Nowe projekty w konkursie OPUS 16 i SONATA 14

Z przyjemnością informujemy, iż na liście projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 16 znalazł się projekt złożony przez dr hab. inż. Artura Tyliszczaka Prof. PCz pt.: Rozwój pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem w celu optymalizacji procesu spalania w płomieniach dyfuzyjnych, projekt złożony przez prof. dr hab. inż. Witolda Elsnera wspólnie z dr hab. inż. Sławomirem Kubackim z Politechniki Warszawskiej, pt.: Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych, natomiast w konkursie SONATA 14 projekt złożony przez dr inż. Pawła Niegodajewa pt.: Eksperymentalna i numeryczna analiza rozkładu orientacji cząstek niesferycznych w losowo upakowanych złożach stałych. 

Serdecznie gratulujemy!

Dofinansowanie projektu złożonego przez pracowników IMC

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek złożony przez IMC o dofinansowanie projektu pt.: Międzynarodowi Absolwenci wsparciem Politechniki Częstochowskiej o numerze PPI/IAL/2018/1/00021 złożony w ramach konkursu International Alumni znalazł się na liście projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Serdecznie gratulujemy!

ranking

Stypendium dla Mathiasa Romańczyka

Serdecznie gratulujemy mgr inż. Mathiasowi Romańczyk otrzymania 4 miesięcznego stypendium wyjazdowego Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) do Institut für Technische Verbrennung (ITV) Leibniz Universität Hannover.

link

Nadanie stopnia doktora habilitowanego Arkadiuszowi Jamrozikowi

Z przyjemnością informujemy, że  w  dniu  21 lutego 2019 roku, na  podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do  Spraw Stopni i  Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej nadała dr inż. Arkadiuszowi Jamrozikowi  stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. GRATULUJEMY!

Strony

Subskrybuj KATEDRA MASZYN CIEPLNYCH RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04