Obrony prac dyplomowych magisterskich

W dniu 26 października 2018 roku odbył się kolejny termin obron prac dyplomowych magisterskich na kierunku Energetyka na studiach stacjonarnych. Gratulujemy świeżo upieczonym Magistrom.


Doktorat Agnieszki Wawrzak

W dniu 27 września 2018 Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej nadała mgr inż. Agnieszce Wawrzak stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Mechanika." Dyskusja i publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt.: Modelowanie i analiza procesu zapłonu wymuszonego i samozapłonu w warunkach turbulentnego spalania dyfuzyjnego odbyły się w dniu 13 września 2018. Promotorem pracy był dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz a promotorem pomocniczym dr inż. Maciej Marek. Rada Wydziału zdecydowała o wyróżnieniu rozprawy.

Obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Wolskiego

W dniu 25 września 2018 roku odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Wolskiego. Temat pracy doktorskiej: Badania eksperymentalne spalania tlenowego biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski, a promotorem pomocniczym dr inż. Monika Kosowska-Golachowska.
27 września 2018 roku Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej nadała Krzysztofowi Wolskiemu stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn oraz zdecydowała wyróżnić rozprawę doktorską. Serdecznie gratulujemy!

Strony

Subskrybuj KATEDRA MASZYN CIEPLNYCH RSS
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04