Obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Wolskiego

W dniu 25 września 2018 roku odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Wolskiego. Temat pracy doktorskiej: Badania eksperymentalne spalania tlenowego biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski, a promotorem pomocniczym dr inż. Monika Kosowska-Golachowska.
27 września 2018 roku Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej nadała Krzysztofowi Wolskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn oraz zdecydowała wyróżnić rozprawę doktorską. Serdecznie gratulujemy!

Strony

Subskrybuj KATEDRA MASZYN CIEPLNYCH RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04