Wykłady zaproszone / Guest lectures

Wykłady/lectures

 

Prof. J.M. Floryan, The University of Western Ontario, Kanada

      -   Induced Polarization Effects in Liquid Droplets, (2017)

Prof. J.M. Floryan, The University of Western Ontario, Kanada

-       Certain aspects of flows over rough surfaces, (2016)

Prof. S. Pukalskas Romualdas Juknelevičius, Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie,

-       Prezentacja Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina w Wilnie i wybranych badań, (2016)

Dr inż. Sławomir Wierzbicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn,

-       Spalanie biogazu w silniku dwupaliwowym, (2016)

Dr hab. inż. Magdalena Szumera, AGH, Kraków,

-       Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach paliw, (2016)

Dr inż. Marek Sutkowski, Wärtsilä Finland Oy:

-       Decentralised & flexible power plants as part of the smart power generation system (2012 r.)

-       Performance of stationary reciprocating engines (2012 r.)

-       Stationary reciprocating engines in modern power generation (2012 r.)

Prof. Mirosław Wyszyński, University of Birmingham:

-       Fuels and Engines (2013 r.)

-       Dispersion of Pollutants (2013 r.)

-       Atmospheric Pollutants from Combustion (2013 r.)

Prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

-       Zaawansowane technologie energetyczne (2014 r.)

Prof. Janusz Skorek, Politechnika Śląska; Instytut Techniki Cieplnej:

-       Współczesne układy i technologie gazowej energetyki zawodowej i przemysłowej (2012 r.)

PhD, Adam Łuckoś, Sasol Technology, Research and Development, Sasolburg, RPA:

-       Spalanie i zgazowanie węgla – technologie XXI wieku (2013 r.)

Prof. Krzysztof Wisłocki, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych:

-       Współczesne silniki spalinowe - tendencje i bariery rozwojowe (2013 r.)

Prof. Andrzej Ziębik, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej:

-       Polski system energetyczny (2013 r.)

Roman Borecki – Prezesa Zarządu Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn Sp. z o.o.:

-       Współczesne technologie termicznego przetwarzanie biomasy i odpadów na energię elektryczną.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04