. Jamrozik A., Tutak W.: Theoretical analysis of air-fuel mixture formation in the combustion chambers of the gas engine with two-stage combustion system. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 62, No. 4, pp. 779-790, 2014, (IF 0.914).
 6. Tutak W., Jamrozik A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine. Thermal Science, Vol. 18, No. 1, pp. 206-216, 2014, (IF 1.222).

 2013

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A., Sosnowski M.: Numerical simulation of two-stage combustion in SI engine with prechamber. Applied Mathematical Modelling, Volume 37, Issue 5, 2961–2982, 2013. DOI, (IF 2.158).
 2. Szwaja S., Jamrozik A., Tutak W.: A Two-Stage Combustion System for Burning Lean Gasoline Mixtures in a Stationary Spark Ignited Engine. Applied Energy, 105 (2013), 271-281, 2013. DOI, (IF 5.261).
 3. Tutak W.: CFD modelling of diesel engine at partial load. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Vol.13 nr 2, s. 97-102, 2013.
 4. Tutak W.: Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Modelowanie inżynierskie, Nr 49, 73-78, 2013.

 2012

 1. Jamrozik A., Tutak W.: CFD modeling of complete thermal cycle of SI engine. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Science Branch. Vol. 12, No 2, 89-94, 2012.
 2. Jamrozik A., Tutak W.: Application of numerical modeling to optimize the thermal cycle of the internal combustion engine. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Vol.2, No. 11, pp. 43-52, 2012.
 3. Tutak W., Jamrozik A., Gruca M.: CFD modeling of thermal cycle of supercharged compression ignition engine. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No.1, pp. 465-472, 2012.
 4. Tutak W.: An analysis of EGR impact on combustion process in the SI test engine. Combustion Engines, Vol 148, No. 1/2012, p. 11-16, 2012.
 5. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Selected combustion parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions. Combustion Engines, No. 1/2012, p. 40-47, 2012.
 6. Jamrozik A., Cupiał K., Gruca M., Grzelka J., Kociszewski A., Pyrc M., Tutak W.: Analiza związku fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego. Przegląd Elektrotechniczny R.88 nr 5a, s.238-243, (IF 0.244).
 7. Tutak W.: Influence of exhaust gas recirculation on the ignition delay in supercharged compression ignition test engine. ECONTECHMOD, An International Quartely Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. Vol 1, No 2, pp. 57-62, 2012

2011

 1. Tutak W., Jamrozik A.: Characteristics of the flow field in the combustion chamber of the internal combustion test engine. Chemical and Process Engineering, 32 (3), 203-214, 2011, (IF 0.378).
 2. Jamrozik A., Tutak W.: A study of performance and emissions of SI engine with a two-stage combustion system. Chemical and Process Engineering, 32 (4), 453-471, 2011, (IF 0.378).
 3. Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Jamrozik A., Kociszewski A., Pyrc M. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K.: The Turbocharged Piston Engine Fueled with Producer Gas Generated by Sewage Sludge Gasification. Combustion Engines R.50 nr 3 (146), s.91-92, 2011.
 4. Tutak W.: Modelling and analysis of some parameters of thermal cycle of IC engine with EGR. Combustion Engines 4/2011 (147). p. 43-49, 2011.
 5. Tutak W.: Numerical analysis of some parameters of SI internal combustion engine with exhaust gas recirculation. Teka Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL PAN T.11, s.407-414, 2011.
 6. Tutak W.: Numerical analysis of the impact of EGR on the knock limit in SI test engine. Teka Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL PAN T.11, s.397-406, 2011.
 7. Cupiał K., Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: The accuracy of modelling of the thermal cycle of a compression ignition engine. Combustion Engines 1/2011 (144). p. 37-48, 2011.
 8. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A. Grab-Rogaliński K.: Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa T.13, s.80-93, 2011.
 9. Tutak W.: Possibility to reduce knock combustion by EGR in the SI test engine. Journal of KONES, Powertrain and Transport, No 3, s. 485-492, Warszawa 2011.
 10. Sosnowski M., Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W.: Analiza numeryczna obiegu cieplnego wieloświecowego silnika ZI. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna, T. 6, s. 41-5, 2011

 2010

 1. Tutak W., Jamrozik A.: Numerical analysis of some parameters of gas engine. Polish Academy of Science Branch in Lublin, TEKA, Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, Vol. X, s. 491-502, Lublin 2010.
 2. Tutak W. Jamrozik A.: Modeling of thermal cycle of gas engine using AVL FIRE software.  Combustion Engines R.49 nr 2 (141), s.105-113, rys.tab.bibliogr.poz.12, 2010.
 3. Sosnowski M., Tutak W., Jamrozik A, Kociszewski A.: Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z uwzględnieniem recyrkulacji spalin. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatycznam, T. 5, s.29-38, 2010.

 2009

 1. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W.: Dokładność pomiarów indykowania silnika spalinowego. Pomiary Automatyka Kontrola Vol.55 nr 12, s.1030-1036, 2009
 2. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W.: Błędy indykowania silnika ZI z dwustopniowym systemem, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol.16 nr 4, s.179-193, 2009.

2008

 1. Tutak W.: Interpretacja wyników pomiaru prędkości przepływu ładunku w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol.54, nr 2, str. 67-70,  2008.
 2. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W., Sosnowski M.: Pomiary przyspieszenia samochodu z wykorzystaniem akcelerometru tensometrycznego. Czasopismo LOGISTYKA nr 2/2008, 2008.
 3. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M.: Badania trakcyjne samochodu z wykorzystaniem akcelerometru tensometrycznego. Czasopismo LOGISTYKA nr 2/2008, 2008.
 4. Tutak W., Thermal Cycle of Engine Modeling with Initial Swirl Proces Into Consideration., COMBUSTION ENGINES, 1/2008 (132), s. 56-61, 2008.

2007

 1. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., Numerical analysis of initial swirl profile influence on modelled piston engine work cycle parameters. Combustion Engines, Mixture Formation Ignition & Combustion, 2007-SC2, s. 401-407, 2007.
 2. Cupiał K., Sosnowski M, Jamrozik A, Kociszewski A., Tutak W.: Flame Kernel Formation Around a Spark Plug of SI Engine Using KIVA-3V with Standard and Newly Developed Ignition Model. Combustion engines, R.46 nr SC2, s.203-206, 2007.
 3. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.,Sosnowski M.,: Numeryczna analiza wpływu profilu wstępnego zawirowania na parametry cyklu roboczego tłokowego silnika spalinowego. Combustion Engines, R.46 nr SC2, s.401-407, 2007.
 4. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M., Symulacje procesu spalania w silniku wieloświecowym w programie KIVA-3V, Combustion Engines, R.46 nr SC2, s.212-219, 2007.

2006

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.,Sosnowski M., Numerical Analysis of Influence of Prechamber Geometry in IC Engine with Two‑Stage Combustion System on Engine Work Cycle Parameters, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 2, s. 133-142, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.,Sosnowski M., Experimental Research into Turbulence Field in Combustion Chamber of Internal Combustion Engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 2, s. 427-433, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 3. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M., Computational Analysis and Experimental Research into Lean Mixture Combustion in Multi-Spark Plug SI Engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 3, s. 123-130, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.

2001

 1. Cupiał K., Tutak W.: The mathematical model of flow processes in the combustion chamber of gas engine. JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Vol.8 nr 1-2, s.396-403, 2001.
 2. Cupiał K., Tutak W.: Modelowanie procesów przepływowych w komorze spalania silnika gazowego   JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Vol.8 nr 3-4, s.1-8, 2001.
 3. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczny przepływomierz znacznikowy z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.  JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES. Vol.8 nr 3-4, s.188-190, 2001.

1998

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Wymiana ciepła między cienkimi, elektrycznie grzanymi drucikami a cieczą przy małych liczbach Reynoldsa – Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola, 5/98, str.173-176, 1998.

Monografie i skrypty

Skrypty i podręczniki

 1. Grzelka J., Gruca M.,Tutak W., Diagnostyka pokładowa oraz elektroniczne sterowanie silnika i samochodu. Częstochowa 2009.
 2. Gruca M., Grzelka J., Pyrc M., Szwaja S., Tutak W.: Miernictwo i systemy pomiarowe. Politechnika Częstochowska. 2008. pdf
 3. Grzelka J., Mazur E., Gruca M., Tutak W.: Miernictwo i systemy pomiarowe. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004.
 4. Grzelka J., Mazur E., Tutak W.: Podstawy automatyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000.

Rozdziały w monografiach

 1. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem, rozdział w Monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej", tom 1 "Polityka – Gospodarka – Technika – Transport", red. Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 751-760, ISBN 978-83-64541-04-9, Poznań 2015.
 2. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na parametry termodynamiczne silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem, rozdział w Monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej", tom 1 "Polityka – Gospodarka – Technika – Transport", red. Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 739-750, ISBN 978-83-64541-04-9, Poznań 2015.
 3. Tutak W., Wpływ strategii wtrysku paliwa na parametry dwupaliwowego silnika tłokowego o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwem bioetanolowym, rozdział w Monografii „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności.", red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., Fundacja na rzecz Czystej Energii, 719-728, ISBN 978-83-64541-03-2, Poznań 2015.
 4. Tutak W., Wpływ wielkości dawki pilotującej oleju napędowego na toksyczność spalin dwupaliwowego silnika zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 357-365, Częstochowa 2015.
 5. Tutak W., Ocena procesu spalania na podstawie analizy wydzielania ciepła w tłokowym silniku dwupaliwowym o zapłonie samoczynnym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 349-356,  Częstochowa 2015.
 6. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Szwaja S., Bilans energetyczny nowoczesnej szklarni do uprawy roślin w okresie letnim, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 107-119, Częstochowa 2015.
 7. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Szwaja S., Bilans energetyczny nowoczesnej szklarni do uprawy roślin w okresie zimowym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 121-133, Częstochowa 2015
 8. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Kociszewski A., Szwaja S., Wykorzystanie kolektorów słonecznych do zasilania w ciepło szklarni do uprawy glonów, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 367-374, Częstochowa 2015.
 9. Kociszewski A., Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sikorska-Reszka M., Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Wykorzystanie bioreaktorów pionowych do uprawy mikroglonów, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 157-169, Częstochowa 2015.
 10. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych. Silniki Gazowe 2010, serie monografie nr 183, 189-198, Częstochowa 2010.
 11. 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
  Autor rozdziału Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania omawiającego historię, dorobek naukowy i dydaktyczny IMTiTS. Wydawnictwo SW P.Cz., 2009.
 12. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowska R., Paliwa gazowe - wytwarzane z odpadów i biomasy, jako doskonały, długoterminowy magazyn energii, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 367-376, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.
 13. Tutak W., Jamrozik A., Gnatowska R., Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 231-242, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.
 14. Gnatowska R., Tutak W., Jamrozik A., Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku produkcji energii w terenach pagórkowatych, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 537-546, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.

Materiały konferencyjne

 2017

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Co-combustion of biodiesel with oxygenated fuels in direct injection diesel engine. Energy&Fuels 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 14, 2017. (WoS)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Experimental investigations on combustion, performance and emissions characteristics of compression ignition engine powered by B100/ethanol blend. Energy&Fuels 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 14, 2017. (WoS)

 2016

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Co-combustion of biodiesel with oxygenated fuels in direct injection diesel engine. Energy&Fuels 2016, Book of abstracts, p.110, Kraków 2016.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Experimental investigations on combustion, performance and emissions characteristics of compression ignition engine powered by B100/ethanol blend. Energy&Fuels 2016, Book of abstracts, p. 109 Kraków 2016.

2015

 1. Grajcar B., Tutak W., Analiza porównawcza parametrów silnika tłokowego realizującego obieg klasyczny i o wydłużonej ekspansji. SKN Energetyka Przyszłości, ISBN 978-83-942332-0-4, Częstochowa 2015.

 2014

 1. Masapust K., Tutak W., Modele wydzielania ciepła w silniku tłokowym. Materiały Studenckiej Konferencji Naukowej - Energetyka Przyszłości, s. 49-58, 2014

2013

 1. Tutak W.: Determination of Ignition Delay in the Combustion Process of CI Engine. Proceedings of IXth International Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2013, s.73-78, Lviv-Polyana, 2013.
 2. Lukács K., Tutak W., Bereczky Á.: Investigation of Dual Fuel Engines Development of CFD model with AVL FIRE. 11th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection, Hungary2013.
 3. Tutak W., Kudlińska S.: Diesel engine modeling in Fire software. 11th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection, p. 284-292, Hungary2013.
 4. Borecki R., Elsner W., Tutak W., Grzelka J., Pyrc M., Preliminary Studies of a Cogeneration Installation Equipped with an Imbert Type Downdraft Gasifier. Biobased Value Chains and Sustainable Development. The 4th International Environmental Best Practices Conference. 2013

2011

 1. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: Improved Emission Characteristics of SI Test Engine by EGR, Proceedings of VIIthInternational Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2011, s.101-103, Lviv-Polyana, 2011.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: Three Dimensional Modelling of Combustion Process in SI Engine with Exhaust Gas Recirculation. Proceedings of 10thInternational Conference on Heat Engines and Environmental Protection, s.203-208. Balatonfüred, Hungary, 2011.

2010

 1. Cupiał K., Jamrozik A., Pyrc M., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych. Silniki gazowe; wybrane zagadnienia, Wyd. PCzęst., s.189-198, Częstochowa 2010.
 2. Jamrozik A., Tutak W.: Modelling of combustion process in the gas test engine. Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH, Lviv - Polyana, Ukraine. s. 14-17, 2010.

2009

 1. Tutak W.: Modelling of Flow Processes in the Combustion Chamber of IC Engine. MEMSTECH'2009. Proceedings of the 5th International Conference MEMSTECH'2009. Perspective Technologies and Methods in Mems Design. Lviv - Polyana, Ukraine. s.45-48, 2009.

2006

 1. Kociszewski A., Tutak W., Katolik G., Pyrc M., Stanowisko badawcze do analizy związku pomiędzy fluktuacjami pracy indykowanej i prądu elektrycznego biogazowego zespołu prądotwórczego, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SILNIKI GAZOWE 2006 konstrukcja – badania – eksploatacja – paliwa odnawialne, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika 26, Częstochowa, 2006.
 2. Kociszewski A., Jamrozik A., Sosnowski M., Tutak W., Numerical analysis of combustion in multi-spark plug engine, XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, 22-23 May 2006, s. 80-83, 2006.
 3. Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., Tutak W., Simulation of combustion in engine with prechamber, XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, s. 66-69, 2006,
 4. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., The influence of initial swirlprofile on modelled piston engine work cycle parameters, XIV Ukrainian-PolishConference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, s. 118-121, 2006.

2005

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Modelowanie turbulencji w silniku z jedno- i dwustopniowym systemem spalania. Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, 2005.
 2. Tutak W., Jamrozik A.,  Kociszewski A.: Procesy przepływowe w komorze wstępnej silnika gazowego. Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, Czerwiec 2005.
 3. Cupiał K., Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W.: Analiza pracy układu zapłonowego w silniku wieloświecowym. PTNSS KONGRES – 2005 THE DEVELOPMENT OF COMBUSTION ENGINES, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.

2004

 1. Tutak W.: Pole prędkości w komorze spalania tłokowego silnika ZI. Międzynarodowa Konferencja KONMOT-AUTOPROGRES 2004. Zakopane 2004.

2003

 1. Cupiał K., Mirkowski J., Tutak W.: Modelowanie zawirowania ładunku w cylindrze silnika tłokowego – Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, 2003.


2001

 1. Mirkowski J., Tutak W.: The research of the random component of air flow velocity in the cylinder of the internal combustion engine – 3rd International Conference on Measurement MEASUREMENT 2001, Congress Centre of SAS, Smolenice Castle, Slovak Republic, str. 370-373, May 14-17, 2001.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Thermal marker flowmeter with a closed feedback loop - 3rd International Conference on Measurement MEASUREMENT 2001, Congress Centre of SAS, Smolenice Castle, Slovak Republic, str. 374-376, 2001.

2000

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Wybrane problemy pomiarowe przepływu powietrza w cylindrze silnika spalinowego - materiały Konferencji Naukowej KONMOT-AUTOPROGRES, 2000.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Korekcja sygnału termoanemometrycznego w warunkach wysokich ciśnień i temperatur”: - materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Cieplne Maszyny Przepływowe, nr 117, Tom II, str. 213-218, 2000.

1999

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczne przyrządy znacznikowe w aspekcie teorii informacji - materiały VIII Konferencji METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA MASZYN Szczecin’99, str. 91-94, 1999.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Information stream from the thermal marker instru­ment -   materiały 2nd International Conference on Measurement, Bratislava, Slovak Republic, str. 320-322, 1999.
 3. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Analiza oddziaływania warunków otoczenia na błędy metody termoanemometrycznej - materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silników Spalinowych KONES’99, str. 208-214, 1999.

1998

 1. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Wpływ ciśnienia gazu na charakterystykę statyczną termoanemometru stałotemperaturowego – materiały XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów.T.2.Częstochowa, s.99-104, 1998.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczny znacznikowy przepływomierz paliwa przy przepływach nieustalonych - materiały Konferencji Naukowej: Konstrukcja, Technologia i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych u progu XXI wieku, INTER-KONMOT’98, str. 285-289, 1998.
 3. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Sygnał termoanemometryczny przy podwyższonych ciśnieniach gazu - materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silników Spalinowych KONES’98, str. 122-127, 1998.
 4. Mirkowski J., Tutak W.: Wpływ rodzaju paliwa na metrologiczne własności statyczne termicznego, znacznikowego przepływomierza – materiały  VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej POJAZDY MECHANICZNE, AUTOPROGRES’98, str. 47-50, 1998.

Projekty

Krajowe projekty badawcze

 1. Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej,
  numer projektu: PPBS2/A4/9/2013
  charakter udziału: wykonawca
 2. Technologia upraw mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG 01.03.01-26-021/1, 2013-2015, 01.06.2013 - nadal, .
  numer projektu: POIG 01.03.01-26-021/1
  charakter udziału: wykonawca - pracownik naukowy
 3. Program Strategiczny – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, Zadanie – „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, (2010-2015),
  charakter udziału: wykonawca
 4. Analiza związku niepowtarzalności pracy indykowanej z fluktuacjami prędkości obrotowej wału i prądu elektrycznego wytwarzanego w generatorze biogazowego zespołu prądotwórczego.
  numer projektu: 4T12D 031 28
  charakter udziału: wykonawca
 5. Tłokowy silnik gazowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego.
  numer projektu: R10 019
  charakter udziału: wykonawca
 6. Badanie procesów przepływowych w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego.
  numer projektu: 4 T12D 031 28
  charakter udziału: wykonawca (promotorski)
 7. Dwustopniowy system spalania mieszanek heterogenicznych w silnikach gazowych.
  numer projektu: 8 T12D 018 021
  charakter udziału: wykonawca

Międzynarodowe projekty badawcze

 1. Gaz odnawialny o dużej zawartości wodoru jako paliwo silnika spalinowego. Projekt realizowanego w ramach współpracy polsko-węgierskiej w latach 2010-2011
  charakter udziału: wykonawca ze strony polskiej

Badania zlecone

 1. Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne agregatu prądotwórczego 15 kW zasilanego gazem ziemnym i pracującego na oleju silnikowym Delgas M 15W-40, 2013-2014 (na zlecenie formy Orlen)
  charakter udziału: wykonawca
 2. Porównawcza ocena jakościowa olejów silnikowych Delgas M 40 oraz Pegasus 610 w warunkach pracy stacjonarnych silników zasilanych biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów komunalnych 2012-2013, (na zlecenie formy Orlen)
  charakter udziału: wykonawca
 3. Eksploatacja nadzorowana i badania prototypowego, badawczego zespołu prądotwórczego napędzanego silnikiem gazowym 8A20G zainstalowanego w PSW WARTA w Częstochowie. (BZ-08-01/98/R) - w okresie 1996-1999.
  charakter udziału: wykonawca
 4. Badania eksploatacyjne silnika gazowego 8A20G do 2500 godzin i optymalizacja jego parametrów z różnym osprzętem. Zleceniodawca - H.CEGIELSKI-Poznań S.A. Fabryka silników agregatowych i trakcyjnych. (BZ-08-01/99/R). - do 31.07.2000 r.
  charakter udziału: wykonawca
 5. Eksploatacja nadzorowana i badania prototypowego, badawczego zespołu prądotwórczego napędzanego silnikiem gazowym 8A20G zainstalowanego w PSW WARTA w Częstochowie. (BZ-01-106-01/2002/R). – okres 2002-31.12.2002.
  charakter udziału: wykonawca
 6. Eksploatacja nadzorowana, badania i modernizacja prototypowego, badawczego zespołu ciepło- i prądotwórczego napędzanego silnikiem biogazowym 8A20G zainstalowanego w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie. (BZ-01-106-01/2003/R). – 2004-2005.
  charakter udziału: wykonawca

Inne projekty

Projekty współfinansowane ze środków UE

 1. Nie tylko mechanik - szkolenie z zakresu diagnostyki samochodowej. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 01.10.2009 - 31.08.2010, wykładowca.

Badania statutowe

-  Pomiar i analiza procesów cieplno-przepływowych w silnikach tłokowych, BS/PB-1-106-301/99/S,
   2002-2014, wykonawca.

-  Pomiary i analiza procesów cieplno-przepływowych w silnikach tłokowych, BS-08-301/99/P,
   2000-2001, wykonawca

Badania własne

 • Wykorzystanie pre-pocesora ICEM-CFD do generowania siatek obliczeniowych tłokowych silników spalinowych,
  BW-1-106-202/2008/P, 2009-2011, wykonawca.
 • Badania eksperymentalne pola przepływu w komorze wstępnej silnika z dzieloną komorą spalania -BW-1-106-4/2004/P - kierwonik
 • Modelowanie procesu spalania mieszanek gazowych w silniku tłokowym. BW-1-106-204/2002 - kierownik.
 • Badania pola prędkości w cylindrze silnika ZI, praca nr BW-1-106-205/2001 - kierownik.
 • Badanie procesów przepływowych w silniku tłokowym - 2000 - kierownik.
 • Analiza aplikacji termoanemometrycznej metody pomiarów prędkości przepływu gazów w warunkach szybkich zmian ciśnienia i temperatury - BW-08-201/99 - kierownik.

 

Zajęcia dydaktyczne

Control systems modling and simulation, lab.
Modelowanie silników tłokowych - wykład, laboratorium
Silniki spalinowe - laboratorium,
Technologie energetyczne - laboratorium
Podstawy automatyki - wykład, laboratorium
Miernictwo i systemy pomiarowe - laboratorium
Podstawy elektrotechniki i elektroniki - ćwiczenia
Elektrotechnika i elektronika - laboratorium
Prace dyplomowe

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia:

 • Medal Brązowy zasłużony dla Uczelni, 2018
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2013

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej III stopnia za osiągnięcia publikacyjne, 2020
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej III stopnia za przygotowanie prgramu nowego kierunku nauczania Maszyny i Systemy Energetyczne, 2019
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej I stopnia za organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means European KONES 2018, 2019
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej II stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, 2018
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej I stopnia za organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni”, 2017
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej III stopnia za cykl publikacji - 2016
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia I za cykl publikacji - 2015
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia II za cykl publikacji - 2015
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia II za działalność organizacyjną - 2014
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskie stopnia I za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - 2012
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskie stopnia III za organizację VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Silniki gazowe 2010" - 2011
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia III za organizację konfwerencji - 2007
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia II za opracowanie skryptu pt.Miernictwo i systemy pomiarowe oraz za cykl publikacji z zaktresu technik pomiaru temperatur - 2005
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia III za wyróżnioną pracę doktorską - 2003
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia II za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - 2001

Employee EN


E-mail:
copy mail

Dr.
Wojciech
Tutak
Vice-Director
Room number: 
106
Address: 
Armii Krajowej 21
Phone number: 
+48 34 3250535
E-mail: 
tutak@imc.pcz.pl
Personal Page: 
http://imc.pcz.pl/en/users/wtutak
Consultations: 
Tuesday 10-12
Wednesday 10-12

CV

DEGREES

DSc (2017) Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
PhD (2002)
Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science
MSc (1996)
Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science

 

PROFECIONAL RECORDS

 • Associate Professor, from 2017
 • Vice-Director of Institute, from 2016
 • Assistant Professor, Institute of Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology, from 2011,
 • Assistant Professor, Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering, Czestochowa University of Technology, 2002-2011
 • PhD student, Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering, Czestochowa University of Technology , 1997-2002
 • Assistant, Institute of Internal Combustion Engines and Control Engineering, Czestochowa University of Technology, 1996-1997.

 

RESEARCH INTERSHIPS

 • Budapest University of Technology and Economics, 2012, 2013,
 • Training: Registration and analysis of rapidly changing phenomena - EC Training Center, Krakow, 2013.
 • Training: Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i światowej w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych. Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw, 2011,
 • Training: Zarządzanie energią w przemyśle motoryzacyjnym w świetle EN 16001 i ISO 50001, Gliwice, 2011.
 • Training: AVL Advanced Simulation Technologies, AVL FIRE training course, Austria, Graz, 2010,
 • Certificate of qualification G1, G2, G3, exploitation of power equipment, Polish Association of Power Engineers in Katowice, 2010.

 

SCIENTIFIC ORGANISATIONS

 • Member of Polish Scientific Society of Internal Combustion Engines, from 2005
 • Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, from 2014
 • Associate Member of the Combustion Section of Committee of Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences, 2015-2018.

Scientific interests

dual fuel engines
CFD modeling in IC engines
thermal and flow processes in IC engines

Publications

Journal papers

2021

 1. Pyrc M., Gruca M., Jamrozik A., Tutak W., Juknelevičius R., An experimental investigation of the performance, emission and combustion stability of compression ignition engine powered by diesel and ammonia solution (NH4OH). International Journal of Engine Research, 22(8), 2639-2653, 2021. (IF 2.382)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Grab-Rogaliński K. The effect of RME-1-butanol blends on combustion, performance and emission of a direct injection diesel engine, Energies, 14, 2941, 2021. (IF 3.004)
 3. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K. Combustion stability, performance and emission characteristics of a CI engine fueled with diesel/n-butanol blends, Energies, 14, 2817, 2021. (IF 3.004)

 2020

 1. Tutak W., Jamrozik A. Influence of gasoline addition on biodiesel combustion in a compression-ignition engine with constant settings, Processes, 8, 1499, 2020. (IF 2.847)
 2. Grab-Rogaliński K., Tutak W., Jamrozik A.,Comparative analysis of combustion process of dual fuel diesel engine fueled by diesel/hydrogen and biodiesel/hydrogen, SAE Powertrains, Fuels & Lubricants, 2020-01-2074, 2020.
 3. Jamrozik A., Grab-Rogaliński K., Tutak W.,Hydrogen effects on combustion stability, performance and emission of diesel engine,  International Journal of Hydrogen Energy, 45(38), 19936-19947, 2020. (IF 5.816)
 4. Tutak W., Jamrozik A., Grab-Rogaliński K. Effect of natural gas enrichment with hydrogen on combustion process and emission characteristic of a dual fuel diesel engine, International Journal of Hydrogen Energy 45(15), 9068-9077, 2020. (IF 5.816)
 5. Tutak W.,  Grab‐Rogaliński K., Jamrozik A., Combustion and Emission Characteristics of a Biodiesel‐Hydrogen Dual‐Fuel Engine. Applied Sciences, 10, 1082, 2020. (IF 2.679)

 2019

 1. Tutak W.,  Jamrozik A., Comparative Analysis of Combustion stability of diesel/ethanol utilization by blend and dual fuel. Processes 7, 946; 2019 (IF 1.963)
 2. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K., An experimental study on the performance and emission of the diesel/CNG dual-fuel combustion mode in a stationary CI engine, Energies, 12, 3857, 2019. (IF 2.707)
 3. Nowak, Ł., Tutak, W., Combustion stability of dual fuel engine powered by diesel-ethanol fuels. Combustion Engines, 178(3), 155-161, 2019.
 4. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowska R., Nowak Ł., Comparative analysis of the combustion stability of diesel-methanol and diesel-ethanol in a dual fuel engine, Energies, 12(6), 971, 2019. (IF 2.707)

 2018

 1. Jamrozik A., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Modelling of the over-expanded cycle combustion engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 3, 237-245, 2018.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Combustion of mixture of diesel fuel with gasoline in a compression ignition engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 25, No. 2, 391-398, 2018.
 3. Jamrozik A., Tutak W., Gruca M., Pyrc M., Performance, emission and combustion characteristics of CI dual fuel engine powered by diesel/ethanol and diesel/gasoline fuels, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 32, No. 6, 2947-2957, 2018. (IF 1.194)
 4. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Gruca M., Kočiško M., Study on co-combustion of diesel fuel with oxygenated alcohols in a compression ignition dual-fuel engine, Fuel, 221, 329-345, 2018. (IF 4.908).
 5. Tutak W., Jamrozik A., Gnatowska R., Combustion of different reactivity fuel mixture in a dual fuel engine, Thermal Science, Vol. 22, No. 3, 1191-1203, 2018. (IF 1.431)
 6. Tutak W., Jamrozik A., Bereczky Á., Lukács K., Effects of injection timing of diesel fuel on performance and emission of dual fuel diesel engine powered by diesel/E85 fuels. Transprt 33(3), 633-646, 2018. (IF 1,267).

2017

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sobiepański M., A comparative study of co-combustion process of diesel-ethanol and biodiesel-ethanol blends in the direct injection diesel engine, Applied Thermal Engineering, 117, pp. 155-163. (IF 3.771).
 2. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowski A., Gnatowska R., Winczek J., Sosnowski M., Modeling of Thermal Cycle CI Engine with Multi-Stage Fuel Injection. Advances in Science and Technology Research Journal, 11(3), pp. 179-186, 2017.
 3. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Sobiepański M., Effect of diesel/biodiesel/ethanol blend on combustion, performance and emissions characteristics on a direct injection diesel engine. Thermal Science, Vol. 21, No. 1B, pp. 591-604, 2017.(IF 1,431).
 4. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Sobiepański M., Experimental investigations on combustion, performance and emission characteristics of stationary CI engine fuelled with diesel-methanol and biodiesel-methanol blends, Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 36, pp. 1151-1163, (IF 1.326).
 5. Tutak W., Gnatowska R., Winczek J., Gawrońska E., Analysis of heat release in compression ignition engine, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, t. V, s. 67–74, 2017.

 2016

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sobiepański M.,Investigation on combustion process and emissions characteristic in direct injection diesel engine powered by wet ethanol using blend mode. Fuel Processing Technology, 149, 86-95, 2016. (IF 3.847)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Validation and optimization of thermal cycle of diesel engine by computational fluid dynamics modeling, Applied Mathematical Modelling, Vol. 40, 6293-6309, 2016. (IF 2.291)
 3. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na parametry termodynamiczne silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 1/2016, s. 1032-1043, 2016.
 4. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 1/2016, s. 1044-1054, 2016.

 2015

 1. Tutak W., Lukács K., Szwaja S., Bereczky Á., Alcohol–diesel fuel combustion in the compression ignition engine, Fuel 154 (2015) 196–206 (IF 3.611).Tutak W., Szwaja S.,The effect of methanol–diesel combustion on performance and emissions of a direct injection diesel engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 2, pp. 259-266, 2015.
 2. Tutak W., Szwaja S.,The effect of methanol–diesel combustion on performance and emissions of a direct injection diesel engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 2, pp. 259-266, 2015.

 2014

 1. Tutak W., Numerical investigation on effects bioethanol fuel E85 on combustion process of dual-fuel diesel engine powered in PFI system. Logistyka 4/2014, pp. 10737-10744, 2014.
 2. Tutak W., The ecological aspect of dual fuel diesel engine powered by bioethanol fuel, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań 2014, pp. 513-523, 2014.
 3. Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Tutak W., The Miller cycle based IC engine fuelled with a CNG/hydrogen. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, p.137-144, 2014
 4. Tutak W.: Bioethanol E85 as a fuel for dual fuel diesel engine, Energy Conversion and Management 86 (2014) 39-48, (IF 4.380)
 5. Jamrozik A., Tutak W.: Theoretical analysis of air-fuel mixture formation in the combustion chambers of the gas engine with two-stage combustion system. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 62, No. 4, pp. 779-790, 2014. (IF 0.914,)
 6. Tutak W., Jamrozik A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine. Thermal Science, Vol. 18, No. 1, pp. 206-216, 2014, (IF 1.222)

 2013

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A., Sosnowski M.: Numerical simulation of two-stage combustion in SI engine with prechamber. Applied Mathematical Modelling, Volume 37, Issue 5, 2961–2982, 2013. DOI, (IF 2.158)
 2. Szwaja S., Jamrozik A., Tutak W.: A Two-Stage Combustion System for Burning Lean Gasoline Mixtures in a Stationary Spark Ignited Engine. Applied Energy, 105 (2013), 271-281, 2013. DOI, (IF 5.261)
 3. Tutak W.: CFD modelling of diesel engine at partial load. TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Vol.13 nr 2, s. 97-102, 2013.
 4. Tutak W.: Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym. Modelowanie inżynierskie, Nr 49, 73-78, 2013

 2012

 1. Jamrozik A., Tutak W.: CFD modeling of complete thermal cycle of SI engine. Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture Polish Academy of Science Branch. Vol. 12, No 2, 89-94, 2012.
 2. Jamrozik A., Tutak W.: Application of numerical modeling to optimize the thermal cycle of the internal combustion engine. Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, Vol.2, No. 11, pp. 43-52, 2012.
 3. Tutak W., Jamrozik A., Gruca M.: CFD modeling of thermal cycle of supercharged compression ignition engine. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 19, No.1, pp. 465-472, 2012.
 4. Tutak W.: An analysis of EGR impact on combustion process in the SI test engine. Combustion Engines, Vol 148, No. 1/2012, p. 11-16, 2012.
 5. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K., Jamrozik A., Kociszewski A.: Selected combustion parameters of biogas at elevated pressure-temperature conditions. Combustion Engines, No. 1/2012, p. 40-47, 2012.
 6. Jamrozik A., Cupiał K., Gruca M., Grzelka J., Kociszewski A., Pyrc M., Tutak W.: Analiza związku fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego. Przegląd Elektrotechniczny R.88 nr 5a, s.238-243. (IF 0.244)
 7. Tutak W.: Influence of exhaust gas recirculation on the ignition delay in supercharged compression ignition test engine. ECONTECHMOD, An International Quartely Journal on Economics of Technology and Modelling Processes. Vol 1, No 2, pp. 57-62, 2012


2011

 1. Tutak W., Jamrozik A.: Characteristics of the flow field in the combustion chamber of the internal combustion test engine. Chemical and Process Engineering, 32 (3), 203-214, 2011. (IF 0.378)
 2. Jamrozik A., Tutak W.: A study of performance and emissions of SI engine with a two-stage combustion system. Chemical and Process Engineering, 32 (4), 453-471, 2011. (IF 0.378)
 3. Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Jamrozik A., Kociszewski A., Pyrc M. Szwaja S., Tutak W., Grab-Rogaliński K.: The Turbocharged Piston Engine Fueled with Producer Gas Generated by Sewage Sludge Gasification. Combustion Engines R.50 nr 3 (146), s.91-92, 2011.
 4. Tutak W.: Modelling and analysis of some parameters of thermal cycle of IC engine with EGR. Combustion Engines 4/2011 (147). p. 43-49, 2011.
 5. Tutak W.: Numerical analysis of some parameters of SI internal combustion engine with exhaust gas recirculation. Teka Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL PAN T.11, s.407-414, 2011.
 6. Tutak W.: Numerical analysis of the impact of EGR on the knock limit in SI test engine. Teka Kom. Mot. i Energ. Roln. - OL PAN T.11, s.397-406, 2011.
 7. Cupiał K., Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: The accuracy of modelling of the thermal cycle of a compression ignition engine. Combustion Engines 1/2011 (144). p. 37-48, 2011.
 8. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A. Grab-Rogaliński K.: Instalacja zgazowująca osuszony osad ściekowy. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa T.13, s.80-93, 2011.
 9. Tutak W.: Possibility to reduce knock combustion by EGR in the SI test engine. Journal of KONES, Powertrain and Transport, No 3, s. 485-492, Warszawa 2011.
 10. Sosnowski M., Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W.: Analiza numeryczna obiegu cieplnego wieloświecowego silnika ZI. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna, T. 6, s. 41-5, 2011

 2010

 1. Tutak W., Jamrozik A.: Numerical analysis of some parameters of gas engine. Polish Academy of Science Branch in Lublin, TEKA, Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, Vol. X, s. 491-502, Lublin 2010.
 2. Tutak W. Jamrozik A.: Modeling of thermal cycle of gas engine using AVL FIRE software.  Combustion Engines R.49 nr 2 (141), s.105-113, rys.tab.bibliogr.poz.12, 2010.
 3. Sosnowski M., Tutak W., Jamrozik A, Kociszewski A.: Modelowanie obiegu cieplnego tłokowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z uwzględnieniem recyrkulacji spalin. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatycznam, T. 5, s.29-38, 2010.

 2009

 1. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W.: Dokładność pomiarów indykowania silnika spalinowego. Pomiary Automatyka Kontrola Vol.55 nr 12, s.1030-1036, 2009
 2. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W.: Błędy indykowania silnika ZI z dwustopniowym systemem, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol.16 nr 4, s.179-193, 2009.

2008

 1. Tutak W.: Interpretacja wyników pomiaru prędkości przepływu ładunku w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol.54, nr 2, str. 67-70,  2008.
 2. Jamrozik A., Kociszewski A., Tutak W., Sosnowski M.: Pomiary przyspieszenia samochodu z wykorzystaniem akcelerometru tensometrycznego. Czasopismo LOGISTYKA nr 2/2008, 2008.
 3. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M.: Badania trakcyjne samochodu z wykorzystaniem akcelerometru tensometrycznego. Czasopismo LOGISTYKA nr 2/2008, 2008.
 4. Tutak W., Thermal Cycle of Engine Modeling with Initial Swirl Proces Into Consideration., COMBUSTION ENGINES, 1/2008 (132), s. 56-61, 2008.

2007

 1. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., Numerical analysis of initial swirl profile influence on modelled piston engine work cycle parameters. Combustion Engines, Mixture Formation Ignition & Combustion, 2007-SC2, s. 401-407, 2007.
 2. Cupiał K., Sosnowski M, Jamrozik A, Kociszewski A., Tutak W.: Flame Kernel Formation Around a Spark Plug of SI Engine Using KIVA-3V with Standard and Newly Developed Ignition Model. Combustion engines, R.46 nr SC2, s.203-206, 2007.
 3. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.,Sosnowski M.,: Numeryczna analiza wpływu profilu wstępnego zawirowania na parametry cyklu roboczego tłokowego silnika spalinowego. Combustion Engines, R.46 nr SC2, s.401-407, 2007.
 4. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M., Symulacje procesu spalania w silniku wieloświecowym w programie KIVA-3V, Combustion Engines, R.46 nr SC2, s.212-219, 2007.

2006

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.,Sosnowski M., Numerical Analysis of Influence of Prechamber Geometry in IC Engine with Two‑Stage Combustion System on Engine Work Cycle Parameters, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 2, s. 133-142, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.,Sosnowski M., Experimental Research into Turbulence Field in Combustion Chamber of Internal Combustion Engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 2, s. 427-433, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.
 3. Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W., Sosnowski M., Computational Analysis and Experimental Research into Lean Mixture Combustion in Multi-Spark Plug SI Engine, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 3, s. 123-130, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2006.

2001

 1. Cupiał K., Tutak W.: The mathematical model of flow processes in the combustion chamber of gas engine. JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Vol.8 nr 1-2, s.396-403, 2001.
 2. Cupiał K., Tutak W.: Modelowanie procesów przepływowych w komorze spalania silnika gazowego   JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES, Vol.8 nr 3-4, s.1-8, 2001.
 3. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczny przepływomierz znacznikowy z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego.  JOURNAL OF KONES - INTERNAL COMBUSTION ENGINES. Vol.8 nr 3-4, s.188-190, 2001.

1998

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Wymiana ciepła między cienkimi, elektrycznie grzanymi drucikami a cieczą przy małych liczbach Reynoldsa – Miesięcznik Naukowo-Techniczny Pomiary Automatyka Kontrola, 5/98, str.173-176, 1998.

Monographs and scripts

Scripts and manuals

 1. Grzelka J., Gruca M.,Tutak W., Diagnostyka pokładowa oraz elektroniczne sterowanie silnika i samochodu. Częstochowa 2009.
 2. Gruca M., Grzelka J., Pyrc M., Szwaja S., Tutak W.: Miernictwo i systemy pomiarowe. Politechnika Częstochowska. 2008. pdf
 3. Grzelka J., Mazur E., Gruca M., Tutak W.: Miernictwo i systemy pomiarowe. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004.
 4. Grzelka J., Mazur E., Tutak W.: Podstawy automatyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000.

Chapter in monographs

 1. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na emisję toksycznych składników spalin silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem, rozdział w Monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej", tom 1 "Polityka – Gospodarka – Technika – Transport", red. Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 751-760, ISBN 978-83-64541-04-9, Poznań 2015.
 2. Tutak W., Wpływ kąta początku wtrysku oleju napędowego na parametry termodynamiczne silnika dwupaliwowego zasilanego olejem napędowym i metanolem, rozdział w Monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej", tom 1 "Polityka – Gospodarka – Technika – Transport", red. Maj J., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 739-750, ISBN 978-83-64541-04-9, Poznań 2015.
 3. Tutak W., Wpływ strategii wtrysku paliwa na parametry dwupaliwowego silnika tłokowego o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwem bioetanolowym, rozdział w Monografii „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności.", red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R., Fundacja na rzecz Czystej Energii, 719-728, ISBN 978-83-64541-03-2, Poznań 2015.
 4. Tutak W., Wpływ wielkości dawki pilotującej oleju napędowego na toksyczność spalin dwupaliwowego silnika zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 357-365, Częstochowa 2015.
 5. Tutak W., Ocena procesu spalania na podstawie analizy wydzielania ciepła w tłokowym silniku dwupaliwowym o zapłonie samoczynnym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 349-356,  Częstochowa 2015.
 6. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Szwaja S., Bilans energetyczny nowoczesnej szklarni do uprawy roślin w okresie letnim, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 107-119, Częstochowa 2015.
 7. Jamrozik A., Tutak W., Pyrc M., Szwaja S., Bilans energetyczny nowoczesnej szklarni do uprawy roślin w okresie zimowym, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 121-133, Częstochowa 2015
 8. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Kociszewski A., Szwaja S., Wykorzystanie kolektorów słonecznych do zasilania w ciepło szklarni do uprawy glonów, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 367-374, Częstochowa 2015.
 9. Kociszewski A., Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Sikorska-Reszka M., Grab-Rogaliński K., Szwaja S., Wykorzystanie bioreaktorów pionowych do uprawy mikroglonów, rozdział w Monografii "Technologia uprawy mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni", red. Szwaja S. i inni, ISBN 978-83-942332-1-1, 157-169, Częstochowa 2015.
 10. Cupiał K., Pyrc M., Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych. Silniki Gazowe 2010, serie monografie nr 183, 189-198, Częstochowa 2010.
 11. 60 lat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
  Autor rozdziału Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania omawiającego historię, dorobek naukowy i dydaktyczny IMTiTS. Wydawnictwo SW P.Cz., 2009.
 12. Jamrozik A., Tutak W., Gnatowska R., Paliwa gazowe - wytwarzane z odpadów i biomasy, jako doskonały, długoterminowy magazyn energii, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 367-376, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.
 13. Tutak W., Jamrozik A., Gnatowska R., Aspekt ekologiczny silnika dwupaliwowego o zapłonie samoczynnym zasilanym paliwem bioetanolowym, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 231-242, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.
 14. Gnatowska R., Tutak W., Jamrozik A., Badania modelowe rozprzestrzeniania zanieczyszczeń gazowych emitowanych w wyniku produkcji energii w terenach pagórkowatych, rozdział w monografii „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", Bezpieczeństwo - edukacja - gospodarka - ochrona środowiska - polityka - prawo - technologie, red. Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. i inni, Fundacja na rzecz Czystej Energii, 537-546, ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014.

Proceedings

 2017

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Co-combustion of biodiesel with oxygenated fuels in direct injection diesel engine. Energy&Fuels 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 14, 2017. (WoS)
 2. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Experimental investigations on combustion, performance and emissions characteristics of compression ignition engine powered by B100/ethanol blend. Energy&Fuels 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 14, 2017. (WoS)

 2016

 1. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Co-combustion of biodiesel with oxygenated fuels in direct injection diesel engine. Energy&Fuels 2016, Book of abstracts, p.110, Kraków 2016.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Pyrc M., Experimental investigations on combustion, performance and emissions characteristics of compression ignition engine powered by B100/ethanol blend. Energy&Fuels 2016, Book of abstracts, p. 109 Kraków 2016.

 2015

 1. Grajcar B., Tutak W., Analiza porównawcza parametrów silnika tłokowego realizującego obieg klasyczny i o wydłużonej ekspansji. SKN Energetyka Przyszłości, ISBN 978-83-942332-0-4, Częstochowa 2015.

 2014

 1. Masapust K., Tutak W., Modele wydzielania ciepła w silniku tłokowym. Materiały Studenckiej Konferencji Naukowej - Energetyka Przyszłości, s. 49-58, 2014

 2013

 1. Tutak W.: Determination of Ignition Delay in the Combustion Process of CI Engine. Proceedings of IXth International Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2013, s.73-78, Lviv-Polyana, 2013.
 2. Lukács K., Tutak W., Bereczky Á.: Investigation of Dual Fuel Engines Development of CFD model with AVL FIRE. 11th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection, Hungary 2013.
 3. Tutak W., Kudlińska S.: Diesel engine modeling in Fire software. 11th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection, p. 284-292, Hungary 2013.
 4. Borecki R., Elsner W., Tutak W., Grzelka J., Pyrc M., Preliminary Studies of a Cogeneration Installation Equipped with an Imbert Type Downdraft Gasifier. Biobased Value Chains and Sustainable Development. The 4th International Environmental Best Practices Conference. 2013

2011

 1. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: Improved Emission Characteristics of SI Test Engine by EGR, Proceedings of VIIthInternational Conference in MEMS Design, MEMSTECH’2011, s.101-103, Lviv-Polyana, 2011.
 2. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A.: Three Dimensional Modelling of Combustion Process in SI Engine with Exhaust Gas Recirculation. Proceedings of 10thInternational Conference on Heat Engines and Environmental Protection, s.203-208. Balatonfüred, Hungary, 2011.

2010

 1. Cupiał K., Jamrozik A., Pyrc M., Tutak W., Kociszewski A.: Problemy oczyszczania gazu generatorowego o dużej zawartości pyłów i smół pogazowych. Silniki gazowe; wybrane zagadnienia, Wyd. PCzęst., s.189-198, Częstochowa 2010.
 2. Jamrozik A., Tutak W.: Modelling of combustion process in the gas test engine. Perspective Technologies and Methods in Mems Design, MEMSTECH, Lviv - Polyana, Ukraine. s. 14-17, 2010.

2009

 1. Tutak W.: Modelling of Flow Processes in the Combustion Chamber of IC Engine. MEMSTECH'2009. Proceedings of the 5th International Conference MEMSTECH'2009. Perspective Technologies and Methods in Mems Design. Lviv - Polyana, Ukraine. s.45-48, 2009.

2006

 1. Kociszewski A., Tutak W., Katolik G., Pyrc M., Stanowisko badawcze do analizy związku pomiędzy fluktuacjami pracy indykowanej i prądu elektrycznego biogazowego zespołu prądotwórczego, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SILNIKI GAZOWE 2006 konstrukcja – badania – eksploatacja – paliwa odnawialne, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika 26, Częstochowa, 2006.
 2. Kociszewski A., Jamrozik A., Sosnowski M., Tutak W., Numerical analysis of combustion in multi-spark plug engine, XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, 22-23 May 2006, s. 80-83, 2006.
 3. Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., Tutak W., Simulation of combustion in engine with prechamber, XIV Ukrainian-Polish Conference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, s. 66-69, 2006,
 4. Tutak W., Jamrozik A., Kociszewski A., Sosnowski M., The influence of initial swirlprofile on modelled piston engine work cycle parameters, XIV Ukrainian-PolishConference on “CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems.” CADMD`2006, Polyana, Ukraine, s. 118-121, 2006.

2005

 1. Jamrozik A., Tutak W., Kociszewski A.: Modelowanie turbulencji w silniku z jedno- i dwustopniowym systemem spalania. Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, 2005.
 2. Tutak W., Jamrozik A.,  Kociszewski A.: Procesy przepływowe w komorze wstępnej silnika gazowego. Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, Czerwiec 2005.
 3. Cupiał K., Kociszewski A., Jamrozik A., Tutak W.: Analiza pracy układu zapłonowego w silniku wieloświecowym. PTNSS KONGRES – 2005 THE DEVELOPMENT OF COMBUSTION ENGINES, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.

2004

 1. Tutak W.: Pole prędkości w komorze spalania tłokowego silnika ZI. Międzynarodowa Konferencja KONMOT-AUTOPROGRES 2004. Zakopane 2004.

2003

 1. Cupiał K., Mirkowski J., Tutak W.: Modelowanie zawirowania ładunku w cylindrze silnika tłokowego – Międzynarodowa Konferencja SYMULACJE W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, Kazimierz Dolny, 2003.

2001

 1. Mirkowski J., Tutak W.: The research of the random component of air flow velocity in the cylinder of the internal combustion engine – 3rd International Conference on Measurement MEASUREMENT 2001, Congress Centre of SAS, Smolenice Castle, Slovak Republic, str. 370-373, May 14-17, 2001.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Thermal marker flowmeter with a closed feedback loop - 3rd International Conference on Measurement MEASUREMENT 2001, Congress Centre of SAS, Smolenice Castle, Slovak Republic, str. 374-376, 2001.

2000

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Wybrane problemy pomiarowe przepływu powietrza w cylindrze silnika spalinowego - materiały Konferencji Naukowej KONMOT-AUTOPROGRES, 2000.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Korekcja sygnału termoanemometrycznego w warunkach wysokich ciśnień i temperatur”: - materiały XIV Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Cieplne Maszyny Przepływowe, nr 117, Tom II, str. 213-218, 2000.

1999

 1. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczne przyrządy znacznikowe w aspekcie teorii informacji - materiały VIII Konferencji METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA MASZYN Szczecin’99, str. 91-94, 1999.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Information stream from the thermal marker instru­ment -   materiały 2nd International Conference on Measurement, Bratislava, Slovak Republic, str. 320-322, 1999.
 3. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Analiza oddziaływania warunków otoczenia na błędy metody termoanemometrycznej - materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silników Spalinowych KONES’99, str. 208-214, 1999.

1998

 1. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Wpływ ciśnienia gazu na charakterystykę statyczną termoanemometru stałotemperaturowego – materiały XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów.T.2.Częstochowa, s.99-104, 1998.
 2. Mirkowski J., Tutak W.: Termiczny znacznikowy przepływomierz paliwa przy przepływach nieustalonych - materiały Konferencji Naukowej: Konstrukcja, Technologia i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych u progu XXI wieku, INTER-KONMOT’98, str. 285-289, 1998.
 3. Mirkowski J., Sobiepański M., Tutak W.: Sygnał termoanemometryczny przy podwyższonych ciśnieniach gazu - materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silników Spalinowych KONES’98, str. 122-127, 1998.
 4. Mirkowski J., Tutak W.: Wpływ rodzaju paliwa na metrologiczne własności statyczne termicznego, znacznikowego przepływomierza – materiały  VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej POJAZDY MECHANICZNE, AUTOPROGRES’98, str. 47-50, 1998.

Projects

National research projects

 1. Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej,
  numer projektu: PPBS2/A4/9/2013
  charakter udziału: wykonawca
 2. Technologia upraw mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów z biogazowni. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG 01.03.01-26-021/1, 2013-2015, 01.06.2013 - nadal, .
  numer projektu: POIG 01.03.01-26-021/1
  charakter udziału: wykonawca - pracownik naukowy
 3. Program Strategiczny – ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII, Zadanie – „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, (2010-2015),
  charakter udziału: wykonawca
 4. Analiza związku niepowtarzalności pracy indykowanej z fluktuacjami prędkości obrotowej wału i prądu elektrycznego wytwarzanego w generatorze biogazowego zespołu prądotwórczego.
  numer projektu: 4T12D 031 28
  charakter udziału: wykonawca
 5. Tłokowy silnik gazowy w instalacji zgazowania osadu ściekowego.
  numer projektu: R10 019
  charakter udziału: wykonawca
 6. Badanie procesów przepływowych w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego.
  numer projektu: 4 T12D 031 28
  charakter udziału: wykonawca (promotorski)
 7. Dwustopniowy system spalania mieszanek heterogenicznych w silnikach gazowych.
  numer projektu: 8 T12D 018 021
  charakter udziału: wykonawca

International research projects

 1. Gaz odnawialny o dużej zawartości wodoru jako paliwo silnika spalinowego. Projekt realizowanego w ramach współpracy polsko-węgierskiej w latach 2010-2011
  charakter udziału: wykonawca ze strony polskiej

Research commissioned

 1. Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne agregatu prądotwórczego 15 kW zasilanego gazem ziemnym i pracującego na oleju silnikowym Delgas M 15W-40, 2013-2014 (na zlecenie formy Orlen)
  charakter udziału: wykonawca
 2. Porównawcza ocena jakościowa olejów silnikowych Delgas M 40 oraz Pegasus 610 w warunkach pracy stacjonarnych silników zasilanych biogazem pozyskiwanym ze składowiska odpadów komunalnych 2012-2013, (na zlecenie formy Orlen)
  charakter udziału: wykonawca
 3. Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne prototypowego, badawczego zespołu prądotwórczego napędzanego silnikiem gazowym zainstalowanego w PSW WARTA w Częstochowie, BZ-1-106-01/2002/R, 2002-2005,
  charakter udziału:
  wykonawca.
 4. Eksploatacja nadzorowana i badania eksploatacyjne prototypowego, badawczego zespołu prądotwórczego napędzanego silnikiem gazowym zainstalowanego w PSW WARTA w Częstochowie, BZ-08-01/98/R, 2000-2001,
  charakter udziału: wykonawca

Other projects

Projects co-financed from EU funds

 1. Nie tylko mechanik - szkolenie z zakresu diagnostyki samochodowej. Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 01.10.2009 - 31.08.2010, wykładowca.

Ststut research

-  Pomiar i analiza procesów cieplno-przepływowych w silnikach tłokowych, BS/PB-1-106-301/99/S,
   2002-2014, wykonawca.

-  Pomiary i analiza procesów cieplno-przepływowych w silnikach tłokowych, BS-08-301/99/P,
   2000-2001, wykonawca

Own research

 • Wykorzystanie pre-pocesora ICEM-CFD do generowania siatek obliczeniowych tłokowych silników spalinowych,
  BW-1-106-202/2008/P, 2009-2011, wykonawca.
 • Badania eksperymentalne pola przepływu w komorze wstępnej silnika z dzieloną komorą spalania -BW-1-106-4/2004/P - kierwonik
 • Modelowanie procesu spalania mieszanek gazowych w silniku tłokowym. BW-1-106-204/2002 - kierownik.
 • Badania pola prędkości w cylindrze silnika ZI, praca nr BW-1-106-205/2001 - kierownik.
 • Badanie procesów przepływowych w silniku tłokowym - 2000 - kierownik.
 • Analiza aplikacji termoanemometrycznej metody pomiarów prędkości przepływu gazów w warunkach szybkich zmian ciśnienia i temperatury - BW-08-201/99 - kierownik.

Teaching

Control systems modling and simulation
Modelling of IC engines
Energy technologies
Fundamentals of automatics
Internal combustion engines
Electrotechnics and electronics
Metrology and measurement systems

Awards

 • Medal of the National Education Commission, 2014
 • Bronze Medal for long-Time Service awarded by the Polish President, 2013

 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the scientific field - 2020
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the education field - 2019
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the organization field - 2019
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the organization field - 2017
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the scientific field - 2016
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the scientific field - 2015
 • Czestochowa University of Technology Rector's Indyvidual Award in the scientific field - 2015
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the organization field - 2014
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the scientific field - 2012
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the organization field - 2011
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the organization field - 2007
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the scientific and education field - 2005
 • Czestochowa University of Technology Rector's Indyvidual Award in the scientific field - 2003
 • Czestochowa University of Technology Rector's Team Award in the education field - 2001

Historia

Posiada konto przez
7 lat 7 miesięcy
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04